Demagog.sk

Politiky strán Sieť, SaS, SMK a OĽaNO

V politike, 13. októbra 2014. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

V nedeľnej V politike bolo veľmi rušno. Stoličky si predhrievali hneď štyria predsedovia politických strán. Ako prvý debatoval s Ľubou Oravovou gazda Siete Procházka. S faktami narábal korektne, preháňal však v tom, kedy sa stal členom mládeže EPP, keď tvrdil, že to bolo začiatkom 90. rokov. Mládež EPP vznikla až v 97, a teda ani teoreticky tak skoro nemohol byť členom. 

Ako druhý sa dostal na rad predseda SaS, strany, ktorá v našom hodnotení sezóny 2013/2014 získala najvyšší pomer pravdivých výrokov. Sulík svojim vystúpení štatistiky SaS v sezóne 2014/2015 určite nepohoršil, keď fakticky nezaváhal ani raz.

Nasledoval predseda SMK Berényi. Debata bola prirodzene o národnostných otázkach. Berényi preháňal keď tvrdil, že v roku 1991 bol počet Maďarov na Slovensku najvyšší. V skutočnosti bol najvyšší počet Maďarov na Slovensku v 60. rokoch a od toho času ich podiel neprestajne klesá. 

Posledným predsedom do diskusie bol predseda OĽaNO Igor Matovič, ktorý síce analýze preferencií bol ešte fakticky presný, no už v komentovaní počtov odchodzích z parlamentných klubov zveličoval, keď tvrdil, že z klubov SDKÚ-DS a SaS odišla až polovica členov. Kým v prípade SaS by tento príklad sedel (odišlo 5 poslancov z pôvodných 11), v prípade SDKÚ-SD to už nesedí, pretože z klubu odišli "len" traja poslanci (rovnako ako z OĽaNO a KDH). Dzirinda a Mikloš síce nasledovali Beblavého, Žitňanskú a Vašáryovú, no v klube SDKÚ-DS zostali.


Štatistiky diskusie

13   0  
0   5  
9   0  
0   1  
6   1  
1   1  
12   1  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Zákon o obecnom zriadení a ďalšie predpisy predpokladajú, zhromaždenie obyvateľov obce, je možné uskutočniť aj odvolanie starostu alebo primátora, vo veľkých mestách zatiaľ nemáme s tým skúsenosť, myslím veľkých krajských mestách, ale v mnohých obciach aj mestách už sa to podarilo.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Novela zákona č. 369/1990 Zb. (§ 11a) o obecnom zriadení obsahuje aj úpravu miestneho referenda a ustanovuje 90-dňovú lehotu na jeho uskutočnenie, ak sa rozhoduje okrem iných v otázke odvolania starostu. Viacerým obciam sa takto podarilo v referende skutočne odvolať svojho starostu. Preto uvedený výrok považujeme za pravdivý.
Referendum sa konalo vo viacerých obciach. Väčšinou sa nekonali, alebo boli neúspešné pre sabotovanie samotným starostom ako v obciach Kysucký Lieskovec, Gregorovce alebo v Šoporni. Úspešne prebehli referendá v Jablonovom, Vištuku, Fige, Dražiciach, Poline, či v obci Ruská (okres Michalovce).

Napríklad v meste Veľký Šariš bolo referendum neúspešné. Napriek viacerým petíciám za konanie referenda o odvolaní primátora nebolo v meste takéto referendum úspešné.V meste Tornaľa sa však podarilo odvolať viceprimátora. 

Dôležitý výrok

„To je len podmnožina, to je záloha (dva pozemky, ktorými ručí R. Procházka za úver, pozn.). To je niečo, čím sa banka môže uspokojiť bezprostredne bez toho, aby potrebovala nejaký ďalší exekučný titul. Jednoducho na to môže siahnuť hneď. Čiže hodnota tých pozemkov ani nezodpovedá celej hodnote úveru, len jej časti, nie zanedbateľnej, ale len časti. Ručenie je moje osobné, fyzickou osobou, čo znamená celým majetkom tej fyzickej osoby a budúcimi príjmami Siete.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že R. Procházka sa za úver od Fio banky zaručil dvoma svojimi pozemkami, ktorých hodnota je nižšia ako hodnota daného úveru. Rovnako je pravdou, že ručí ako fyzická osoba, teda celým svojím majetkom. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Strana SIEŤ si zobrala úver (SME, HN) v hodnote 800 tisíc eur od českej FIO banky, prostredníctvom ktorého chce financovať prevádzku strany a taktiež i jej volebné kampane. Jediným ručiteľom za tento úver je zakladateľ a predseda strany Radoslav Procházka, ktorý zaň ručí svojimi vlastnými nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obcí Bátorové Kostihy a Vyšná Boca. Čo sa týka týchto pozemkov, tak obec Vyšná Boca sa skutočne nachádza na Liptove, obec Bátorové Kostihy však leží v okrese Komárno pri maďarských hraniciach. Spoločná hodnota oboch pozemkov podľa odhadov dosahuje menej ako tretinu požičanej sumy. Dĺžka úveru je dva roky.

Úver je podľa FIO banky zaistený záložným právom na obe tieto nehnuteľnosti. Keďže ale Procházka za úver ručí ako fyzická osoba, znamená to, že zaň automaticky ručí celým svojim majetkom, vrátane oboch zmienených pozemkov.

Dôležitý výrok

„A ja ako jediný (spomedzi kandidátov na prezidenta, pozn.) som dal pozrieť tú kampaň aj audítorovi, podliehajúcemu dohľadu úradom, audítorovi, ktorého som v živote predtým nevidel, stretli sme sa len pri podpise zmluvy na prešetrenie toho.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie

Je pravdou, že si Radoslav Procházka 23. júna 2014 nechal prešetriť financovanie svojej prezidentskej kampane u nezávislého audítora podliehajúcemu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. To, či sa s nezávislým audítorom Ondrejom Boržíkom poznal a či bol jediný z pomedzi prezidentských kandidátov, ktorý si auditorom nechal preveriť kampaň, však nevieme dokázať. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Správa nezávislého audítora konštatuje, že financovanie kampane Radoslava Procházku je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Dôležitý výrok

„KDH ide v otvorenej koalícii so Smerom v Nitre, v Michalovciach, v Trebišove a neviem kde všade inde. SDKÚ si v Banskej Bystrici vybralo toho istého kandidáta ako Smer.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
KDH skutočne postavilo v Nitre, Michalovciach spoločného kandidáta ako Smer, v Trebišove spoločných poslancov do mestského zastupiteľstva. SDKÚ-DS podobne podporuje spoločného kandidáta so Smerom v Banskej Bystrici. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Je pravda, že v Nitre koalícia SMER-SD, KDH a SNS predstavila spoločného kandidáta na primátora Jozefa Dvonča a kandidátov na posty poslancov.

Spoločného kandidáta na primátora (.pdf) Viliama Zahorčáka predstavili SMER spolu s KDH aj v Michalovciach, kandidátov na poslancov (.pdf) nominovali samostatne.

V Trebišove kandidujú dvaja kandidáti na primátora (.pdf, s 1), ani jedného nepodporuje SMER alebo KDH. Spoločne s SDKÚ-DS a SMERom však KDH zostavilo kandidátku na poslancov (.pdf, s 2 a 4) mestského zastupiteľstva.

V Banskej Bystrici SMER spoločne s SDKÚ podporujú nezávislého kandidáta na primátora Jána Noska.
Pozrite si aj analýzu Medan.sk — Kto najviac rečnil.

Dôležitý výrok

„206 samostatných kandidátov máme na južnom Slovensku. Pred štyrmi rokmi to bolo 250. Ale je to vďaka tomu, že podporujeme nezávislých v takmer 60-tich obciach. Pred štyrmi rokmi to bolo len 40. Na južnom Slovensku sa angažuje okrem nás Most-Híd a z toho dôvodu je to logické, že najviac koalícií máme s Mostom-Híd a to v 33 miestach v obciach. To znamená, že v 14-tich prípadoch oni podporujú nášho kandidáta, teda člena SMK. V 6-tich prípadoch my podporujeme člena Mostu-Híd a v 13-tich prípadoch podporujeme spoločne nezávislého kandidáta.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie

Keďže oficiálne stránky politických strán, Štatistický úrad SR, ako aj Ministerstvo vnútra zatiaľ neuvádzajú oficiálne ucelené štatistiky o zozname kandidátov, na základe dostupných informácií hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Podľa oficiálneho zoznamu kandidátov na starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2010, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky je zrejmé, že počet samostatných kandidátov, o ktorých hovorí József Berényi bol skutočne 250.

Ako uvádza oficiálna správa TASR z dňa 27. septembra 2014, Strana maďarskej komunity (SMK) pôjde do nadchádzajúcich komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v novembri 2014 s "podobným počtom kandidátov", ako tomu bolo vo voľbách 2010.  

Ako uvádza web Ministerstva vnútra "Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014."

Oficiálne stránky politických strán, Štatistický úrad SR, ako aj Ministerstvo vnútra však zatiaľ neuvádzajú oficiálne ucelené štatistiky o zozname kandidátov. Nevieme teda overiť v koľkých prípadoch SMK a Most-Híd skutočne podporujú spoločného kandidáta. 

Dôležitý výrok

„To ideálne riešenie by bolo to, čo Slovensko zaviedlo v roku ´97 a 2005. To znamená, že každý Slovák, ktorý žil v zahraničí a mal občianstvo iného štátu, mohol zobrať slovenské občianstvo vlastne bez rôznych podmienok alebo bez problémov a nič sa neudialo taktiež.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa spomínanej právnej úpravy mohol od roku 2005 zahraničný Slovák s občianstvom iného štátu získať občianstvo SR len za splnenia určitých podmienok. K tomu bolo nutné spĺňať napr. podmienku nepretržitého trvalého pobytu na území SR v trvaní najmenej tri roky. Získanie občianstva bolo takto podmienené od roku 2005, podľa zákona z roku 1997 takéto podmienky neexistovali. Výrok ako celok považujeme za nepravdivý.

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý nahradil starší zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch, dovoľoval priznať cudzím štátnym príslušníkom so slovenskou národnosťou na základe žiadosti postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a vydať im osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.
Slovenský občan, ktorý nadobudol občianstvo iného štátu si mohol súčasne ponechať aj slovenské občianstvo podľa ustanovenia §33 zákona č. 97/1963 Zb. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR je možnosť udeliť zahraničnému Slovákovi občianstvo v prípade nepretržitého trvalého pobytu na území SR v trvaní najmenej tri roky.

Zákon č. 70/1997 Z.z o zahraničných Slovákoch nevymedzoval podmienku nepretržitého trvalého pobytu na území SR pre zisk štátneho občastva. Berényi nesprávne uvádza oba roky 1997 a 2005, keďže len v zákone z roku 1997 neboli vymedzené podmienky pobytu pre zisk štátneho občiastva.
Dôležitý výrok

„Smerácky valec nám blokuje všetky naše návrhy, hoci sme najaktívnejší poslanecký klub. Predložili sme v podstate, náš klub predložil viacej návrhov zákonov za tie dva a pol roka, ako všetky ostatné opozičné kluby dokopy. Neprešlo nám nič, lebo jednoducho, lebo Smer.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Poslanci OĽaNO patria skutočne k najaktívnejším v Národnej rade SR. Nakoľko sa však na stránke NR SR uvádzajú len štatistiky celkového počtu návrhov zákonov, nie štatistiky pre jednotlivé poslanecké kluby, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.
NR SR publikuje (.rtf) len štatistiku celkového počtu návrhov zákonov za celú NR SR. Bližšie štatistiky o konkrétnych poslaneckých stranách dostupné nie sú.

Vychádzajúc zo správy TASR bol ku dňu 22. júla 2014 najaktívnejším poslanec Alojz Hlina — za posledné volebné obdobie predložil až 55 návrhov, hneď za ním nasledoval ďalší poslanec OĽaNO Miroslav Kadúc so 46 návrhmi. V prvej desiatke sa k danému dátumu nachádzali ešte ďalší 4 poslanci OĽaNO, a v priemere mali najviac návrhov na jedného poslanca. Nepodarilo sa nám však nájsť informácie o tom, či malo OĽaNO predložených viac návrhov ako ostatné opozičné kluby dohromady, ani to, že či im neprešiel žiaden z ich návrhov.

Dôležitý výrok

„Oni ako prinajlepšom urobia to, že za pol roka si ten zákon zoberú, doslova ho dajú do kopírky, odkopírujú, podpíšu sa pod to ich poslanci, predložia ho a potom si ho schvália.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Tím Demagog.sk našiel až 3 príklady kopírovania zákonov pri predkladaní návrhov zákonov do parlamentu, čo potvrdzuje výrok Matoviča. Konkrétne ide o geologický zákon z mája 2014, reformu penzií z augusta 2012 a novela zákona o ochrane spotrebiteľa zo septembra 2013. 

Jedným z príkladov "kopírovania" zákona bol prípad novely geologického zákona. Ako informoval 28. mája 2014 portál Webnoviny, SDKÚ-DS opozičnou prácou podľa podpredsedu strany Ivana Štefanca prinútila Smer-SD, aby konal vo veci zákazu ťažby uránu. "Ako povedal Štefanec, sme svedkami, že vláda predkladá návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní práve preto, že s ním prišla opozícia. "Vláda je dotlačená k skrátenému legislatívnemu konaniu. Pracovať sa oplatí. Smer nie prvýkrát kopíruje naše návrhy zákonov. Chceme len poukázať, že SDKÚ predkladala návrh v roku 2009, poslanci za Smer hlasovali proti. V súčasnosti vznikla zrazu situácia, že Smer-SD to musí riešiť, a to v skrátenom legislatívnom konaní. "Zrazu sú ohrozené zdravie a životy ľudí (dôvod na skrátené legislatívne konanie – pozn.), Novotný (poslanec za SDKÚ-DS) upozornil, že minister životného prostredia v januári 2014 napriek protestom prokuratúry vydal povolenie na pokračovanie prieskumu do roku 2015 v lokalite Jahodná. "Vtedy zdravie a životy ľudí ohrozené neboli? Až teraz, lebo sa blížia komunálne voľby v Košiciach a Košičania nechcú, aby sa v lokalite Jahodná ťažil urán," uviedol Novotný s tým, že Richard Raši sa opätovne uchádza o primátorskú stoličku."

Ďalším príkladom bolo schválenie Mihálovej reformy penzii v auguste 2012, ako informovali HN. "Dôchodcovia budú od januára dostávať penzie od štátu po novom. Zmenu valorizácie dôchodkov, postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ale aj vyššiu solidaritu v systéme v piatok odklepla parlamentná väčšina Smeru-SD. Úpravy pritom takmer kopírujú reformu, ktorú pred rokom navrhoval exminister práce Jozef Mihál (SaS) a Smer ju kritizoval. Dnes hovorí šéf strany a premiér Robert Fico, že je v poriadku. „Je to dobrý zákon, je pre ľudí.

Ďalším príkladom bola novela zákona o elektronických komunikáciách. Strana OĽaNO v roku 2012 pripravovala vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Novela zákona o elektronických komunikáciách navrhovala, aby pri každom telefonáte na audiotextové číslo dostal volajúci vopred informáciu o cene hovoru. Návrh zákona vyšiel z pera M. Fecka, E. Jurinovej, I. Matoviča a J. Viskupiča, ktorý bol doručený do parlamentu 24. augusta 2012. Vládny Smer vtedy najprv novelu v prvom a druhom čítaní podporil, definitívne však za ňu v treťom čítaní nehlasoval (počas hlasovania bolo prítomných 140 poslancov, z ktorých len 5 hlasovali proti, 21 hlasovala za schválenie zákona a 114 poslancov sa zdržalo hlasovania). 

Pri druhom čítaní bol daný návrh pozmenený a doplnený Erikou Jurinovou na konečné znenie:
„informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslám alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami, pri osobitných kategóriach služieb vrátane služieb so zvýšenou tarifou poskytnúť takúto informáciu okamžite pred zostavením volania."

27. septembra 2O13 vyšiel návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.  Návrh zákona prešiel všetkými troma čítaniami a 5. decembra 2013 bol schválený. Prítomných pri hlasovaní bolo 135 poslancov, z ktorých 133 hlasovalo za schválenie. 

Návrh zákona O. Brixiho a A. Martvoňa znel:
„uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii, vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania alebo maximálnej možnej cene volania, ktorú bude musieť spotrebiteľ za takéto volanie uhradiť.“

Dôležitý výrok

„Zrazu tu je zákon, ktorý presadil splnomocnenec vlády pre rómske komunity, sám Róm, ktorý presadil, že keď raz je niekto dlhodobo sociálne odkázaný, tak je správne, aby obec ho požiadala, aby tých 8 hodín týždenne pre tú obec odpracoval. Toto presadil Peter Pollák, prešlo to cez vládu, prešlo to cez ministerstvo, prešlo to cez parlament a myslím si, že veľká zásluha Petra Polláka. Tak isto kontajnerové škôlky, kontajnerové školy, postavených už niekoľko v tých problematických obciach, kde hrozila trojsmenná prevádzka školy.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Matovič hovorí o novele zákona o hmotnej núdzi, ktorý bol schválený v októbri 2013, bol to návrh zákona z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a ako je uvedené na oficiálnej stránke splnomocnenca Polláka, vo výraznej miere podieľal na jeho tvorbe.

V danej novele (.rtf, § 9, ods. 3) sa skutočne píše o tom, že osoba v hmotnej núdzi má povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne, t.j. 8 hodín týždenne pre obec.  (pozn. stať zo zákona je koncipovaná v zmysle, že ak daná osoba neodpracuje dané hodiny pre obec, tak jej dávka sa znižuje o základnú čiastku dávky v hmotnej núdzi)

"Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti12) dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní
a)menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
b)dobrovoľníckej činnosti, ) alebo
c)prác na predchádzanie mimoriadnej situácie,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie."

Ako je uvedené v oficiálnom dokumente uverejneného na stránke Ministerstva vnútra "Odpočet splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka" bolo postavených 5 škôl. " Vybralo sa 5 lokalít, v ktorých sa realizovala
dvojzmenná prevádzka škôl, prípadne
hrozila trojzmennosť – Jarovnice, Stráne pod Tatrami, Podhorany, Krížova Ves a Kecerovce.

O výstavbe týchto kontajnerových škôlok informovali viaceré denníky (SME, TASR, 24hod.sk) Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Dôležitý výrok

„Naozaj v týchto obciach, kde hrozila trojsmenka, tak zabezpečil, aby tam boli rýchlo postavené kontajnerové školy. Škola, kde sa dá 10 tried postaviť za 200-tisíc eur.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hodnotíme ako pravdivý, aj keď v doteraz dostavaných školách, tj. v Jarovniciach bolo otvorených osem tried (SITA), v Podhoranoch deväť (SITA). V kontajnerových školách sa vsak podľa informácií TASR môže nachádzať až desať tried. Matovič rovnako korektne uvádza sumu 200-tisíc eur, za ktorú sa daná škola dá postaviť.

"Náklady na výstavbu jednej dvojposchodovej modulovej školy, v ktorej môže byť osem až desať tried, sú vo výške 200.000 eur." (TASR)
Dôležitý výrok

„Zo všetkých tých prostriedkov, ktoré sme vlastne dostali, alebo dostaneme, lebo niektoré tie prostriedky dostávate hneď po voľbách a niektoré dostávate priebežne počas štyroch rokov. Tak za štyri roky by sme dokopy mali dosť necelých 5 miliónov eur, niečo vyše necelých 600-tisíc sme z toho splatili vlastne náklady na našu volebnú kampaň, ktorá bola dvakrát lacnejšia ako najlacnejšia inej politickej parlamentnej strany a z toho zbytku vlastne sme minuli ani 10%, hoci máme asi dve tretiny volebného obdobia za nami, čiže viac ako 60% volebného obdobia, my sme minuli iba 10% všetkých financií, ktoré máme k dispozícii.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podobný výrok Matoviča už v minulosti Demagog.sk overoval a hodnotil ho ako pravdivý. Pravdou je aj to, že z celkového počtu peňazí minuli v kampani menej ako 10%, aj to, že ich politická kampaň v parlamentných voľbách 2012 bola dvakrát lacnejšia ako kampaň druhej parlamentnej strany v poradí (pozn. vzostupne)

Zo Zákona o politických stranách a politických hnutiach (.pdf) vyplýva, že strana má právo na vyplatenie finančného príspevku od štátu v prípade, že získala viac ako tri percentá hlasov. V týchto prípadoch ide o príspevok za hlasy (ktorý je vo výške jedného percenta priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v predchádzajúcom roku) a za činnosť (ten sa rovná celkovej sume spomínaného príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov). 

Strán, ktoré po voľbách 2012 postupne získajú financie od štátu, je spolu osem. Navyše šesť parlamentných strán dostane príspevok aj za každý mandát, ktorý sa im podarilo získať. Tu pritom platí, že za dvadsať mandátov, dostane strana sumu tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát rovnajúci sa sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.

OĽaNO získa teda vo volebnom období 2012 — 2016 spolu 4 945 341 eur, čo sedí s uvádzanou hodnotou Pre ilustráciu zisku ostatných strán zostupne, Most-Híd získal 3 994 264 eur, SDKU-DS 3 485 816 eur a SaS 3 399 702 eur. Skutočne ide teda o niečo vyše troch, štyroch miliónov eur tak, ako tvrdí Matovič. (Pre zaujímavosť, strany ktoré neprekročili prah zvliteľnosti, ale mali nad 3 % a teda získali príspevok za hlasy a činnosť od štátu sú SNS s 1 830 122 eurami a SMK s 1 721 072 eurami, pozn.) (Topky.sk)

Je taktiež pravdou ako uvádza SITA, že OĽaNO minulo na predvolebnú kampaň v roku 2012 546 000 eur. "Kampaň pred marcovými parlamentnými voľbami vyšla OĽaNO na viac než 546-tisíc eur. Na reklamu v tlači minulo hnutie Igora Matoviča podľa záverečnej správy o financovaní kampane 102-tisíc eur, na prieskumy dalo 6 600 eur, na vysielanie v elektronických médiách 5 388 eur.

Na kampaň si hnutie požičalo 290-tisíc eur. Až 220-tisíc eur hnutiu bezúročne požičala Matovičova manželka Pavlína, 70-tisíc eur v podobe bezúročnej pôžičky poskytol aj sám Matovič
"

V porovnaní s inými parlamentnými stranami, malo OĽaNO skutočne približne o polovicu lacnejšiu kampaň, ako KDH, ktoré je druhé v poradí. (Ministerstvo financií). Prehľad zobrazuje nasledujúca tabuľka.

StranaNáklady na volebnú kampaň (v tis. eur)
SMER-SD3 310
SDKÚ-DS2 603
SaS1 189
Most-Híd1 145
KDH1 055
OĽaNO547

„Máme dotazník na webe a všetky prihlášky vlastne idú elektronickou formou, vyplňuje sa ten dotazník. Pýtame sa na motiváciu, prečo vlastne niekto by chcel byť členom Siete, na profesnú skúsenosť, na členstvo v politických stranách, a tak isto na prípadné členstvo v štruktúrach, kde bývalé členstvo je nezlučiteľné s členstvom v Sieti, mám na mysli najmä ŠtB.“

„Priaznivci sú na takom širšom orbite Siete a majú možnosť zúčastňovať sa na tvorbe programu cez členstvo v pracovných skupinách, byť pravidelne informovaný o aktivitách Siete a byť naozaj súčasťou takého širšieho spoločenstva.“

„Dnes sme v situácii, kedy máme tri pracovné skupiny už aj s konkrétnym vedením. Vlado Bilčík vedie pracovnú skupinu pre európske a medzinárodné vzťahy, pán Ľuboš Kortýz z Kremnice vedie pracovnú skupinu pre tvorbu a ochranu krajiny a prírodných zdrojov a Ivan Rončák z Liptova vedie pracovnú skupinu pre boj proti korupcii. A tie ďalšie pracovné skupiny, oblasť ochrany rodiny, sociálnej pomoci, energetiky, verejných financií, hospodárskeho rastu.“

„Pán, ktorý vedie a ktorý je našim regionálnym gazdom v Malackách, má ledva 30 rokov, viacerí naši kandidáti v komunálnych voľbách sú veľmi mladí ľudia.“

„Ja som bol začiatkom 90. rokov členom mládežníckej štruktúry (mládež EPP, pozn.)…“

„…dokonca som bol prvým členom predsedníctva mladej EPP zo strednej a východnej Európy a mal som vtedy 20 rokov.“

„To čo ste citovali (že kandidáti strany nebudú podliehať straníckym príkazom, pozn.) je preambula, vernosť, verejné služby, odolnosť voči straníckym a iným príkazom, povinnosť nakladať s verejnými zdrojmi so starostlivosťou obozretného hospodára, naša dlhodobá téma, ktorú máme aj v stanovách, jeden plat z verejných zdrojov a samozrejme a to čo ja som už vnímal ako veľmi dôležité je odpolitizovanie verejnej správy.“

„Máme na to v stanovách nástroje a v takomto prípade samozrejme to úplne v bezprostrednom rozpore s dôvodom, pre ktorý do verejnej služby Sieť išla a ľudia, ktorí ju tvoria, čiže dovidenia. Odchod.“

„Mám na webe dlhé roky majetkové priznania, tak som aj bez advokáta, sám išiel na Generálnu prokuratúru, vypovedal, povedal som čo o tej veci viem a nikdy som nejakým spôsobom nespochybnil vôbec dôvod to skúmať. Naopak, povedal som, že mám plnú dôveru v orgány činné v trestnom konaní, že vec vyšetria“

„v Bratislave sme dali dokopy, že Sieť, SDKÚ, SaS, Most-Híd.“

„V Bratislave Smeráci na Tatianu Kratochvílovú dávajú trestné oznámenie, pretože upozornila na praktiky, na kontroverzné praktiky v komunálnej kampani jedného zo smeráckych kandidátov.“

„Andrej Hrnčiar sa o podporu Smeru neuchádzal, ale povedal Smerákom, že ak odporučia svojim voličom ho voliť, tak že nebude tým voličom Smeru hovoriť, že za žiadnych okolností mňa prosím vás nevoľte, voľte kohokoľvek iného len mňa nie.“

„To (tri sídla EP, pozn.) je priamo v zakladateľských zmluvách…“

„aj konkrétne Francúzi, ktorí toto blokujú jedného dňa dospejú k rozumu a povedia dobre, nemusíme tých 115 miliónov eur, čo musia daňoví poplatníci na tento sťahovací cirkus platiť (za sídlo EP vo Francúzsku — Štrasburgu, pozn.).“

„SaS ako vznikla, stala sa členom Európskej liberálnej strany ELDR a celé tie roky sme boli členmi a tým členom sme aj ostali, ako som sa ja stal europoslancom a tá parlamentná frakcia tejto strany je práve to, kde som automaticky bol člen, ja som si to nevybral na začiatku, ja som v tom členstve pokračoval.“

„Fakt je ten, že vo všetkých podstatných hlasovaniach som hlasoval proti resp. inak ako hlasovala frakcia ALDE, či už išlo o Junckera ako šéfa komisie, či už o Schulza ako šéfa europarlamentu.“

„Koniec koncov účinnosť podstatných častí ten asociačnej dohody bola aj tak odložená na rok 2016“

„Pokiaľ som bol poslancom Národnej rady, tak bol som predsedom strany a poslancom parlamentu, ktorý má 76 rokovacích dní do roka. Dnes som predsedom strany a poslancom Európskeho parlamentu, ktorý má 60 rokovacích dní do roka…“

„Zároveň existujú koalície najmä na východnom Slovensku, kde ideme spolu okrem Mostu-Híd aj so Smerom. Takže trojkoalícia existuje taktiež. Netýka sa to západného Slovenska, skôr sa to týka východného, juhovýchodného Slovenska.“

„S pánom Bauerom taktiež už dlhé roky, ešte desať rokov dozadu, keď bol prvýkrát, už si nepamätám presne kedy, primátorom, tak vtedy sme ho podporili.“

„Tu je rok porevolučný 91, keď bolo sčítanie obyvateľstva, bolo nás najviac 567-tisíc a teraz sme tu, 458-tisíc Maďarov na Slovensku.“

„Veď prečo práve v roku ´91, to znamená po revolúcii, najväčší počet občanov maďarskej národnosti? Vtedy bola najväčšia sloboda. Každý si myslel, že áno, teraz môžem byť to čo ja chcem a môžem deklarovať, že som občan maďarskej národnosti. Keď sa vrátime do 50. rokov, tak tam taktiež bol veľmi nízky počet občanov maďarskej národnosti z toho dôvodu, že vtedajší režim taktiež veľmi neprispel k tomu, aby si uznali svoju respektíve si zachovali (národnostnú identitu, pozn).“

„Veď samosprávny systém existuje na Slovensku už dlho. Miestne samosprávy tu existujú od roku 1990.“

„No my sme dnes šiesti a na klub potrebujete ôsmich.“

„Ústava hovorí, že nikomu sa nedá odobrať občianstvo bez súhlasu daného občana človeka.“

„Moderátorka: Je tu momentálne nápad Daniela Krajcera téma odluky cirkvi od štátu. Podporíte mu takýto návrh? Sulík: Samozrejme, že áno. Veď to sme spoločne presadzovali.“

„Tí, ktorí sa hlásia k nejakej cirkvi, tak to oznámia daňovému úradu a ten tú cirkevnú daň priamo poukáže tej cirkvi, ku ktorej sa daňovník hlási a keď sa nehlási, tak si tie peniaze môže nechať. Takto to funguje v Nemecku, funguje to veľmi dobre a ja si myslí, to je správne riešenie.“

„My sme si držali 2,5 roka v podstate stabilne alebo dva roky vlastne od volieb stabilne okolo tých 8-9 percent preferencií. Potom, ako vznikla strana Sieť, tak to sa prejavilo aj u nás, aj v SDKÚ, v SaS. Vo všetkých týchto stranách pravicových jedno dve percentičká odbudli a tým pádom aj v našom prípade je to to isté, že sa teraz držíme niekde medzi 6-7 percentami.“

„Sme približne dosiahli necelých nejakých 8 percent, tak iba jeden mandát sme získali (v eurovoľbách, pozn.).“

„Rozpadli sa na franforce, či to teda je SDKÚ alebo SaS, kde polovička ľudí vlastne z týchto klubov politických odišla. Tak isto vlastne rovnaký počet ľudí, ako z nášho klubu odišiel z KDH.“

„Človek, ktorý vyrástol v osade a vyštudoval napriek tomu vysokú školu a dosiahol titul PhD. (hovorí o Petrovi Pollákovi, pozn.).“

„Splnomocnenec vlády je de facto iba poradný orgán vlády.“

„Máme dosť peňazí zo štátneho rozpočtu, naozaj ich nemíňame ako iné politické strany na svoje snemy v hoteloch Hilton a chlebíčky a stranícke hocijaké žúrky, jednoducho tieto veci vypúšťame, lebo ich nemáme dôvod robiť a tým pádom peniaze šetríme.“

„Radoslav Procházka bol v prezidentských prieskumoch, mal 7-8-9%, tým pádom bol ďaleko za 22-23% Andreja Kisku.“

„Dokázal to Ferenc Gyurcsány (pozn. priznať pred ľudmi, že klamal), či ako sa volal maďarský premiér, povedal klamali sme vo dne, v noci.“

„My sme dali dopredu verejný prísľub, že keď sa dajú štyri z piatich pravicových strán dokopy, v záujme toho, aby išli spoločne, lebo videli sme, ako sú rozhádané, tak že sa vtedy pridáme. (pozn. v podpore kandidáta na starostu)“

Photo by: Marcia Cirillo

„Dnes je ich (členov Siete, pozn.) do 500 s tým, že ďalších asi 400 prihlášok už aj prejdených našim previerkovým výborom je pripravených na podpis, na schválenie predsedníctvom.“

„Prevažná väčšina našich členov nikdy nebola členom inej politickej strany.“

„No je pravda, nebol som na tom jednom podstatnom hlasovaní prítomný (o registrovaných partnerstvách, pozn.). Mal som termín u nemeckého veľvyslanca kvôli príprave návštevy vtedajšieho nemeckého ministra hospodárstva. Došiel so tam pár minút neskôr, čiže áno, nebolo by 15 hlasov, ale 16 alebo 20, ale 21 takéto niečo, čiže áno, to som bohužiaľ nestihol.“

„Oni hovoria len s troma vetami napríklad o školskej samospráve (Berényi komentuje koncepciu Most-Híd o podpore národnostných menšín, pozn.).“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."