Demagog.sk

Trnava — komunálne voľby 2014

Iné, 5. novembra 2014.
Moderátor: Martin Strižinec

Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overiť troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Bročka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnosť Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overiť. Kandidát pravice Žitňanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súčasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavosťou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voči sebe nekonfrontačne.

Štatistiky diskusie

 
3   3  
0   3  
11   2  
0   4  
4   0  
0   3  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Trnava bola dlhodobo vyhlásená za najlepšie hospodáriace mesto.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Na základe hodnotenia hospodárenia miest, obcí a VÚC inštitútu INEKO nepatrí mesto Trnava medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku. Zo všetkých miest na Slovensku sa mesto Trnava umiestnilo až na 45. mieste a v ostatných rokoch sa umiestňovala na pozíciách štvrtej desiatky.  Aj medzi krajskými mestami bola Trnava najlepšie hospodáriace mesto iba v rokoch 2011 a 2013. V ostatných rokoch získali rovnaké alebo vyššie hodnotenie mestá Nitra a Banská Bystrica.  Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa oficiálnych údajov portálu INEKO je dlhodobo najlepšie hospodáriacim mestom na Slovensku Kysucké Nové Mesto, ktoré v roku 2013 získalo 5.6 z maximálneho počtu bodov 6, a podobne vysoké hodnotenie dosiahlo aj v rokoch 2012,2011 a 2010.  V rovnakom rebríčku sa mesto Trnava umiestnilo až na 45. mieste s celkovou známkou 4.8. Aj v rokoch 2009-2012 sa Trnava umiestnila na až okolo štvrtej desiatky miest. V roku 2009 bola dokonca 85.V rebríčku hospodárenia krajských miest mesto Trnava bolo skutočne ohodnotené najvyššou známkou v rokoch 2011 a 2013. Avšak V ostatných rokoch získali rovnaké alebo vyššie hodnotenie mestá Nitra a Banská Bystrica. 


Dôležitý výrok

„Od roku 2010 neustále prepadáme v rebríčkoch transparentnosti.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V rebríčku transparentnosti 100 najväčších slovenských miest, ktorý Transparency International Slovensko vydáva každé dva roky, pozícia Trnavy skutočne klesá. V roku 2010 bola na 17. mieste (skóre 50 %), 2012 bola na 30. (skóre 54 %), v roku 2014 (skóre 49 %) sa umiestnila až na 42. mieste. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dôležitý výrok

„Firme TTIT, ktorá je stopercentná dcéra mesta sme znížili dotáciu ročnú o 200-tisíc.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Mesto Trnava znížilo ročnú dotáciu firme TT-IT, s.r.o. o približne 200-tisíc eur ako uvádza Bystrík Stanko. Oproti plánovaným výdavkom znížili dotáciu pre TT-IT o viac ako 200-tisíc už v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ako uvádza aktualizovaný rozpočet na rok 2014 (.pdf, s. 95), celý outsoucing IT služieb má na starosti TT-IT, s.r.o. (100 % dcérska firma mesta Trnava). Uvedené sumy nižšie preto možno považovať za dotácie pre firmu TT-IT. 

Mesto Trnava znížilo výdavky na IT outsourcing (cez firmu TT-IT) zo plánovaných 600-tisíc v roku 2013 na 382-tisíc v roku 2014. Dodávame, že už v roku 2013 boli plánované výdavky na outsourcing IT služieb na úrovni 600-tisíc, no skutočné výdavky boli nakoniec na úrovni 373,2-tisíc eur, teda o viac ako 200-tisíc nižšie.  

Rozpočet Trnavy na rok 2015 (.pdf, s.67) uvádza nasledovný výdavok na IT outsourcing:

 Rok        Plánovaná hodnota (v eur)      Skutočná hodnota (v eur) 
 2011600 000576 455 
 2012600 000578 570
 2013600 000373 207
 2014382 000189 022 (do 24.10.2014)
 2015382 300nie je k dispozícii

Spoločnosť TT-IT, s.r.o. je v stopercentnom vlastníctve mesta Trnava a má za cieľ "poskytovanie IKT služieb na zmluvnom základe predovšetkým Mestskému úradu v Trnave, Mestskej polícii mesta Trnava, materským školám, základným školám a ostatným organizáciám vo sfére vplyvu mesta Trnava".

Dôležitý výrok

„Mesto má viaceré zmluvy na dodávku služieb, ktoré sú ešte z 90. rokov a majú 31 dodatkov.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Bročka má pravdepodobne na mysli rámcové zmluvy uzavreté v 90. rokoch podobné ako napríklad zmluvy s firmou Jupet (oprava ciest a chodníkov). Tato zmluva bola uzavretá v roku 1994 a má 31 dodatkov. Existenciu tejto zmluvy potvrdil aj šéf kancelárie primátora mesta. Bročka uvádza, že podobný prípad je zmluva o údržbe zelene. Demagog.SK však nezistil či táto zmluva skutočne existuje a počet dodatkov. Dôvodom je, že zmluvy uzatvorené pred 1. januárom 2011 nemusia byť zverejnené na internete. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

SME, 3. apríla 2013:

"Opravu výtlkov na cestách či obnovu chodníkov si Trnava objednáva podľa devätnásť rokov starej rámcovej zmluvy. Upozornil na to miestny infoweb LepsiaTrnava.sk s tým, že má zmluva dovedna 31 dodatkov. Rámcovú zmluvu z roku 1994 uzavrel magistrát podľa vtedajších pravidiel, cez obchodnú verejnú súťaž. Išlo o málo transparentnú metódu nákupov, ktorú dodnes využívajú len súkromné firmy.
Magistrát nevidí nič zlé na tom, že si opravu ciest a chodníkov objednáva podľa takto vysúťaženej zmluvy. Šéf kancelárie primátora Pavol Tomašovič obhajuje desiatky dodatkov slovami, že ich uzatváranie by bolo legálne aj podľa dnešných pravidiel verejného obstarávania. Cez dodatky sa podľa rámcovej zmluvy mali každoročne dohodnúť nové ceny za stavebné práce."

Bročka na tento problém upozorňoval už v marci 2013 na webovom portáli občianskej iniciatívy Lepšia Trnava. Mesiac predtým sa zaoberal témou verejného obstarávania pri údržbe a zveľaďovaní zelene. V tomto prípade bola rámcová zmluva, na základe ktorej sú vyplácané peniaze pre firmy starajúce sa o úpravu zelene z roku 1996. Veľkým problémom je, že tieto zmluvy nie sú zverejňované.

Mesto Trnava na základe novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z. z., má povinnosť zverejňovať na svojom webovom portáli zmluvy, faktúry a tiež objednávky mesta. Zákonná povinnosť sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavreté po 1. januári 2011.

Dôležitý výrok

„Za toto obdobie sme otvorili 5 tried (tried v škôlkach, pozn.).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa aktualizovaného rozpočtu na rok 2014 (.pdf, s. 69) je skutočne pravda, že počas obdobia 2010-2014 bolo otvorených päť nových tried v materských škôlkach. Dve triedy boli otvorené v roku 2011 a dve triedy v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
 

„Ja som hlasoval za (predaj pozemku – aquapark, pozn.).“

„Nebolo to prvýkrát, čo Trnava toto spravila (mala pozemok za jedno euro, pozn.). Takisto sme hlasovali pod tenisové centrum, takisto pri výstavbe futbalového štadióna, takisto pri výstavbe squashového štadióna. Voľakedy to bolo trošku v inom režime, že sme výpožičku na 30 rokov.“

„Ja opravím svojich predrečníkov. K dnešnému dňu je dlh mesta 11,6 milióna eur , čo činí 29,5 %.“

„My (SMER-SD, pozn.) sme mali v zastupiteľstve väčšinu (v tomto volebnom období, pozn.).“

„Ja som predseda majetkovej komisie (v meste Trnava, pozn.)“

„Máme veľmi veľký problém obsadiť nájomné byty.“

„16 rokov som predseda bytovej komisie.“

„Zadlženosť je 35 % a 17,5 milióna eur.“

„Stala sa aj taká vec, že okná menili v decembri, keď mrzlo (okná na škôlkach, pozn.)“

„Jeden z kolegov má bezplatnú dopravu v programe.“

„My sme napríklad aj do rozpočtu na budúci rok zaradili vybudovanie pruhu pre autobusy na ulici Hospodárskej, o čom sa bude rozhodovať budúci týždeň.“

„Obaja bývalí primátori ma doporučili (ako nástupcu, pozn.), či už to bol pán Bošnák a teraz dosluhujúci pán Dutko.“

„A čo sa týka cash flow máme k dnešnému dňu na účte mesta 10,5 milióna.“

„Mesto potrebuje na začiatku roka mať aspoň 2,5 milióna na prevádzkové náklady.“

„Čo sa týka Južného obchvatu, toto bolo riešené na vláde, ktorá mala výjazdové rokovanie v Orešanoch, v máji keď sa nemýlim, bol som prítomný na tejto vláde. Kde bolo prijaté uznesenie vlády, že s prípravnými prácami na vybudovaní Južného obchvatu Trnavy sa začne od 1.1. 2015. Takže je to uznesenie vlády SR.“

„Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.“

„Trnava má problém, máme okolo troch miliónov nezaplatených pohľadávok.“

„Pokiaľ viem, tak mesto dostalo ponuku od investora na výstavbu (parkovacieho domu, pozn.) pri železničnej stanici alebo na Halenárskej.“

„Vyňali sme šesť škôlok zo správy TT- Komfortu a dali sme ich do pod základné školy…“

„My financujeme našu kampaň prostredníctvom transparentného účtu.“

„Areál Slávia – futbalové ihriská respektíve samotný atletický areál len za poplatok.“

„Ja mám v programe aquapark, pretože momentálne máme jednu dosluhujúcu plaváreň v areály MTF.“

„Aj Domino Hrbatý sa vyjadril, že máme najkrajší tenisový areál (tenisový areál, pozn.) asi na Slovensku.“

„Platia 15 tisícovú daň ročne (vlastník tenisového areálu, pozn.).“

„Len pre vašu informáciu aj teraz na poslednej Mestskej rade sme znižovali nájomné pre jedného podnikateľa.“

„Ja keď sa to rokovalo (o aquaparku, pozn.) na Mestskej rade ja som povedal, že to nie je vhodný termín (pred voľbami, pozn.) a ja som na sa Mestskej rade zdržal hlasovania.“

„Mimochodom kolega to mal (výstavbu aquaparku, pozn.) vo volebnom programe ako prvý bod.“

„Teraz k septembru sme neumiestnili (do MŠ, pozn.) tuším 71 detí, keď sa nemýlim.“

Photo by: Trnava

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."