Demagog.sk

Diskusia s európskymi poslancami

O 5 minút 12, 6. jula 2014. (videozáznam relácie)
Moderátor: Martin Strižinec

V poslednej televíznej debate pred letnými prázdninami, sa na RTVS stretli novozvolení poslanci Európskeho parlamentu (EP). Išlo o mix skúsených poslankýň — Záborskej (EPP) a Flašíkovej-Beňovej (S&D) a nováčikov Škripeka (ECR) a Sulíka (ALDE). Hoci diskusia bola prirodzene o plánoch na nasledujúcich päť rokov a hodnotách, poslankyne a poslanci spravili veľa faktických chýb. 
Sulík so Škripekom sú síce hodnotovo na míle vzdialení, no dokázali sa zhodnúť vo výhovorke, prečo slovenskí europoslanci nemali čas a možnosť vystúpiť na Výbore pre európske záležitosti v NR SR. Obaja tvrdili, že dôvodom bolo konanie zasadnutí Výboru vždy v utorok, stredu a štvrtok. V skutočnosti takmer v pätine prípadov Výbor zasadal aj v pondelok a piatok. Škripek nesprávne tvrdil, že jediným kandidátom na prezidenta EP, ktorý získal viac hlasov ako má jeho vlastná frakcia bol Karim. Poslanec zvolený za OĽaNO, však zabudol na kandidátku Ulrike Lunacek, ktorá je podobným prípadom. Na pretras došli aj mzdy europoslancov. Flašíková-Beňová vtedy nesprávne tvrdila, že väčšina slovenských zástupcov v EP sa pri hlasovaní o jednotnej mzde zdržala. Skutočnosť je však opačná — za jednotnú mzdu hlasovalo až osem, teda väčšina, našich poslancov v EP. Poslankyňa SMER-SD pokračovala keď uviedla, že slovenský parlament úplne najmenej z celej EÚ pripomienkuje európsku legislatívu. Oficiálne údaje však ukazujú, že až desať krajín pripomienkuje ešte menej ako Slovensko. Vzdialenosť pracoviska Flašíkovej-Beňovej môže byť dôvodom, prečo nepozná pomery v NR SR, keď eviduje sedem strán v parlamente, čo je o jednu menej ako súčasná realita a o jednu viac ako výsledky volieb 2012. U Záborskej sme si už počas kampane do EP všimli slabú schopnosť argumentačne sa presadiť vo väčšej diskusii. Stihla povedať len dva výroky, z čoho bol jeden nesprávny, keď prehnala podiel nováčikov vo vlastnej frakcii. 

Štatistiky diskusie

11   1  
0   1  
1   1  
0   1  
6   3  
0   1  
3   3  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Z toho je dnešných jeho 24 mandátov, z toho je to, že Farage v Anglicku po sto rokoch je najsilnejšou stranou, respektíve najsilnejšia strana je iná ako labouristi a konzervatívci.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že za posledných 100 rokov voľby vyhrali vždy buď Konzervatívci alebo Labouristi. Podobne to bolo aj v prípade volieb do EP. Jedinou výnimkou boli voľby do EP tento rok (2014), keď vyhrala UKIP. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Vo voľbách do Európskeho Parlamentu 2014 vo Veľkej Británii skutočne vyhrala so ziskom 26,7% a 24 parlamentných kresiel euroskeptická UKIP (UK Independence Party), ktorej lídrom je Nigel Farage. Nasledovali Labouristi s 24,7% a 20 kreslami a Konzervatívci s 23,3% a 19 kreslami. 
Veľká Británia je súčasťou volieb do EP už od prvých volieb v roku 1979. UKIP, ktorá bola založená v roku 1993, sa do EP dostala po prvý raz už v roku 1999. V roku 2004 už bola treťou a v roku 2009 druhou najsilnejšou stranou (po Konzervatívcoch). Je pravdou, že voľby 2014 boli prvými, v ktorých vyhrala iná strana než Konzervatívci alebo Labouristi. 

rok volieb do EP19791984  1989  1994  1999  2004  2009  2014
Víťazná stranaKonzervatívciKonzervatívciLabouristiLabouristiKonzervatívciKonzervatívciKonzervatívciUKIP

Čo sa týka všeobecných volieb v krajine, je pravdou, že už vyše storočia voľby vyhrávali buď Konzervatívci alebo Labouristi. Posledný krát v krajine vyhrala voľby iná strana ako konzervatívci alebo labouristi v roku 1910 — liberáli, ktorí následne v roku 1918 vyhrali ešte raz a vládli v koalícii s konzervatívcami.

V posledných parlamentných voľbách v roku 2010 vyhrala Konzervatívna strana so ziskom 36% a 305 parlamentných kresiel, Labouristi  získali 29% a 258 kresiel a Liberálni Demokrati 23% a 57 kresiel. V súčasnosti (2014) vo Veľkej Británii vládne koalícia Konzervatívcov a Liberálnych Demokratov.
Prečítajte si analýzu medan — kto z diskutujúcich rečnil najviac.

Dôležitý výrok

„Väčšina slovenských poslancov sa vtedy buď zdržala hlasovania alebo bola proti (o stanovení jednotnej mzdy v Európskom parlamente, pozn.).“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Nie je pravdou, že väčšina slovenských europoslancov sa pri hlasovaní o stanovení jednotnej mzdy zdržala alebo bola proti. Z trinástich poslancov hlasovalo za návrh osem, len dvaja sa zdržali a nikto nehlasoval proti.

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu z 28. septembra 2005 o Štatúte poslancov Európskeho parlamentu okrem iného ustanovuje, že od júla 2009 má plat každého europoslanca dosahovať 38,5% základného platu sudcu Európskeho súdu. Dovtedy sa platy poslancov z rôznych krajín líšili, keďže výška ich platu bola odvodzovaná z výšky platu poslancov parlamentu danej krajiny.

Stránka votewatch.eu o výsledkoch hlasovania o tomto uznesení uvádza, že za bolo celkovo 406 poslancov, proti 88, zdržalo sa 91, nehlasovalo 61 a neprítomných bolo 91. Zo slovenských poslancov bolo osem za (zo súčasných poslancov Mikolášik a Maňka), dvaja sa zdržali, dvaja nehlasovali (aj Flašíková-Beňová) a Anna Záborská bola neprítomná. 

Flašíková-Beňová sa však po hlasovaní vyjadrila, že podporuje schválenie jednotného platu: 
"Tak ako moje kolegyne a kolegovia z iných miest ako Bratislava dostávajú rovnakú mzdu, tak isto je celkom prirodzené, že aj ja a moji kolegovia zo Slovenska budú tu, v europarlamente dostávať rovnakú mzdu ako kolegovia z iných krajín, povedala Beňová."

Dôležitý výrok

„…iniciatíva Jeden z nás bola zamietnutá Európskou komisiou, pritom to bola najväčšia iniciatíva…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je skutočne pravdou, že čo sa týka celkového počtu vyzbieraných podpisov, ako aj nakoniec platných podpisov, je európska iniciatíva Jeden z nás najväčšou. 27. mája sa EK rozhodla nenasledovať iniciatívu Jeden z nás a tak ju de facto zamietla. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V novembri 2013 sa skončila lehota, v rámci ktorej mali organizátori prvých ôsmich európskych iniciatív občanov (ECI) zozbierať vyhlásenia o podpore. Len tri iniciatívy dokázali vyzbierať potrebný počet podpisov — 1 milión. Najviac podpisov vyzbierala iniciatíva Jeden z nás (One of Us), spolu 1 897 588 podpisov. Slovenská verzia iniciatívy hovorí dokonca o 1 901 947 podpisov, z čoho ako platných bolo uznaných 1 742 156. 

Je pravdou, že iniciatíva Jeden z nás získala zo všetkých iniciatív najväčší počet signatárov a ako sa uvádza na jej slovenskej oficiálnej stránke podarilo sa vyzbierať až 1 901 947 podpisov. EK 27. mája 2014 zamietla iniciatívu Jeden z nás: 

"The Executive Board of the European Citizens Initiative “One of Us”, , expresses its strongest indignation regarding the European Commission Report of 27th May, stating that it does not want to give any follow-up to the European Citizens Initiative “One of Us”. This decision is certainly contrary to the principle of “participatory Democracy” promoted by the Treaty of Lisbon."

Druhou v poradí bola iniciatíva s názvom Právo na vodu  s celkovým počtom vyzbieraných podpisov 1 884 790. Platných bolo spolu 1,65 milióna podpisov. Pod tretiu najväčšiu iniciatívu Stop vivisekcii sa celkovo podpísalo 1 326 000 občanov.

Európska iniciatíva občanov je jedným z nástrojov priamej demokracie Európskej únie, ktorú zaviedla Lisabonská zmluva a ktorá bola predstavená 1. apríla 2012. 

Dôležitý výrok

„Lebo treba povedať veľmi úprimne a nakoniec zaznelo to aj v predvolebnej kampani niekoľkokrát, že práve poslanci Národnej rady Slovenskej republiky boli najmenej aktívni, čo sa týkalo pripomienkovania európskej legislatívy v našich výboroch, ktorá potom následne išla do výborov Európskeho parlamentu.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Monika Flašíková-Beňová zrejme poukazuje na inštitút tzv. odôvodnených stanovísk (reasoned opinion), ktorý slúži národným parlamentom na "pripomienkovanie" legislatívy EÚ. Nie je však pravda, že by boli poslanci NR SR najmenej aktívny v porovnaní s poslancami národných parlamentov ostatných členských štátov. Ak aktivitu parlamentov meriame prostredníctvom počtu zaslaných odôvodnených stanovísk, potom NR SR síce patrí k podpriemerne aktívnym parlamentom, avšak nemožno tvrdiť, že by bol najmenej aktívny. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Lisabonská zmluva, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, garantuje národným parlamentom možnosť vyjadriť sa k legislatíve EÚ. Pre postavenie a právomoci národných parlamentov vo vzťahu k európskej legislatíve a jej pripomienkovaniu sú relevantné najmä Protokoly 1 a 2 k Lisabonskej zmluve. V článku 6 Protokolu 2 sa píše: "Do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže ktorýkoľvek národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity."

Podľa databázy odôvodnených stanovísk využila NR SR túto možnosť v štyroch prípadoch. Prostredníctvom tejto databázy sme spočítali aj odôvodnené stanoviská z ostatných členských štátov. V nasledujúcom grafe možno vidieť, že menej odôvodnených stanovísk ako NR SR podali parlamenty desiatich členských štátov, vrátane Chorvátska, ktoré sa stalo členom EÚ, len 1. júla 2013 (použité sú najaktuálnejšie údaje z dňa 7. júla 2014).


„…je inštitúcia (Európsky parlament, pozn.), ktorá už funguje vyše 30 rokov…“

„Keď sa chcete hlásiť (v Európskom parlamente, pozn.) nejakou otázkou na rečníka, tak zdvíhate také modré kartičky jak pred sto rokmi sa to možno robilo. Hlasovanie je samozrejme tiež elektronické, čiže stačilo by to nejak zariadiť, aby sa to dalo stlačiť.“

„V našej politickej skupine je asi polovička nových kolegov.“

„…poslanci Európskeho parlamentu majú možnosti prostredníctvom výboru predkladať svoje pozmeňovacie návrhy.“

„…staronovým predsedom stal vlastne bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. To stalo myslím prvýkrát v histórii, keď ten istý človek sa stal opäť prezidentom Európskeho parlamentu.“

„…vlastne množstvo poslankýň a poslancov najmä od pani Le Pen a najmä zo strany UKIP, ktorí v princípe odmietajú Európsku úniu ako takú.“

„Pán Farage je proti Európskej únii. Napriek tomu požíva všetky výdobytky poslanca Európskeho parlamentu už niekoľko volebných období.“

„Dnes máte, 53 % poslancov je nových…“

„Prepáčte, ja som nevyjadroval neúctu, ani nehovoril som o nespolupráci. Vyjadrili sme desiatky poslancov. Takže nebol som jediný, v žiadnom prípade. Boli to desiatky ľudí, ktorí tam sedeli, aj z frakcie ECR…“

„Čo bolo zlé, čo som videl práve na EFD a pánovi Farageovi, títo poslanci 48, sa mi zdá, sa postavili chrbtom.“

„Uvediem vám jeden príklad, to boli tie klimatické ciele. Ja si myslím, že schváliť klimatické ciele je proti národným záujmom Slovenska a preto ja by som napríklad nikdy za ne nehlasoval. Koniec koncov aj Robert Fico sa tak vyjadril, že to je proti záujmom Slovenska. A napriek tomu poslanci Smeru všetci hlasovali za.“

„Výbor pre európske záležitosti. Vždy zasadá vtedy, keď slovenskí europoslanci sú v Štrasburgu a nemôžu ísť na tento výbor. Jediný problém alebo jedinú možnosť, ktorú my máme vôbec, je teda pondelok doobeda, ale vieme, že v pondelok nezasadá parlament alebo piatok.“

„Ani ja vašu (Záborskej, pozn.) prácu nijak nespochybňujem, veď viem, že patríte k najaktívnejším.“

„…keby ten európsky výbor (v NR SR, pozn.) nebol vždy len v utorok, stredu, štvrtok, ale bol býval by v piatok, keby mohli europoslanci vystúpiť na akomkoľvek výbore.“

„Slovenský europoslanec nikdy doteraz nemal povinnosť aspoň raz za rok predniesť správu o svojej činnosti. To je predsa jasné, že slovenský občan nevie o tom, čo europoslanec robí, keď ani europoslanec ani svojim kolegom raz za štyri roky nepríde povedať- robil som toto. Kolega Viskupič vystúpil v tomto, práve na poslednej schôdzi podal takýto návrh, nebol schválený…“

„Keď bola prijatá Lisabonská zmluva, národné parlamenty sa mohli rozhodnúť, ako budú financovaní poslanci za jednotlivé členské štáty. Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla, že našich 13 poslancov a vtedy naozaj ani pani Záborská, ani ja sme už nepôsobili v Národnej rade, že našich 13 poslancov buď bude financovaných tak ako sú financovaní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a to zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo budú financovaní zo spoločného európskeho rozpočtu presne tak isto ako sú financovaní poslanci z ostatných členských štátov.“

„…niekoľkokrát sme otvorili v europarlamente tému sťahovania do Štrasburgu, potom vždy narazíme na to, že je to už zakotvené v zmluvách a že všetkých 28 členských štátov, ich premiérov a francúzsky prezident by museli za to hlasovať a že proste Francúzsko za to hlasovať nebude.“

„Mne to pripomína, ako v deň volieb, keď istá televízia zverejnila šot o kolegovi Ransdorfovi ako prišiel sa večer podpísať do registra a odtiaľ s kufrom odišiel domov. 5 rokov alebo 4 roky sa tomuto kolegovi nepodarilo vysvetliť médiám a ako vidím ani na Slovensku, že to nebola pravda, že on ráno prišiel do parlamentu, mal prednášku na jednej konferencii, na ktorej sa nepodpisovalo, čiže on keď toto celé skončil a večer predtým ako išiel domov sa išiel podpísať do registra.“

„Áno, ale ja mojim statusom som netvrdil, že ja to zmením (diéty pre europoslancov za jeden rokovací deň, pozn.) alebo že neviem čo. Ja som len povedal, tieto diéty z toho jedného dňa považujem za nehoráznosť a darujem ich tam nejakým chalanom, čo vyhrali nejakú cenu.“

„Štrižinec: "Dodám, že vy ste (Škripek, pozn.), vy budete teraz kolegovia (s Flašíkovou-Beňovou, pozn.) ako na to tak pozerám, v tom výbore pre občianske slobody, vy dvaja, nie?" Flašíková-Beňová: "Ešte aj pán poslanec Nagy tam s nami bude a pán poslanec Csáky, ktorý sa ale chce venovať skôr téme autonómie."“

„…ja jeden v nejakom neviem koľko, koľko to má (Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, pozn.), 60 členov tam môže byť alebo 80.“

„Dovoľte mi ešte jednu, no a potom ešte som náhradník vo výbore pre kontrolu rozpočtu a tam som sa hlásil preto, lebo tam patrí OLAF.“

„… na Slovensku je jedno percento obyvateľov (v EÚ, pozn.)“

„A oproti tomu zase stojí to, že Ukrajina voľakedy bola ruská, Krym, že voľakedy bol ruský a tak ďalej.“

„Jediný kandidát na predsedu, ktorý získal viac hlasov ako boli len jeho frakcia. A to bol pán Schulz získal 401 hlasov a to je EPP a SD. Jediný bol Karim práve za ECR, ktorý získal 101 hlasov.“

„Niekoľko rokovaní od predstaviteľov štátov o návrhoch na eurokomisárov. Čiže ešte možno predtým budú nejaké možno mini vypočutia komisárov, ktorí musia byť nahradení. Myslím, že štyroch, alebo troch, ktorí odišli.“

„Teraz je koľko strán v Národnej rade? Sedem.“

„Ja by som povedal takú drobnosť, pán Sulík, že nie je ich 51, tých novozvolených je 396.“

„Po druhé existovala predsa nejaká garancia daná pred dvadsiatimi rokmi, kde aj Rusko bolo jedným z garantov a síce garantovali celistvosť Ukrajiny. A tá garancia platila. Dala ju Amerika, Rusko, Veľká Británia. Ešte jeden štvrtý štát.“

photo by: Tim Norris

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."