Demagog.sk

Šefčovič (SMER-SD) vs Hudacký (KDH)

Téma dňa, 17. mája 2014. (videozáznam relácie)
Moderátor: Peter Bielik

V Téme dňa sa stretli jednotka SMER-SD Maroš Šefčovič a trojka KDH Ján Hudacký. Obaja sa nevyhli nepresnostiam.

Štatistiky diskusie

 
6   2  
0   0  
4   1  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„A trošku zabúdame aj na to, že európska ekonomika je stále najväčšia na svete. Že dokážeme vyprodukovať ročne 13 tisíc miliard eur európskeho HDP, čo je viac ako Spojené štáty americké. Čo je o dosť viac ako Čína.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že ekonomika EÚ je najväčšia čo sa týka nominálneho vyjadrenia HDP s ročným HDP na úrovni 13-tisíc mld. eur. Prekonáva aj Spojené štáty, aj Čínu, no mýli sa v čísle nominálnej hodnote HDP.

Údaje MMF za rok 2013 v euro (USD)
EÚ 2813 050 mld. eur (17 400 mld. USD)
USA12 600 mld. eur (16 800 mld. USD)
Čína6 900 mld. eur (9 200 mld. USD)

Podľa Eurostat bolo HDP EÚ 28 v roku 2013 na úrovni 13 075 mld. eur a HDP USA na úrovni 12 649 mld. eur. Eurostat údaj o Číne neuvádza. Podobné čísla ako MMF uvádza aj World Economy Index.

Dôležitý výrok

„Sme najväčším exportérom, najväčším importérom…“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa štatistiky Eurostat a posledných čísiel za rok 2012 si EÚ28 udržala vedúcu pozíciu vo svetovom exporte no vo svetovom importe ju predbehli USA (v mil. eur). To platí aj v prípade ak sa na import a exporte pozrieme ako percentuálny podiel na celkovom svetovom importe resp. exporte. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý, keďže Šefčovič pracuje zo starými číslami.

Európska komisia na svojej stránke uvádza, že Európska únia dosahuje prvenstvo v objeme importu a exportu, v porovnaní s najbližšími hospodárskymi konkurentmi. Presahuje export, ako i importy USA, Číny, Japonska a taktiež Južnej Kórei. Ide o údaje za export a import z roku 2010.

"The EU is in prime position when it comes to global trade. The openness of our trade regime has meant that the EU is the biggest player on the global trading scene and remains a good region to do business with."

 
Podľa štatistiky Eurostat a posledných čísiel za rok 2012 si EÚ28 udržala vedúcu pozíciu vo svetovom exporte no vo svetovom importe ju predbehli USA. 

Nižšie uvádzame najväčších svetových exportétov:

Nižšie uvádzame najväčších svetových importérov:
 

Dôležitý výrok

„Ako to už povedal pán Šefčovič, určite budeme potrebovať ďaleko viac investovať do rozvoja vedy, výskumu a tak isto do technologického rozvoja inovácií. Slovensko je na tom v podstate takmer najhoršie zo všetkých členských krajín. S cirka 0,68 % podielom týchto investícií na HDP. Pričom priemer Európskej únie je okolo 2,2 % myslím, čo tiež nie je vysoké číslo v porovnaní so Spojenými štátmi.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže Hudacký nesprávne uvádza výdavky idúce na výskum a rozvoj na Slovensku a v EÚ. V prípade Slovenska vychádza zo starých údajov za rok 2011.

Ján Hudacký používa staré štatistiky. Na výskum a rozvoj išlo na Slovenku celkovo 0,68% HDP v roku 2011, no aktuálne čísla za rok 2012 hovoria o 0,82% HDP. Tento podiel na HDP bol v roku 2012 7. najnižší v EÚ. Výdavky na výskum a rozvoj v prípade EÚ27 (keďže ide o dáta z roku 2012) sú na úrovni 2,08% HDP resp. 2,05% HDP v roku 2011. USA majú tieto výdavky na úrovni 2,67% HDP v roku 2011 (údaje za rok 2012 nie sú). USA dáva teda približne o 30% vyšší podiel HDP na výskum a rozvoj. 

V grafe uvádzame výdavky na výskum a rozvoj podľa Eurostat za roky 2011 a 2012 (posledné údaje). Podobné čísla, ale len za rok 2011 uvádza aj Svetová banka.

Dôležitý výrok

„…5 z najkonkurencieschopnejších ekonomík máme práve v Európskej únii. Myslím v tom svetovom merítku.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Nie je pravdou, že päť z najkonkurentnejších je z EÚ. Pravdou, by bolo tvrdenie, že v top 10 najkonkurentnejších ekonomík je päť z EÚ.  

Do úvahy berieme Doing Business zostavovaný Svetovou bankou a The Global Competitivness zostavovaný Svetového podnikateľského fóra. 

Podľa zostaveného poradia rebríčku Doing Business je v prvej päťke len Dánsko na 5. pozícii. V top 10 je ešte Nórsko (9. pozícia) a Veľká Británia (10. pozícia). Prvou krajinou Singapur, následuje Hong Kong a na treťom mieste je Nový Zéland. 

V rebríček The Global Competitivness je na prvom mieste Švajčiarsko, nasledované Singapurom. Tretie miesto patrí Fínsku, štvrté Nemecku a piate USA. V top 5 sa teda nachádzajú dva štáty EÚ. V top 10 sa nachádza päť štátov EÚ — okrem Fínska a Nemecka je to aj Švédsko 6. pozícia, Holandsko 8. pozícia a Veľká Británia 10. pozícia. 

„A tak trochu by som chcel naviazať aj na to, čo som predkladal aj Národnej rade Slovenskej republiky a v súvislosti so zákonom o rodinnom podnikaní. Pretože Európska komisia už začala prvé kroky k tomu, aby, aby motivovala v podstate aj členov rodín pre takéto pre takúto formu podnikania.“

„Preto sa vlastne pristúpilo aj k tej stratégie do roku 2020, kde už tých cieľov je len 5. Týkajú sa zamestnanosti, týkajú sa konkurencieschopnosti, týkajú sa energetickej politiky a týkajú sa toho, aby sme čím viac ľudí dostali spopod tej hranice biedy.“

„…ten nový rozpočet na 7 rokov chce nasmerovať vlastne najväčší program 80 miliard eur (Horizont 2020, pozn.)má ísť na podporu vedy a výskumu a má to byť prepojené s priemyslom.“

„Najväčší počet vysokoškolákov (v EÚ, pozn.), kedykoľvek sme ich mali v histórii. Napriek tomu máme najvyšší počet nezamestnaných.“

„…veľmi ambiciózny klimaticko-energetický balíček, kde chceme znížiť emisie nie o 20 % ale o 40 %. A v podstate podiel obnoviteľných zdrojov o 20 teda nad 27 %….tie predošlé ambície toho klimatického energetického balíčka 20-20-20…“

„Dokonca sám komisár Antonio Tajani, ktorý je zodpovedný za agendu priemyslu alebo podnikania, sa vyslovil dosť kriticky proti, proti takýmto snahám (agendu klimatického balíčka a plánu znižovania emisii pozn.)“

„…neviem z akých nepochopiteľných dôvodov my nemáme slovenský parlament, teda Národná rada Slovenskej republiky zástupcu, svojho zástupcu pri Európskom parlamente. Opäť je to určitý prvok, ktorý bol v prvom období, keď som ja ešte bol v Európskom parlamente, teraz to nemáme.“

„…pán Sulík toto miesto zrušil (zástupcu NR SR v Európskom parlamente, pozn.).“

„Určite ako strana Smer-Sociálna demokracia máme záujem na to, aby sme obhájili počet mandátov, ktorý sme obhájili v minulých voľbách. Čiže bude veľký záujem aj na tom, aby sme si tak trošku strategicky rozdelili tie posty v jednotlivých eurovýboroch a určite bude dobré, keď sa aj slovenská delegácia po voľbách znovu stretne tak, aby sme všetky tie strategické výbory, v ktorých sme v minulosti chýbali, ako napríklad výbor pre hospodárske a menové záležitosti, kde sa rozhoduje o budúcnosti eura. Alebo výbor ITRE, kde predtým pôsobil pán Hudacký, kde sa riešia záležitosti energetiky, ale aj iné kľúčové výbory, aby naozaj Slovensko malo vo všetkých týchto dôležitých výboroch svoje zastúpenie.“

Photo by: TA3

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."