Demagog.sk

Správa o stave krajiny

Iné, 18. júna 2015. (videozáznam relácie)
Moderátor: —

Prezident Andrej Kiska minulý týždeň využil právomoc prezidenta a predniesol v parlamente svoju prvú Správu o stave republiky. Prezident si viedol nadpriemerne dobre, z vyše 20 výrokov sme hodnotili ako nepravdivé len dva. Zaujímavým výsledkom je aj to, že všetky výroky sme vedeli overiť — nezaznamenali sme ani jeden neoveriteľný výrok.

Štatistiky diskusie

23   2  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Aj v Európskej únii existujú rôzne systémy (zdravotného poistenia — či existuje jedna, alebo viaceré poisťovne, pozn.)“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V Európskej únii existuje viac druhov zdravotného poistenia. Základné rozdelenie hovorí (s. 4), že unitárny systém (jedna poisťovňa) je v 16 krajinách EÚ a vo zvyšných 12 má poistenec na výber. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Problematike zdravotných poisťovní sme sa už venovali a výsledkom bolo zistenie, že systém zdravotného poistenia v EÚ nie je jednotný a viaceré krajiny majú svoje špecifiká. V krajinách ako Veľká Británia, Portugalsko alebo Írsko majú poistenci na výber len jednu zdravotnú poisťovňu. Možnosť výberu zdravotnej poisťovne majú v Nemecku, Holandsku alebo na Slovensku.  

Dôležitý výrok

„Stali sme sa európskymi rekordérmi v dĺžke zavádzania systému DRG, spravodlivej platby za diagnózu.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Prvé snahy o zavedenie systému DRG na Slovensku sa vynorili už v roku 1995 a momentálne sa jeho kompletná implementácia odhaduje na roku 2016. Žiadnej inej krajine EÚ tento proces netrval viac než 21 rokov a preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o systéme DRG a jeho význame informuje nasledovne:

"DRG (Diagnoses Related Groups - skupiny súvisiacich diagnóz) je systém, ktorý vyhodnocuje činnosť nemocníc, efektivitu využívania diagnostiky, liečby a svojich služieb. 
Slovensko je jedinou krajinou EÚ, ktorá DRG systém nemá zavedený. Koncepciu zabezpečenia a zavádzania DRG systému, ktorú vypracoval úrad, schválila vláda SR na svojom zasadaní 6. júla 2011.   

DRG je klasifikačný systém. Umožňuje zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz + diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi."

Občianske združenie Slovenský pacient uvádza na svojej stránke takmer celú históriu systému DRG v súvislosti s jeho zavedením na Slovensku:

"Prvé konkrétne snahy o implementáciu DRG na Slovensku sa datujú do obdobia rokov 1995 – 1997. V rámci projektu PHARE „Ekonomizácia nemocníc“ sa ministerstvo zdravotníctva, nemocnice a zdravotné poisťovne podieľali na prácach, ktoré sa mali stať súčasťou objektívnejšieho úhradového  mechanizmu nemocníc na báze paušálnych platieb za diagnózu.

 Zavedenie DRG systému sa posunulo o dva roky, fungovať má od 1. januára 2016."

Systém DRG teda na Slovensku ešte zavedený nie je. Týždenník Trend začiatkom roku 2014 informoval o už spomínanom presune kompletného zavedenia:
"Podľa pôvodného harmonogramu mala byť pilotná verzia SK-DRG 1.0 pripravená na jar 2012, následne prevádzka DRG na úrovni zberu dát, ako aj vzdelávanie užívateľov systému sa malo začať od januára 2013, úhrady podľa nového systému mali prísť na rad o rok na to. Plán sa však pozdržal a zavedenie DRG sa presunulo na rok 2016."

Hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková sa pritom pre The Slovak Spectator vyjadrila, že "skúsenosti z ostatných krajín indikujú, že priemerný čas zavedenia DRG v členských krajinách EÚ je päť rokov. Implementácia systému DRG, ktorý ovplyvnňuje celý sektor zdravotnej starostlivosti, si vyžaduje dôsledné vypracovanie."

„Napriek ústavnej právomoci prezidenta vystúpiť pred vami so Správou o stave republiky, ktorá je v ústave zapísaná od jej prijatia, u nás zatiaľ nevznikla pevná tradícia pre túto príležitosť.“

„Naša ekonomika rastie tempom, ktorý patrí medzi najrýchlejšie v eurozóne.“

„Počet ľudí bez práce sa znižuje.“

„Vďaka obom vládam po roku 2010 sú dnes pod kontrolou verejné financie. Určite aj vďaka prezieravej správnej dohode politikov naprieč celým spektrom na ústavnom zákone o dlhovej brzde.“

„Podobný spor, aký sa ešte pred niekoľkými rokmi viedol o zodpovedné hospodárenie štátu, vedie sa už desať rokov o podobu nášho dôchodkového systému. (…) Ale druhý dôchodkový pilier, o ktorý sa tento spor hlavne viedol, zostal zachovaný. Tento týždeň uplynulo v poradí už štvrté obdobie, kedy sporitelia dostali opäť možnosť z neho vystúpiť.“

„Takto pred rokom som v inauguračnom prejave povedal, že väčšina ľudí u nás sa necíti byť súčasťou úspešného Slovenska.“

„To bude už hádam desiaty rok, odkedy sa opakovane debatuje o tom, či sa Slovensko má vrátiť k systému jednej zdravotnej poisťovne. Alebo či sa dá – a akým spôsobom – zakázať zisk súkromných zdravotných poisťovní.“

„Uvediem príklad z nedávneho obdobia, kedy sa parlament rozhodol zakázať jeden z poplatkov – za prednostné objednanie sa u lekára. Bez ohľadu na to, čo si o tomto konkrétnom poplatku myslíme, existuje popri ňom veľké množstvo ďalších neprehľadných poplatkov v našom zdravotníctve.“

„Do rovnakej kategórie dlhoročných začatých a nedokončených projektov patrí aj systém eHealth, ktorého súčasťou má byť aj elektronická zdravotná karta pacienta. Opakované odkladanie. Opakované posúvanie termínov dokončenia až na obdobie, za ktoré bude znovu niesť zodpovednosť niekto iný.“

„Zmluvy Všeobecnej zdravotnej poisťovne s lekármi, súkromnými laboratóriami a diagnostickými centrami [sú] zverejňované v takej forme, že to spĺňa kritéria transparentnosti iba formálne.“

„Vládna strana nedávno oznámila rozhodnutie podporiť regióny s vysokou nezamestnanosťou. A že aj ďalšie politické strany označujú regionálne rozdiely za svoju prioritu.“

„Od zavedenia súčasného systému financovania školstva uplynulo dvanásť rokov. Sedem rokov máme školský zákon, ktorý mal zvýšiť kvalitu a rovnosť prístupu detí k vzdelávaniu. Rozpočet pre základné a stredné školy rastie.“

„Generácia detí, pod ktorú sa mali tieto zmeny priaznivo podpísať, už má za sebou desať rokov povinnej školskej dochádzky. A v medzinárodnom porovnaní, žiaľ, dosahuje v mnohých ohľadoch podpriemerné výsledky.“

„Ak deti pochádzajú zo sociálne slabého prostredia, v škole budú spravidla dosahovať horšie výsledky ako ich spolužiaci s lepším zázemím.“

„V priebehu roka došlo v našej justícii k viacerým zmenám – a viackrát som povedal, že vidím svetielko na konci tunela. Vláda navrhla a parlament schválil niektoré nové pravidlá. Ako prezident som vo vzťahu k justícii využil svoje kompetencie. Výsledkom sú predovšetkým personálne zmeny na najvyšších postoch súdnictva.“

„Európska únia označila naše súdy za jedny z najhorších v Únii.“

„V prvom rade mi dovoľte povedať, že mi je ľúto, že tento spor na ústavnom súde nevedieme proti sebe vy, Národná rada, ktorá zvolila kandidátov, a prezident, ktorý ich nevymenoval. Že ste na jednej strane odmietli zvoliť ďalších kandidátov, čo podčiarkujem rešpektujem. Ale nevyužili ste svoje právo, ktoré by som v takejto situácii považoval za legitímne a logické: teda aby ste napadli moje rozhodnutie na ústavnom súde. Namiesto sporu piatich kandidátov, ktorí chcú byť všetci piati rovnako vymenovaní iba na dve voľné miesta na ústavnom súde, išlo by o legitímny spor o kompetencie Národnej rady a prezidenta.“

„Ešte v tomto volebnom období budete vyberať ďalšieho kandidáta na sudcu ústavného súdu.“

„Za Slovenskú republiku som na summite vo Walese tlmočil niekoľko plánov a záväzkov.“

„Vláda a ministerstvo obrany urobili v nedávnom čase viaceré rozhodnutia o modernizácii našej armády, respektíve o nákupoch vojenskej techniky.“

„Faktom je, že z hľadiska vynakladaného percenta výdavkov na svoju obranu – zdôrazňujem na svoju vlastnú obranu – Slovenská republika je dnes na chvoste členských štátov Aliancie.“

„V posledných mesiacoch južné hranice Európskej únie každý jeden deň prekročia tisíce ľudí, utečencov a nových žiadateľov o azyl.“

„Slovensko nie je ani krajinou vstupu tejto masovej vlny imigrantov, ani nepatríme k cieľovej krajine ich záujmu. V skutočnosti máme takmer nulovú skúsenosť a každý rok minimálny počet udelených azylov.“

photo by aktuality.sk

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."