Demagog.sk

Blaha a Klus v TA3

V politike, 2. apríla 2017. (videozáznam relácie)
Moderátor: Norbert Dolinský

V nedeľu 2. apríla 2017 v relácií "V politike" sa okrem iného debatovalo o aktivácii Brexitu, idey budúcnosti Európskej únie ale aj o napäté vzťahy EÚ a Turecka. 
Rozhodli sme sa pozrieť na faktické výroky dvoch debatujúcich, overili sme tak tvrdenia poslanca Národnej rady SR, Martina Klusa (SaS) a poslanca Národnej rady SR, Ľuboša Blahu (SMER -SD). Ak chcete vedieť ako presne používali fakty, prečítajte si našu analýzu.

Štatistiky diskusie

 
6   0  
1   1  
11   1  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…máme viac ako 3 milióny občanov EÚ, ktorí dnes žijú vo Veľkej Británii.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie

Podľa Office for National Statistics žije v Spojenom Kráľovstve približne 3,2 milióna občanov krajín Európskej únie. Výrok Martina Klusa hodnotíme ako pravdivý.

Najväčší počet občanov členských krajín pochádza z Poľska, až 883 tisíc. Slováko žije v Spojenom Kráľovstve momentálne približne 63 tisíc.

Dôležitý výrok

„…na to, aby bolo legitímne toto referendum (V Škótsku pozn.), potrebuje získať súhlas britskej vlády. A toto je už samozrejme, odkázala premiérka Theresa Mayová, že nemá očakávať až dovtedy, kým nebudú ukončené rokovania, čo je zase na druhej strane legitímne,“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Poslanec Martin Klus správne  pomenoval proces vyhlásenia referenda v Škótsku o nezávislosti od Spojeného kráľovstva, kde je napriek existencii samostatného zákonodárneho orgánu Škótska potrebný súhlas vlády Spojeného Kráľovstva. Theresa May, súčasná premiérka, sa tiež vyjadrila, že nedovolí konanie referenda o vystúpení Škótska zo Spojeného kráľovstva, kým nebude proces Brexitu dokončený. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Z hľadiska štátoprávneho usporiadania môžeme kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska označiť za decentralizovaný unitárny štát. Z hľadiska ústavného práva porovnávacieho sa jedná o špecifický model daný históriou krajiny, kde všetky tri krajiny patriace do kráľovstva (Škótsko, Wales a Severné Írsko) majú vlastné parlamenty. Ako uvádza napríklad aj portál Businessinsider, Škótsko môže mať síce vlastný parlament, no na usporiadanie národného referenda potrebuje povolenie z "Westminstra" (sídli tu vláda a parlament Spojeného kráľovstva) v Londýne. Napríklad na stránke škótskeho vládneho portálu je možné si pozrieť dohodu medzi vládou Spojeného kráľovstva a vládou Škótska z roku 2012 odsúhlasená vtedajším britským premiérom Davidom Cameronom, o konaní referenda ohľadom vystúpenia Škótska z kráľovstva. Referendum sa následne konalo v roku 2014, s výsledkom, kedy bolo proti škótskej samostatnosti 55,3 percenta škótskych voličov a pre 44,7 percenta. 
Theresa May, premiérka Spojeného kráľovstva, naozaj odmietla požiadavku na čo najskoršie usporiadanie referenda v Škótsku o vystúpení z kráľovstva. Konkrétna požiadavka bola jeseň roku 2018, kedy však ešte proces Brexitu nebude dokončený (dokončenie sa predpokladá na rok 2019). Toto navrhla škótska premiérka Nicola Sturgeon, niekdajšia líderka kampane za vystúpenie Škótska z kráľovstva. Reakcia Theresy May bola taká, že nedovolí konanie referenda o vystúpení Škótska zo Spojeného kráľovstva, kým nebude proces Brexitu dokončený. Pohľad Nicoly Sturgeo na vec je zase taký, že "bez referenda Škóti budú nútení prijať tvrdý Brexit, potom, čo strávia ďalšie dva roky s prekríženými prstami dúfaním v najlepšie."Dôležitým faktom pre pochopenie kontextu je, že v júnovom referende z minulého roku 2016 hlasovalo 62,0% obyvateľov Škótska proti odchodu z Európskej Únie. Vôľu Škótska zostať členom EÚ potvrdil aj parlament, v hlasovaní z februára 2017, kedy veľkou väčšinou poslancov odmietol Brexit.

Dôležitý výrok

„…jednou zo základných motivácií Britov, pre ktorý sa rozhodli pre brexit, bolo to, že chceli zabrániť migrácii našich ľudí a ľudí z Poľska, z Maďarska a z ďalších krajín, aby pracovali na ich trhu. Toto bola jedna zo základných motivácií. Čiže vlastne de facto xenofóbia, viete.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Jedným z dôvodov rozhodnutia Britov pre brexit bola podľa prieskumov aj nespokojnosť s vysokou mierou migrácie ľudí z východných krajín EÚ (Poľsko, Slovensko, Bulharsko, atď.) do Veľkej Británie za účelom práce. Nedá sa presne určiť, do akej miery bola xenofóbia významným faktorom v prípade britského referenda. Faktom je, že v období tesne po vyhlásení výsledkov sa xenofóbne nálady naozaj zosilnili. Túto problematiku však nemožno zovšeobecňovať ako "de facto xenofóbiu". Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 

Podľa BBC v referende o brexite hlasovalo 51,9% za odchod Británie z EÚ, kým 49,1% hlasovalo proti. Pred rokom 2009 neexistovala formálna cesta ako opustiť Európsku úniu, no prijatím Lisabonskej zmluvy, ktorú prijali všetky štáty únie, prišiel v platnosť článok 50, ktorý je plánom pre vystúpenie z EÚ pre ktorúkoľvek jej krajinu. 

Denník sme.sk uvádza desať dôvodov, prečo si Briti zvolili odchod z EÚ a jedným z nich sú aj migranti z Bulharska, Poľska či Slovenska, ktorí do Británie prichádzajú za prácou. Dennik N takisto píše, že jedným z dôvodov brexitu "je migrácia z ostatných, najmä neskôr integrovaných, členských štátov EÚ." Za rok 2015 prišlo do Británie 330-tisíc prisťahovalcov, z toho polovica bola z krajín EÚ. Briti im vyčítajú, že zneužívajú sociálne dávky a preťažujú štátne inštitúcie. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý zisťoval či Briti preferujú úplný prístup k slobodnému trhu alebo chcú radšej zabrániť prílivu migrantov z EÚ, 24% hlasovalo, že prístup k voľnému trhu bez rôznych colných poplatkov je pre nich dôležitejší ako kontrola európskej migrácie. 16% potom hlasovalo za opačný prípad, pričom 40% hlasujúcich zvolilo možnosť, že je možné oboje, kontrola migrácie aj udržanie Británie v európskom obchodnom priestore. V prieskume voličov hlasujúcich za odchod Británie z EÚ, tretina voličov (33%), označila ako hlavný dôvod opätovné získanie kontroly nad hranicami Británie a prílevom migrantov.

Xenofóbia ako odborný termín z psychológie, predstavuje strach zo všetkého cudzieho, najmä však ľudí. Ťažko však porovnávať britský nesúhlas s migráciou Európanov do ich krajiny a xenofóbiu. V tomto prípade nie je jednoznačné, či šlo o strach z Poliakov či Slovákov, alebo skôr o ohradenie sa voči prisťahovalcom, ktorí zneužívajú sociálny systém Veľkej Británie a zapĺňajú voľné pracovné miesta. Avšak je nutné dodať, že sa xenofóbne útoky proti poľskej komunite vyskytli vo Veľkej Británii. Ako o tom informoval aj portál Al Jazeera, po referendu bolo nahlásené niekoľko incidentov v odlišných oblastiach Veľkej Británie v prípade ktorých obeťami boli občania Poľska ale aj ďalších krajín východnej Európy.
Podľa švédskej ministerky pre európske záležitosti, obeťami xenofóbnych útokov boli okrem Poliakov aj švédski občania. Švédska vláda preto súri Veľkú Britániu, aby otázku práv občanov EU bola čo najrýchlejšie vyjasnená.  

Dôležitý výrok

„22% nášho exportu ide do Nemecka.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa štatistických údajov za rok 2016 predstavovala hodnota slovenského exportu do Nemecka po miernom zaokrúhlení skutočne 22% z celkového vývozu krajiny, a preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

Najväčší obnos slovenského exportu smeruje predovšetkým na európske trhy, pričom Nemecko predstavuje dlhodobo jedného z najvýznamnejších obchodných partnerov.

Podľa stránky Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko sú najdôležitejšími vývoznými tovarmi:osobné automobily a komponenty pre automobilovú výrobu, televízory a televízne obrazovky, energetické zariadenia, výrobky zo železa a ocele, plasty a výrobky z plastov a gumy a chemické výrobky."Štatistický úrad SR zverejňuje štatistiky zachytávajúce obnos slovenského vývozu do Nemecka od roku 1997. Od tohto obdobia môžeme pozorovať kontinuálny nárast vývozu až do súčasnosti. Z hodnoty 2 548 2,7 mil.Eur v roku 1997 narástol objem vývozu na 15 335,4 mil.Eur za minulý rok. Stránka Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu uvádza, že Slovenská republika mala za rok 2016 najvyššie aktívne saldo práve s Nemeckom v hodnote 4 204,8 mil. Eur a miera exportu do tejto krajiny naďalej rastie. V roku 2016 došlo k nárastu exportu do Nemecka o 1% oproti predchádzajúcemu roku.

Podľa údajov Slovenského štatistického úradu predstavoval celkový export Slovenska za rok 2016 (od januára do decembra) 70 073,9 mil. Eur, pričom vývoz do Nemecka sa pohyboval v hodnote 15 335,4 mil.Eur., čo percentuálne predstavuje hodnotu 21,88%.

Slovenskému exportu sa venujú aj zahraničné obchodné štatistiky, ktoré uvádzajú nepatrne vyššie hodnoty. Podľa štatistiky Trade Map bola celková hodnota slovenského exportu 70 110,9 mil. Eur a z toho export do Nemecka predstavoval 15 356,2 mil. Eur, čo percentuálne tvorí 21,9%.

„Slovenská republika je čistým vývozcom smerom do Veľkej Británie, obzvlášť automobilov…“

„…sama Británia, nie my, sama Británia povedala, že chce tvrdý brexit.“

„…neboli to Briti, ktorí zavádzali prechodné obdobia ako Nemci, napríklad na vstup našich zamestnancov na britský pracovný trh. Oni ho práve otvorili.“

„…dnes máme viac Európanov na území Británie, ako Britov na území EÚ.“

„…keď Grónsko odchádzalo z EÚ, tak sa rokovalo 3 roky, prevažne teda o rybách.“

„Európska komisia má 33 tisíc zamestnancov na 28 komisariátov.“

„…samozrejme v Írsku je najväčším problémom hranica, pomerne značná časť pracovnej sily dochádza, či už do Írskej republiky, respektíve naopak, opačný pohyb je smerom do Severného Írska.“

„79% nášho importu prichádza z EÚ.“

„…už dnes tu máme inštitúciu, ktorá sa má starať o tie veci, ktoré má dnes riešiť generálny prokurátor, akurát že tá inštitúcia nemala žiadne kompetencie.“

„…Európska únia nedodržiava pravidlá, ktoré si sama určila dlhodobo a nikto za to nie je potrestaný.“

„Čo sa týka základného cieľu EÚ alebo základné zmluvy, zmluvy zaväzujú EÚ k tomu, aby chránila najmä voľný trh, jednotný trh.“

„Veľká Británia si ešte z čias Thatcherovej vybojovala takzvaný rabat. To znamená, že veľká časť tých peňazí, ktoré ona prispieva ako čistý prispievateľ do európskeho rozpočtu, sa zákonite vracia automaticky do Veľkej Británie.“

„My sme hlasovali za vylúčenie tejto strany (AKP z ACRE pozn.)“

„…Škótsko predsa nechcelo vystúpiť z EÚ, čo je pravda, lebo väčšina obyvateľov Škótska, myslím, že dokonca 60%, bola proti vystúpeniu, na rozdiel od Angličanov alebo Walesanov.“

„…naši ľudia zarábajú povedzme vo Volkswagene trikrát menej, ako v Nemecku a za tú istú robotu dokonca častokrát s vyššou produktivitou práce.“

„Turecko je veľmi silne závislé ekonomicky od Európy. Však sme v colnej únii.“

„Európsky parlament. Má 5-krát viacej poslancov, 15-krát viacej zamestnancov.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."