Demagog.sk

Kauza útokov v Nitre a záhadné novinky u tajných

V politike, 9. februára 2014.
Moderátor: René Medzihradský

V médiach sa vyostruje súboj o to, kto sa viac vyhraní voči pravicovému extrémizmu. Udalosť, ktorá to vyvolala, bol útok "kartárov" v Nitre. Poslanci NR SR Jaroslav Baška (Smer) a Martin Fedor (SDKÚ) preto logicky zvádzali súboj o pochopenie a riešenie extrémizmu. Najväčší omyl debaty prezentoval poslanec za Smer, ktorý sa pochválil tým, že počas prvej Ficovej vlády sa "im" podarilo zrušiť Slovenskú pospolitosť. V skutočnosti bola Slovenská pospolitosť zrušená tesne pred nástupom Ficovej vlády a to Najvyšším súdom, na popud Generálneho prokurátora, takže privlastňovať si túto zásluhu je nepatričné. Baška okrem toho prezentoval nesprávne čísla ohľadom extrémistických útokov v Nitre — kým podľa neho ich bolo v rokoch 2010 — 2011 "okolo 15", v skutočnosti to bolo v prvom roku 20 a v druhom až 33. Martin Fedor si síce štatisticky viedol lepšie, no miesto toho, aby upozornil na Baškov nepravdivý výrok o zakázaní Slovenskej pospolitosti Ficovou vládou, s ním ďalej pracoval.

Štatistiky diskusie

 
5   2  
0   4  
4   0  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Najviac týchto extremistických činov bolo v Bratislave, nebolo to v Nitre.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa dostupných údajov Ministerstva spravodlivosti (Trestné činy extrémizmu a rasovo motivované trestné činy za rok 2012, .pdf) bolo v roku 2012 spáchaných 104 trestných činov extrémizmu a trestných činov s rasovým motívom (s. 5), z toho najviac, 24, sa stalo skutočne v Bratislavskom kraji (z toho najviac v okresoch Bratislava I. a Malacky). Na druhom mieste sa umiestnil Banskobystrický kraj s počtom 19 trestných činov, a až na treťom mieste Nitriansky s počtom 15.
 

   kraje     
Trestné činy extrémizmuBATT NRTNZABBPOKECelkovo prípadov
 rok  20122410159619912104

Podľa posledných informácii získaných emailom z Ministerstva vnútra je podľa štatistiky z roku 2013 opäť najviac extrémistických činov v Bratislave — 18. Nitriansky kraj je hneď na druhom mieste s 13 prípadmi. Dôležitý výrok

„Činy členov príslušníkov ozbrojených zborov, ozbrojených zložiek ešte do roku 2010 alebo 2011 nejakým spôsobom dozorovala a vyšetrovala vojenská prokuratúra, ktorá bola práve zrušená za vlády Ivety Radičovej.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Návrh na zrušenie vojenskej prokuratúry k 31. októbru 2011 podala Lucia Žitňanská ako ministerka spravodlivosti v Radičovej vláde. Poslanci novelu schvaľovali na dva krát kvôli prelomeniu prezidentského veta. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Aktuality (17.2.2011)
Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo obrany sa dohodli na tom, že v najbližšej dobe dôjde k zrušeniu vojenskej prokuratúry, ktorá bola dlhé roky súčasťou sústavy prokuratúry. Bude tak nasledovať osud vojenských súdov, ktoré boli zrušené k 1. aprílu 2009.

Vojenské súdy a vojenské prokuratúry riešili predovšetkým trestné činy vojakov, policajtov a príslušníkov rôznych silových zložiek v Slovenskej republike a dlhé roky boli súčasťou nášho právneho systému. Hlavným argumentom na zrušenie vojenských súdov bola ich malá vyťaženosť oproti všeobecným súdom, pri vojenskej prokuratúre sa zasa argumentuje jej nadbytočnosťou vzhľadom na neexistenciu vojenských súdov. Podľa navrhovanej úpravy by väčšina zamestnancov ako aj prokurátorov mala prejsť na všeobecné prokuratúry v rámci Slovenskej republiky.


TASR (27.10.2011)
BRATISLAVA. Zrušenie vojenskej prokuratúry môže oddialiť uzavretie niektorých káuz.
Vojenskí prokurátori majú odovzdať spisy do 31. októbra a vtedy opustia aj budovy, v ktorých pracovali. Na civilnú prokuratúru podľa Kupca prejdú všetci vojenskí prokurátori, ktorí o to prejavili záujem.

O zrušení vojenskej prokuratúry k 31. októbru rozhodli poslanci na návrh ministerky Lucie Žitňanskej (SDKÚ), keď prelomili prezidentovo veto a schválili novelu zákona o prokuratúre.

Podľa paragrafu 56ac Prechodné ustanovenie platné od 1. novembra 2011 prechádzajú právomoci vojenských prokurátorov na všeobecnú prokuratúru.

Právomoci vojenskej prokuratúri podľa zákonu o prokuratúra platného z roku 2001 sú dostupného tu.

Dôležitý výrok

„Čo sa týka zmien v policajnom zbore, tak od prvého januára tohto roku je zvýšený počet operatívcov, ktorí vlastne majú pôsobiť v týchto rôznych skupinách, je to z počtu 160 na nejakých 106 operatívcov, ktorí budú pôsobiť v rámci celého Slovenska a potom sú tam ďalší vyšetrovatelia, ktorí od prvého januára sa budú venovať práve týmto prípadom extrémizmu. Dokonca vyše od 1.januára 2014 máme vyšetrovanie na krajskej úrovni,“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Pravidelne sa v rámci boja proti extrémizmu vypracováva "Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie."
V Akčnom pláne na roky 2011-2014 sa okrem iného uvádzajú ciele, ktoré by sa mali v týchto rokoch dosiahnuť a to rôznymi aktivitami, medzi ktorými je i: "Organizačno-personálne a materiálne zabezpečenie štruktúr, ktoré sa podieľajú na boji s extrémizmom a rasovo motivovanej trestnej činnosti " (str. 24)

Konkrétne sa v Akčnom pláne píše: "Personálne posilniť útvary Policajného zboru participujúce  na boji proti extrémizmu v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. ", či: "Zabezpečiť obmenu  a doplnenie materiálno- technického vybavenia pre výkonné útvary Policajného zboru, ktoré sa podieľajú na  boji  s extrémizmom."

Implementáciu uvedených plánov a zámerov nie je možné potvrdiť.Nikde sa tiež nespomína že by vyšetrovanie malo prejsť na krajské prokuratúry, či podobné zmeny.
Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Dôležitý výrok

„Dokonca bola vydaná aj policajná príručka o boji proti extrémizmu, kde teda ten policajt vlastne si nejakým spôsobom nájde čo ten extremizmus, ako sa prejavuje, ako proti extremizmu bojovať zasahovať.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa nachádza príručka, ktorá obsahuje rôzne informácie týkajúce sa extrémizmu, a ako postupovať proti tomuto javu. Príručka sa nachádza pod názvom "Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 — 2014".

„My sme si vlastne pozvali aj ministra vnútra na Výbor pre obranu a bezpečnosť spolu s prezidentom Gašparom Policajného zboru SR, kde nám teda vysvetlili, akým spôsobom sa v tomto prípade vlastne konalo.“

„Ako nám bolo vysvetlené, aj v tých minulých prípadoch, ktoré boli, bolo ich okolo 15, aj to v okolí Nitry v tých rokoch 2010 — 2011…“

„Vieme, že prokurátorka si spis naštudovávala až oveľa neskôr ako bolo potrebné.“

„Dlhodobo presadzujeme model takzvanej nezávislej inšpekcie bezpečnostných zborov.“

„Ta inšpekcia, ktorá preveruje, možné pochybenia policajtov, priamo spadá pod riadenie ministra vnútra.“

„Vlastne počas tohto obdobia (prvej vlády Roberta Fica, pozn.) sa nám podarilo napríklad zrušiť Slovenskú pospolitosť, čo bol naozaj veľký úspech.“

„Som veľmi rád, že návrh takéhoto zákona (o spravodajských službách, pozn.) si dala vláda do svojho programového vyhlásenia a že tomu venovali aj istú pozornosť.“

„Vzniká nové národne bezpečnostné analytické centrum, ktoré tu doteraz nebolo a chýbala vlastne nejaká koordinácia tých jednotlivých služieb a výmeny informácií.“

„V súčasnom (zákone o slovenskej informačnej službe, pozn.) sa nehovorí, že cez Radu obrany štátu premiér môže vydávať, teda táto rada obrany štátu, na ktorej čele je predseda vlády s polu s ďalšími ministrami a riaditeľmi spravodajských služieb. Môžu dávať týmto spravodajským službám úlohy.“

„V paragrafe 6 je napríklad uvedené, že pán predseda vlády v čase krízovej situácie teda že ak tak rozhodne predseda vlády v čase krízovej situácie, plní úrad aj ďalšie úlohy zamerané na zabezpečenie a tak ďalej. Ochrany, bezpečnosti štátu a podobne.“

„V tom návrhu toho zákona aj tak, že by to mali kontrolovať vlastne osobitné kontrolné výbory, jeden na kontrolu tej civilnej spravodajskej služby a druhý na kontrolu vojenského spravodajstva, kde sú vždy nejakým spôsobom predsedovia týchto výborov opoziční poslanci a v tejto novele zákona, teda v tomto úplne novom zákone sa presne hovorí čo môžu títo poslanci kontrolovať.“

„…tak zníženie týchto trestných činov spôsobených extrémistami sa naozaj znížilo a zvýšilo sa naopak percento objasnenosti.“

photo by smooss

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."