Demagog.sk

100 dní Iva Nesrovnala

V politike, 29. marca 2015. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

Svojich prvých 100 dní vo funkcii primátora hlavného mesta zhodnotil v nedeľu na TA3 Ivo Nesrovnal. Vzhľadom na to, že sa témy diskusie venovali najmä budúcemu vývoju Bratislavy, na overovanie bolo vhodných len niekoľko výrokov venujúcich sa najmä rozpočtu a zadlženiu Bratislavy. Dva z týchto výrokov nebolo možné z dostupných informácií overiť. Ako pravdivý sme ohodnotili len Nesrovnalovo vyjadrenie týkajúce sa ceny projektu rekonštrukcie Starého mosta.

Štatistiky diskusie

1   2  
0   2  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…pretože rozpočet, ktorý Bratislava má, je vlastne celý zazmluvnený. Tam sú mandatorné výdavky, ktoré idú na školstvo, sociálne veci, dopravu. To je 80% vecí. A mne zostane vlastne ten zvyšok na rozvoj Bratislavy a z toho už aj to je zazmluvnených dlhodobo viac ako polovica. Čiže mestu zostane 8-9% z rozpočtu na veci, aby sa rozvíjalo mesto.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie

Z dokumentu o rozpočte mesta Bratislava na roky 2014- 2016 nie je možné zistiť presný objem mandatórnych výdavkov a ani výdavkov, ktoré nie sú mandatórne, ale sú zazmluvnené. Rozpočet pre jednotlivé oblasti výdavkov, ako sú doprava, školstvo a podobne, nie je rozdelený na mandatórne a fakultatívne výdavky a tiež z neho nie je jasné, ktoré výdavky boli už vopred zazmluvnené. Nie je tak možné určiť, aký podiel rozpočtu je možné voľne prerozdeľovať. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Niektoré úlohy a povinnosti štátnej správy prechádzajú do pôsobnosti obcí. Sú s nimi spojené tzv. mandatórne (.pdf, s. 88) výdavky, teda také výdavky, ktoré sú zo zákona povinné, viažu sa na legislatívu upravujúcu povinnosti samosprávy. V prípade mesta Bratislava pod mandatórne výdavky možno zaradiť aj pôsobnosť Bratislavy ako hlavného mesta. Zvyšné výdavky sú fakultatívne, teda o tom, do čoho budú investované, rozhodujú príslušné miestne orgány.

Výkon štátnej správy, ktorá bola prenesená na obce, riadi a kontroluje vláda prostredníctvom zákonovZákon č. 416/2001 bližšie špecifikuje tieto pôsobnosti. Patrí medzi ne napríklad zabezpečovanie miestnych komunikácií, zriaďovanie a poskytovanie sociálnych služieb, územné plánovanie, v oblasti školstva je to napríklad zriaďovanie základných škôl, centier voľného času a podobne, ďalšia pôsobnosť miestnych samospráv sa týka športu, divadelnej činnosti, zdravotníctva (napríklad zriadenie lekárskej služba prvej pomoci), regionálneho rozvoja či cestovného ruchu. Výdavky na tieto pôsobnosti a povinnosti patria pod mandatórne výdavky. Náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

Dokument mesta Bratislava o rozpočte na roky 2014- 2016 (.pdf) konkretizuje plánované príjmy a výdavky na rok 2014 a predbežne odhaduje aj príjmy a výdavky na roky 2015 a 2016. Výdavky sú rozdelené na jednotlivé oblasti, konkrétne: Územný rozvoj mesta,  Doprava a komunikácie, Bezpečnosť a poriadok, Životné prostredie, Nakladanie s majetkom, Komunikácia, marketing a cestovný ruch, Kultúra, Šport, Vzdelávanie, Sociálna pomoc a sociálne služby, Rozhodovanie, manažment a kontrola, Moderný úrad pre ľudí, Poslanecké priority. V dokumente o rozpočte mesta však nie je presne uvedené, aká časť z prostriedkov pre jednotlivé oblasti výdavkov je financovaná zo štátneho rozpočtu ako prenesená právomoc miestnej samosprávy či právomoc pri výkone funkcií hlavného mesta. Dokument uvádza len, že granty a transfery zo štátneho rozpočtu predstavovali v danom roku 40 998 600€.

Primátor Nesrovnal svoje tvrdenie ešte skomplikoval, hovorí totiž o nemandatórnych, ale zazmluvnených výdavkoch, čiže dlhodobo naplánovaných výdavkoch, ktoré nemá v právomoci zmeniť. Ani podiel zazmluvnených, vopred dohodnutých výdavkov, ktoré by súčasný primátor nemohol meniť, nie je priamo uvedený v spomínanom dokumente o rozpočte mesta Bratislava. 

„Výsledkom je, že Bratislava má dvakrát menej financií, ako Brno napríklad na hlavu a Brno je obyčajné krajské mesto.“

„Mesto, keď sme ho prevzali, malo zadlženie cez 200 miliónov eur, pretože môj predchodca zamlčoval Bratislavčanom to skutočné zadlžovanie. On nehovoril o tom, že mesto ručí za mestské firmy a to sú naše dlhy. My sme to povedali a hovoríme to Bratislavčanom rovno, že máme dlh cez 200 miliónov eur.“

„Chcem, aby tomu Bratislavčania rozumeli, pretože napríklad dopravný podnik dostáva ročne 70 miliónov eur teraz dostane skoro a ten nárast, respektíve tá čiastka každým rokom narastá. Tento rok dostane o 5,5 milióna viacej, ako minulý rok. Minulý rok dostal viacej ako predminulý rok.“

„Proste to je projekt za 70 miliónov eur (bratislavský Starý most, pozn.)…“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."