Demagog.sk

Kaliňák vs. Poliačik o migrácii a azylovej politike

O 5 minút 12, 13. septembra 2015. (videozáznam relácie)
Moderátor: Martin Strižinec

Aj tohtotýždňové vydanie O 5 minút 12 pokračovalo v debate o súčasnej migračnej kríze, tentoraz na tému migračnej a azylovej politiky. Za diskusným stolom sa stretli minister vnútra Robert Kaliňák a poslanec NR SR za SaS Martin Poliačik. Od oboch zaznel takmer rekordný počet výrokov, no Kaliňák triumfoval nad Poliačikom ako v počte pravdivých tak aj nepravdivých tvrdení. 

Štatistiky diskusie

 
13   9  
4   2  
9   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„A čo sa týka táborov v Afrike, povedzte mi, koľko Sýrčanov uteká z Afriky? Lebo teraz je problém so Sýrčanmi. Tí, ktorých chceme, sú Sýrčania. Koľkí konkrétne utekajú z Afriky? Ani jeden.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Kaliňák vo výroku referuje k Sýrijským utečencom, ktorí do Európy prichádzajú z Afriky, takzvanou stredomorskou trasou. Podľa dát dostupných z agentúry Frontex utieklo len v roku 2014 centrálnou stredomorskou cestou (migranti sa nalodia v prístavoch v Líbyi či Egypte a preplavia sa na talianske pobrežie alebo Maltu) 39 651 sýrskych utečencov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Zdroj: Frontex

Z tabuľky agentúry Frontex vidieť, že v roku 2013 sa preplavilo z Afriky centrálnou stredomorskou cestou 11 503 Sýrčanov a v roku 2014 až 39 651. V roku 2014 prišlo západnou stredomorskou cestou 405 sýrskych utečencov a v období medzi januárom až júnom 2015 ich prišlo 3 789. Pre porovnanie,  východnou stredomorskou cestou v roku 2014 prišlo 31 673 sýrskych utečencov a balkánskou cestou ich prišlo 7 320.

Dôležitý výrok

„Nevydierajte matkami s deťmi, keď 90 % (migrantov, pozn.) je mladých mužov.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Či už mal minister Kaliňák na mysli pomer mužov medzi migrantmi celkovo alebo ich pomer medzi migrantmi na balkánskej ceste, ktorú ďalej v diskusii spomínal, údaj 90% nie je pravdivý ani pre jednu z týchto možností. Krajinou, kde spomedzi migrantov tvorili 90% muži, bolo v júni 2015 Macedónsko, no ani pre túto krajinu už tento údaj nie je aktuálny. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Počas roka 2015 od januára do septembra prišlo do Európy stredomorskou trasou približne 370-tisíc utečencov. Podľa dostupných údajov najväčšie skupiny tvorili obyvatelia Sýrie (51%), Afganistanu (12%) a Eritrey (8%). Z nich 72% tvorili muži, 13% ženy a 15% deti.

Kaliňák však ďalej v diskusii zdôrazňuje, že mal na mysli balkánsku trasu. Takéto exaktné informácie, podložené relevantnými štatistikami, však nie sú dostupné. Články, v ktorých sa podobne ladené argumenty vyskytujú, sú poväčšine vyhláseniami jednotlivcov (napr. Fico, britský politik Davies).

Naviac podľa informácii, ktoré uvádza UNICEF vo správe z 1. septembra 2015, počet žien a detí prechádzajúcich cez Macedónsko výrazne stúpol najmä v posledných troch mesiacoch:

"Odhadom približne 3 000 ľudí denne prechádza Macedónskou republikou. Jedna tretina z nich sú ženy a deti — v porovnaní s 10 % v júny 2015. Približne 12 % týchto žien je tehotných. Na základe dát Ministerstva vnútra Macedónskej republiky pochádza približne 80 % zo Sýrie, 5 % z Afganistanu a 5 % z Iraku."

Krajinou, do ktorej prichádzajú žiadatelia o azyl balkánskou cestou je Maďarsko. Podľa údajov Eurostat bolo za prvých 6 mesiacov tohto roka 66 785 žiadateľov o azyl, z toho 54 050 bolo mužov všetkých vekových kategórií, čo je vyše 80% a to teda stále nie je 90% mladých mužov, o ktorých hovorí Kaliňák.


Dôležitý výrok

„Keď vysoký komisár OSN povie, že ľudia, ktorí prechádzajú cez Stredozemné more, 80 až 90 % z nich sú ľudia, ktorí majú právo na azylový proces“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa denníka SME vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres uviedol, že 90 % utečencov prichádzajúcich do západnej Európy pochádza z krajín ako Sýria, Afganistan a Eritrea, kde buď prebieha vojenský konflikt alebo dochádza k porušovaniu ľudských práv, a jedná sa preto o ľudí, ktorí spĺňajú podmienky žiadateľov o azyl. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podobne aj vyhlásenie UNHCR upozorňuje na to, že aj z migrantov prichádzajúcich takzvanou pešou cestou:

"…90 % ľudí pochádza z utečencov produkujúcich krajín ako Sýria, Afganistan, Irak, Eritrea a Somálsko."

Dôležitý výrok

„…ten proces (riešenia utečeneckej krízy, pozn.), za ktorý hlasovala aj pani Flašíková v europarlamente… tak nejaký počet ľudí na základe kvót, aj na základe jej hlasovaní budeme musieť prijať. Ak sa to nezmení na základe rozhodnutia Rady Európy zajtra“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Hlasovania v Európskom parlamente, ktoré môže mať poslanec Poliačik na mysli, boli dve. Zatiaľ čo v prvom z nich, v ktorom sa hlasovalo konkrétne o zavedení kvót sa slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová zdržala hlasovania, v druhom, v ktorom sa hlasovalo o opatreniach ako celku, a ktorých súčasťou bol aj návrh zavedenia kvót, hlasovala za. Poliačik má pravdu v tom, že o týchto opatreniach následne rokovala aj rada EÚ, nie Rada Európy, pričom neboli prijaté. Výrok ako celok vzhľadom na konečné hlasovanie poslankyne Flašíkovej Beňovej hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa stránok Európskeho parlamentu na hlasovaní zo dňa 9. 9. 2015 o dočasných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(legislatívne uznesenie) poslankyňa Monika Beňová sa zdržala hlasovania v konkrétnom pozmeňujúcom návrhu, kde sa kvóty spomínajú. Väčšina členov Európskeho parlamentu však návrh podporila a tak sa návrh do končeného znenia dostal. 

Podľa TASR, Monika Beňová v druhom hlasovaní zo dňa 10.9.2015 hlasovala za prijatie uznesenia v Európskom parlamente v tzv. nelegislatívnom uznesení o migrácii a utečencoch v Európe. Išlo o uznesenie, v ktorom bolo navrhnutých niekoľko rôznych postupov pri riešení problémov s migráciou. Pri konkrétnom paragrafe 6, ktorý navrhuje možnosť zavedenia stáleho mechanizmu prerozdelenia žiadateľov o azyl (kvóty) hlasovali proti 11 z 13 poslancov vrátane Flašíkovej a hlasovania sa zdržali dvaja poslanci. 
Celkový výsledok hlasovania o uznesení bol podľa oficiálnych stránok Európskeho parlamentu 432 hlasov za prijatie návrhu, 142 proti a 57 sa zdržalo hlasovania. 

Výsledkom je, že Európsky parlament je pripravený pracovať na návrhoch zákonov, ktoré by vytvorili záväzný mechanizmus prerozdelenia žiadateľov o azyl.

Podľa TASR Ide o prerozdelenie 160 000 osôb medzi členské krajiny EÚ. Slovensko by z tohto počtu malo prijať 2287 osôb. Napriek výsledku hlasovania, budú mať rozhodujúce slovo samotné členské štáty Únie v rámci hlasovania Rady EÚ(nie Rada Európy ako povedal Martin Poliačik). Ministri vnútra  o navrhovanom rozdelení rokovali 14. 9. 2015, a na zavedení kvót sa nezhodli.

Keďže sa jedná o nelegislatívne uznesenie, Európsky parlament ním môže vyjadriť svoj postoj k danej téme no výsledok nie je záväzný. Hlavné slovo majú štáty Únie. 

Dôležitý výrok

„Rozhodnutia a uznesenia Európskeho parlamentu nie sú veci, ktoré by Slovensko zaväzovali“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Kaliňákov výrok bol odpoveďou na výrok poslanca Poliačika o tom, že na základe hlasovania Európskeho parlamentu budeme musieť prijať systém povinných kvót a teda určité percento utečencov. V tomto hlasovaní sa jednalo o vyjadrenie podpory plánu prezidenta EK Junckera vo forme uznesenia. Európsky parlament bez súhlasu Európskej rady (jednotlivé štáty EÚ), nemôže prijať záväzné uznesenia pre všetky krajiny Európskej únie. Podľa portálu Euroiuris, zaoberajúcim sa európskym právom, konkrétne v nelegislatívnom uznesení akým je toto má Európsky parlament najmä poradnú úlohu vo forme odporučenia, stanoviska a. i. Samotné akty najčastejšie prijíma Európska rada za účasti Európskeho parlamentu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

„…pretože ja mám mandát nielen od vlády Slovenskej republiky, ale aj od parlamentu, že akékoľvek otázky súvisiace s kvótami budeme vetovať“

„V Tunisku napríklad v roku 2014 je podpísané partnerstvo mobility a už tam existuje tábor pre viac ako 18 000 utečencov, na základe ktorého by sa dalo budovať ďalšie partnerstvo.“

„…napríklad bratislavská samospráva už to robí. Vyhradila priestory na to, aby boli skladové možnosti (kde môžu byť uskladnené veci na pomoc utečencom, pozn.).“

„Už máme zachytené falošné sýrske pasy.“

„Plus dvíha sa celá vlna, ktorá predovšetkým pochádza z pevninskej časti Ázie, to znamená z Turecka a, samozrejme, zo Sýrie. Takže hlavne z tureckých táborov je ten problém, ktorý dneska v Európe vzniká, nie z Afriky. Z Afriky to je problém, ktorý má Taliansko a Francúzsko, nie táto časť.“

„Ona (EÚ, pozn.) dokonca ani nehovorí o tom, že to je negatívne, že tí utečenci sem prúdia. Ona hovorí jediné popri tej, tom obale, ktorý tam dala, lepšia kontrola hraníc, nové postavenie agentúry FRONTEX, čo je agentúra zodpovedná za ochranu vonkajších hraníc a mnoho ďalších skvelých nápadov…“

„… už v roku 2008 sme tieto návrhy (na lepšiu kontrolu hraníc a zlepšenie postavenia agentúry FRONTEX, pozn.) dávali…V roku 2008 konkrétne stanoviská máme o tom, že neznižujte rozpočet FRONTEX-u, pretože sa nám to nevyplatí.“

„… posledný víkend Rakúsko prijalo 14 000 migrantov a len 700 z nich požiadalo o azyl v Rakúsku“

„Nájdete v tom dokumente (Európskej komisie o utečeneckej kríze, pozn.) dve zmienky. Posilniť readmisiu. To je vtedy, keď vlastne nelegálneho migranta, ktorý nepožiadal o azyl, vraciate do krajiny, odkiaľ prišiel. A posilniť návratovú politiku. To znamená, u tých, ktori požiadali o azyl a nebolo im vyhovené v žiadosti o azyl, musíte vrátiť do krajiny pôvodu.“

„To je to presne (posilnenie návratovej politiky, pozn.), čo Španielsko urobilo. Naozaj si zobralo príklad po svojich prvých negatívnych rozhodnutiach, kedy udelilo legálne povolenie tuším 1,5 milióna nelegálnym migrantom a začali s tým mať v Španielsku seriózne problémy…začali vznikať určité komunity, do ktorých sa policajné hliadky báli ísť.“

„Čiže návratová politika a readmisia je to, čo my (Slovensko, pozn.) sme realizovali. Realizovali sme návraty.“

„Posledné stretnutie jedného z vrcholových predstaviteľov západnej Európy na jednej prednáške s nelegálnou migrantkou, s dievčaťom, ktoré vyhlásilo, že aj ja chcem mať šťastný život…ale zároveň vyhlásilo, že už má 4 roky rozhodnutie o návrate do svojej krajiny pôvodu. Napriek tomu to nikdy táto krajina nerealizovala.“

„… tu máme obrovské množstvo ľudí, ktorí nie sú ochotní pri vstupe do schengenského priestoru odovzdať odtlačky prstov a začať svoj azylový proces.“

„Na tej balkánskej ceste takisto sú Sýrčania a takisto sú ľudia z Afganistanu.“

„Ale grécke ostrovy predsa, ktoré sú najbližšie zase k Turecku. To je prvá časť tej cesty (migrantov do Grécka, pozn.) väčšinou.“

„No to vôbec nie je pravda (že utečenci do Grécka najviac prúdia po mori a nie pevninskou hranicou z Turecka, pozn.). Percentuálne je to menšie.“

„Jednak hovorí (premiér, pozn.) o státisícoch moslimov, ktorí nám majú prísť na Slovensko stavať mešity.“

„Aj práve preto sme zlikvidovali v rokoch 2007, 2008 a 2009, keď sme vybudovali Schengen a pokračujeme v tom aj teraz, nelegálnu migráciu cez Slovensko prakticky na nulu.“

„Aj pri liberálnom azylovom konaní, ktoré majú v Nemecku, na rozdiel od nás, kde sme veľmi prísni, tak udeľujú azyly len 50 %.“

„Turecko, Libanon a Jordánsko, kde ich je najviac (utečencov v táboroch, pozn.)“

„V našom tábore v Medveďove, kde sú vlastne zaistení nelegálni migranti, tak po jednom vyhlásení nemeckého predstaviteľa o tom, že berú všetkých sýrskych utečencov, ja by som nenazýval vzburou, búchali ešusmi po stoloch, okamžite chceli ísť, pretože ich Nemci pozvali.“

„A všetci kritizujú Maďarsko, vrátane vás a nikto nekritizuje Grécko.“

„Lebo 160 000, ktoré chcú prerozdeliť teraz, lebo najprv to bolo 40 000…“

„Slovensko dlhodobo prejavuje solidaritu tým, že od roku 2008 priamo v tých krízových oblastiach (v Sýrii a v utečeneckých táboroch v Turecku, pozn.), kde umierajú to riešime.“

„Niekto ako Nemecko povedal, že oni chcú len Sýrčanov.“

„Koniec koncov tie správy o tom, že v Sýrii sa bojuje aj zbraňami, ktoré boli vyrobené na našom území, nám dáva časť zodpovednosti za tú situáciu, takže by sme mali pri tom pomôcť.“

„Na hraničnom priechode v Komárne BMW X6, čo je veľmi zaujímavé vozidlo, bol za volantom Iračan s britským pasom, s tromi teda naozaj super vyšportovanými a niekoľkými tisíckami eur vydotovanými mladými mužmi, ktorí okamžite tvrdili, že sú sýrski utečenci.“

„…takisto Maďarsko, ako aj Slovensko, aj Česko, aj Poľsko nakoniec, sme tranzitné krajiny. Keď si porovnáme, že Maďari teraz majú 170 000 migrantov, Poliaci okolo 60 000, ako je možné, že Slovensko len 1 500…“

„Čiže cez túto krátku hornatú hranicu v rokoch 2004 a 2007 prešlo 40 000 migrantov. Cez tú krátku, hornatú hranicu, do spustenia Schengenu.“

„Ja osobne som to vyhlásil aj do novín, že nie je to (v Malackách, pozn.) ani utečenecký tábor, ani záchytný, ani pobytový, ani azylový tábor…Je to kríza. Keby nastala, máme to pre krízu… veď my sme to robili aj vo Valaškovciach na východe, aj na strede Slovenska, teraz v Malackách.“

„…v roku 2007…dovtedy proste platil zákon, ktorý hovoril jasne. 20 000 podpisov a môžete si založiť cirkev. My sme zmenili vtedy 20 000 podpisov na 20 000 členov,…“

„Keď tento problém, tá migračná vlna bola s Čečencami, všetci Čečenci dostali v Rakúsku azyl, každý jeden. A dneska má Rakúsko…300 bojovníkov ISIS, ktorí sú vonku a sú rakúskymi občanmi.“

Photo by: Freedom house

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."