Demagog.sk

Lucia Žitňanská, Miroslav Číž a Martin Poliačik

V politike, 1. mája 2016. (videozáznam relácie)
Moderátor: Norbert Dolinský

Ministerka spravodlivosti Žitňanská diskutovala v televíznej relácii TA3 V politike prevažne o stave slovenskej justície a o proti-schránkovom zákone, ktorý má byť jednou z hlavných priorít vlády. V druhej časti relácie nasledovali poslanci Poliačik (SaS) a Číž (SMER-SD), ktorých ústrednou témou bola politická kultúra v slovenskom parlamente. V diskusii padlo takmer 40 výrokov, z ktorých okolo polovice vyslovil Poliačik. 

Štatistiky diskusie

 
9   0  
0   1  
6   2  
1   2  
15   0  
1   2  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Na súdy dnes prichádza ročne cez milión prípadov. Ja som si zobrala štatistiku za rok 2015. Prišlo 1,14 milióna prípadov. Ale keď sa pozrieme na ďalšie čísla, tak z tohto čísla viac ako 540 tisíc, to znamená viac, ako pol milióna, exekúcii.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie

Podľa denníka Pravda na základe informácií Ministerstva spravodlivosti bolo v roku 2015 na súdy doručených 1 262 801 vecí, z toho bolo vyše 540-tisíc exekúcií, okolo 250-tisíc zápisov do Obchodného registra a takmer 150-tisíc platobných rozkazov. O podobných počtoch nových exekučných konaní hovoria aj ďalšie zdroje. Podľa informácií Ministerstva z marca 2015 sú údaje mierne odlišné "Okresné a krajské súdy v minulom roku právoplatne vybavili 1,29 milióna vecí. Je to o takmer 23 tisíc viac, ako je počet prípadov, ktoré v roku 2015 na súdy prišli. Pomer vybavených a došlých vecí tak dosiahol 101,81 percenta." Z toho vyplýva, že na súdy prišlo približne 1,04 nových prípadov. Žitňanskej údaj 1,14 milióna predstavuje približne priemer týchto dostupných údajov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Denník SME navyše informuje, že "Štát či exekútori zatiaľ netušia, koľko ľudí je vlastne zaťažených exekúciami a za čo. Známy je len absolútny počet exekučných konaní, v ktorých sa však niektorí ľudia môžu objavovať viackrát. Istú predstavu dávajú čísla, ktoré si vedú zdravotné poisťovne či Sociálna poisťovňa. K lepšiemu prehľadu by mal pomôcť centrálny register exekúcií, ktorý začne fungovať od júla. Obsahovať by mal všetky exekučné konania začaté od roku 1996."

Ministerstvo prehľad počtu nových a vyriešených prípadov za rok 2015 zverejnilo ešte v marci 2016, o exekučných konaniach v médiách informuje najmä Žitňanská, článok Denníka N ešte z októbra 2015 však odkazuje na štatistiku Ministerstva spravodlivosti. Podľa právnika Petra Hodála:

"Jediné oficiálne štatistiky, ktoré máme, predstavujú súhrnné dáta o exekučných konaniach zo slovenských súdov na stránke Ministerstva spravodlivosti. Z údajov vyplýva, že posledné roky prichádza viac ako 600-tisíc nových exekúcií ročne, pričom počet nevybavených exekúcií rástol ročne o vyše 400-tisíc, takže dnes ich je na súdoch už zrejme viac ako 3 milióny."  

Registre Ministerstva sú dostupné tu. Informácie o priemernej dĺžke konania a počtoch prípadov prejednaných jednotlivými typmi súdov v občianskoprávnej agende sú dostupné tu (.pdf).Zdroj: Rezortná štatistika MSSR

Dôležitý výrok

„… vaši europoslanci (strany SMER-SD, pozn.) schvaľovali kvóty v tom istom čase, keď proti nim váš premiér bojoval na domácej scéne.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Výroky o hlasovaniach o riešeniach migračnej krízy Demagog.sk overoval už viackrát, naposledy napríklad výrok Richarda Sulíka z 19. apríla 2016. O mechanizme prerozdelenia (takzvané kvóty) sa hlasovalo viackrát. Poslanci za SMER-SD hlasovali zdržaním sa, hlasovali proti aj v niektorých prípadoch hlasovali aj za. Nie je jasné, ku ktorému obdobiu Poliačik referuje, Fico a vláda SR sa však stabilne vyjadrujú proti zavedeniu mechanizmu. Výrok vzhľadom na rôzne hlasovania europoslancov hodnotíme ako zavádzajúci. 

Poslednýkrát 12. apríla 2016 sa hlasovalo (str. 4-8) o nelegislatívnom uznesení, vypracované maltskou poslankyňou Robertou Metsolovou a talianskou poslankyňou Kashetu Kyengeovou, v ktorom sa riešila situácia v stredozemí a potreba holistického(celistvého) prístupu Európskej únie. Za návrh ako celok všetci štyria poslanci za SMER-SD hlasovali zdržaním sa.

V prípade septembrového hlasovania zo 17. septembra 2015, sa hlasovalo aj o jednotlivých článkoch tohto návrhu. Konkrétne prerozdeleniu 120 000 utečencov sa venuje článok 4 (.pdf,s.22), pričom sa hlasovalo o dvoch paragrafoch tohto článku samostatne. Všetci traja prítomní poslanci SMER-SD, Flašíková-BeňováMaňka a Zala, hlasovali proti celkovému návrhu o kvótach, no v hlasovaniach o konkrétnych článkoch paragrafu 4 tohto návrhu hlasovali títo traja poslanci za návrh. Europoslankyňa Smolková nebola na hlasovaní prítomná.

Podľa stránok Európskeho parlamentu na hlasovaní zo dňa 9. septembra 2015 o dočasných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (legislatívne uznesenie) poslankyňa Monika Flašíková-Beňová sa zdržala hlasovania v konkrétnom pozmeňujúcom návrhu, kde sa kvóty spomínajú. V tomto bode sa hlasovania zdržali aj Smolková a Zala. Maňka hlasoval za.

29. apríla 2015 hlasovali poslanci Európskeho parlamentu o Správe z mimoriadneho stretnutia Európskej rady. 4 poslanci zo SMER-SD hlasovali za túto správu, ktorá vyzývala Európsku komisiu, aby nariadila záväzné kvóty pre členské štáty EÚ. Následne Európska komisia navrhla prerozdelenie 20 000 utečencov.

Hlasovania zo septembra 2015 roku prebiehali paralelne s vyhláseniami Roberta Fica o žalobe na súd v Luxemburgu proti právne záväznému aktu o kvótach, schválenému väčšinou ministrov vnútra. Fico 23. septembra vyhlásil, že "Kvóty sú iracionálne a skončia sa blamážou. Sme suverénna krajina a odmietame diktát väčšiny v takej citlivej téme,“ a tiež, že "Vláda nebude implementovať schválený právne záväzný akt, ktorý odhlasovali ministri vnútra a podá voči nemu žalobu. Na to máme právo.“ 
Postoj premiéra Fica a SR bol aj pred prvým hlasovaním v apríli 2015 odmietavý. Proti povinnému prerozdeľovaniu sa vyslovil aj v máji 2015.

Dôležitý výrok

„Reformistov (frakcia v Európskom parlamente, do ktorej patrí SaS, pozn.), tých strán, kde je Farage…“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Strana Sloboda a Solidarita patrí v Európskom parlamente do skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR), avšak strana United Kingdom Independence Party, ktorej predsedom je Nigel Farage patrí do frakcie Skupina Európa slobody a priamej demokracie (Europe of Freedom and Direct Democracy — EFDD). Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.
EFDD bola založená v roku 2014, predchádzala jej EFD (Europe of Freedom and Democracy), ktorá fungovala v období 2009-2014 a ktorej súčasťou bol aj UKIP.

Nigel Farage nebol členom ECR, niektorí bývalí členovia EFD sa však do tejto frakcie pridali. Jednalo sa o dánskych a fínskych poslancov, nie členov UKIP.

Dôležitý výrok

„Farage tam nie je (v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov, pozn.).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Predseda strany United Kingdom Independence Party, Nigel Farage, patrí do frakcie Skupina Európa slobody a priamej demokracie (Europe of Freedom and Direct Democracy), nie do skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dôležitý výrok

„…keď si pozrieme dlhodobú štatistiku napríklad pána Kaliňáka na portáli Demagog.SK, tak vidíme, že v schopnosti produkovať pravdivé výroky moc dobrý nie je. Stále má väčšinu pravdivých, ale už len enem enem.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Robertovi Kaliňákovi evidujeme ku dňu 2. máj 2016 spolu 529 výrokov, z toho 276 (52,17 %) pravdivých. Jedná sa tak o tesnú väčšinu, ako uvádza Poliačik. Zo všetkých výrokov na Demagog.SK (k 2. máju 7 675) je pritom ako pravda hodnotených 5 071 výrokov, teda 66,07 %. Nepravdu alebo zavádzanie povie Kaliňák v priemere v každom treťom výroku, priemer Demagog.SK 22 %. Nízky podiel pravdivých výrokov je v prípade Kaliňáka spôsobnený aj vysokým podielom neoveriteľných výrokov (až 18 %). Pravdou však je, že Kaliňách je v presnosti výrazne podpriemerný. Poliačikovo tvrdenie hodnotíme ako pravdivé.


Kaliňákove celkové výsledky ovplyvňuje aj nadpriemerný výskyt neoveriteľných výrokov súvisiacich s jeho rezortom vnútra. Tých má 94 alebo 17,77 %. Zo 435 overiteľných výrokov má pravdivých 63,45 %. To je však taktiež horší výsledok než je priemer. Zo všetkých evidovaných výrokov je overiteľných 6 799. Pravdivé tak tvoria 74,58 %. Neoveriteľných je celkovo 876, teda 11,41 %.

Kaliňák je v súčasnej dobe politikom s tretím najvyšším celkovým počtom overených výrokov za Ficom a Kažimírom. V marci 2015 sme v rámci Demagog.SK hodnotili (s. 3) výsledky práce za 5 rokov, Kaliňák bol po Paškovi politikom, ktorý najčastejšie hovoril nepresné výroky. V sezóne 2013/2014 sa taktiež umiestnil medzi troma najhoršími politikmi v podieli nepravdivých výrokov.

Dôležitý výrok

„Slovensko, ktoré v celom rade ekonomických ukazovateľov preskočilo Českú republiku.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Slovensko v istých ukazovateľoch Českú republiku naozaj predbehlo, zatiaľ čo v niektorých je popredu Česko. 

Ako píše Trend, je veľká časť ukazovateľov, v ktorých sme Česko naozaj predbehli. Demagog.SK pracoval s daným článkom Trendu už tu, keď sa Robert Fico vyjadril, že sme dobehli ČR v životnej úrovni.

"Po 21 rokoch samostatnosti slovenské príjmy na obyvateľa dobehli zárobky historicky vyspelejších Čechov. Slovenský hrubý národný dôchodok (HND) v prepočte na osobu dosiahol podľa odhadu Európskej komisie vlani už 99,95 percenta českej úrovne. HND očisťuje hrubý domáci produkt (HDP) o zisky zahraničných spoločností presúvané do zahraničia a pripočítava príjmy obyvateľov zarábajúcich v zahraničí. Vystihuje preto skutočnú životnú úroveň občanov lepšie ako častejšie uvádzaný HDP.
Hrubý národný dôchodok nepočíta len s príjmami na výplatnej páske, ale aj so zárobkami firiem. Vyrovnanie HND teda neznamená, že Slováci dobehli Čechov aj v platoch alebo v kúpnej sile."

Trend pripája aj nasledujúcu tabuľku:
Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že produktivita práce, minimálna mzda, cenová hladina, spotreba na obyvateľa sú vyššie ako v ČR.

HDP na hlavu tvorilo za rok 2014 (posledný v meraniach) 77 % priemeru únie, u Čechov to bolo 85 %. Išlo tak u nich o posun o dva percentuálne body oproti roku 2013, zatiaľ čo u nás nastalo zlepšenie o jeden percentuálny bod, za obdobie 2012-2013 išlo zhodne o jeden percentuálny bod. Vyvodzujeme z toho, že Slovensko doháňa priemer EÚ, ale nie Česko.

Hrubý dlh verejnej správy je na Slovensku 53% a v Českej republike 41%. Ten sa na Slovensku hýbal v období 2013-2015 od 55 cez 54 po 53 percent, v Česku za rovnaké obdobie 45-43-41 percent. Česi teda rozdiel oproti Slovákom za túto dobu zväčšili v náš neprospech. Level komparatívnej cenovej úrovne je na Slovensku 67,8 a v Českej republike 63, 7. V rokoch 2012-2014 sme mali cenovú úroveň vo výške 70-69-68 percent, Česi 71,7-68,6-63,7 priemeru únie. Vysoká cenová hladina znamená možnosť lacno kupovať v zahraničí. Ak berieme ako cieľ vyrovnávanie cenových hladín v krajinách únie, môžeme povedať, že tu má Číž pravdu.

Na nasledúcich grafoch sú znázornené ďalšie porovnania.

Medziročný rast HDP po kvartáloch (zdroj Eurostat, .pdf, s.3, "Percentage change compared with the same quarter of the previous year"):Môžeme vidieť, že kým nezamestnanosť v ČR klesla medzi štvrtým kvartálom 2013 a 2015 zo 6,8 percenta na 4,5 percenta, slovenská za rovnaké obdobie klesla z 14,2 na 10,8 percenta. Jej pokles je teda rýchlejší na Slovensku.


V rokoch 2009-2015 stúpla česká kúpyschopnosť zo 79 na 81 percent (viď link OECD), zatiaľ čo slovenská zo 68 na 74. V tomto ukazovateli teda dobiehame ČR.

„[Na Slovensku je] nízka dôvera v slovenské súdnictvo…“

„… predvolebnú rétoriku premiéra Fica alebo pána ministra Kaliňáka, ako rozprávali o tom, že budú monitorovať každého moslima…“

„Pán Kaliňák mal pozapínané majáky na autách po celom Slovensku, ktoré stáli na parkoviskách len tak, len na vytváranie atmosféry strachu.“

„Čítal som dokonca teraz stať českého politológa významného, ktorý zaradil stranu SaS medzi strany typu AFD a iné, dokonca teda pseudofašistické, ako je v Nemecku a podobne kvôli tomu, ako pán predseda strany vníma utečeneckú krízu.“

„My dnes máme na súdoch vyše troch miliónov exekučných konaní.“

„… pán minister Borec pripravil nové procesné kódexy, ktoré začnú platiť od 1.7. (…) v rámci nich (nových procesných pravidiel, pozn.) tiež máme špecializácie na pracovnoprávne spory a na niektoré iné špeciálne typy sporov…“

„… zdržanlivosť na strane vládnych poslancov, lebo do diskusie (v parlamente o programovom vyhlásení vlády, pozn.) sa takmer nezapojili,“

„Ja som už tak aj urobila za ten mesiac (spustila proces disciplinárneho konania, pozn.), čo som vo funkcii, v dvoch alebo troch prípadoch.“

„Spomenieme si na facku pani Belousovovej niekedy v roku 2010 alebo 11. Spomeňme si na tú nešťastnú bitku s trošku podguráženými poslancami vládnej strany pri odvolávaní jedného z ministrov.“

„…v predchádzajúcich rokoch, pán Slota tam (v parlamente, pozn.) kolegovi povedal, že je satanov syn.“

„… zaviedli sme pravidelné hodnotenie sudcov v roku 2012.“

„V Holandsku (…) mali referendum o prístupovej zmluve s Ukrajinou, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30% voličov a väčšina z nich hlasovala proti tejto prístupovej zmluve.“

„… v minulosti v jednom prípade aj jeden z kandidátov práve z tohto dôvodu (neprešiel previerkou pre nových sudcov, pozn.) nebol posúdený ako spôsobilý na to, aby mohol vykonávať funkciu sudcu.“

„…váš terajší veľký koaličný partner vám vysypal striekačky na hlavu…“

„…článok 19 našej ústavy hovorí, že každý má právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, svojej dôstojnosti, mena aj dobrej povesti.“

„Faktom je, že posledné štyri roky zase to boli len sudcovia, ktorí vyberali sudcov…“

„Máme teraz čerstvo nový zákon o verejnom obstarávaní …“

„Korektne sme (opozícia, pozn.) spolupracovali v pracovnej skupine, ktorá mala zmeniť majetkové priznania a ústavný zákon o nezlučiteľnosti funkcií. (…) najprv v pracovnej skupine s pani Zmajkovičovou, potom tam bol pán Brixi.“

„Pretože tam je dnes jadro problémov. Na jednej strane je to veľká kritika jednotlivých kandidátov na sudcu Ústavného súdu a na druhej strane rozhodnutia pána prezidenta, ku ktorým prijal Ústavný súd rozhodnutia, ale zároveň aj odmietol tento kompetenčný konflikt vysvetliť alebo rozhodnúť o tomto kompetenčnom konflikte tým, že odmietol podanie v tejto otázke. Čiže máme nejaké vysvetlenie v odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu.“

„Viete, urobili sme aj ako koalícia, ale aj predtým, že sme zvolili predstaviteľov opozície, tých najaktívnejších, ako pána Poliačika, pána Galka, pána Lipšica do funkcie predsedov výborov.“

„Smer (…) sa hlási k sociálnej demokracii, ktorá v európskom kultúrnom kontexte dlhodobo napríklad obhajuje práva menšín, jednoznačne presadzuje ľudské práva pre každého aj v prípade imigrantov, jednoznačne stojí na strane LGBT komunity v prípade, že ide o ich práva.“

„Máme zhruba 20 tisíc členov (…) Keď máme slávnostné snemy, tak príde tam 6000 ľudí…“

„… ešte tesne mesiac pred voľbami ste sa (SaS, pozn.) pohybovali na hranici zvoliteľnosti v prieskumoch…“

„… máme (SMER-SD, pozn.) v našich radoch 600 starostov, máme v našich radoch tuším 7 alebo 6 šéfov vyšších územných celkov.“

„… myslím teraz (stranu, pozn.) pána Matoviča, kde sú členmi strany štyria ľudia…“

„(SMER-SD, pozn.) 79 okresných organizácií, z ktorých každá má 200-300 členov.“

„…strana SaS, áno, má v súčasnosti okolo 160 členov…“

„… mnohé dokonca pozmeňovacie návrhy pána Mihála, ktoré boli v parlamente, prešli a prešli aj hlasmi Smeru…“

„…mne takisto prešli pozmeňováky, ktoré zachránili 100 škôl na Slovensku, okolo stovky, tým, že sa nemuseli povinne riešiť triedy menšie ako 17 žiakov.“

„Aj Sieť aj Most podpísali memorandum s iniciatívou A dosť, čo sa týka zmien vo vzdelávaní. Mali by ich presadzovať vo vláde. Takisto podpísali záväzky, ktoré sa týkajú otvorenia štátu alebo otvorenia činnosti štátu verejnej kontroly v rámci iniciatívy Štrngám za zmenu.“

„Pán minister Plavčan povedal, že 100 dní nepotrebuje.“

„Ja som venoval celý svoj príspevok tomu a potom to isté zopakoval aj pán prezident, že obrovskou úlohou pre celú politickú sféru na Slovensku na najbližšie 4 roky bude obnoviť dôveru v bazálne služby štátu. Že štát tu dokáže pre ľudí niečo urobiť. Povedal som, že to bude vo veľkej miere zodpovednosťou hlavne pána ministra Kaliňáka…“

„…máme už vyše 4000 priateľov slobody, ktorí sú registrovaní sympatizanti.“

foto by: Josh May

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."