Demagog.sk

Zákon o dávkach v hmotnej núdzi

O 5 minút 12, 19. januára 2014. (videozáznam relácie)
Moderátor: Martin Strižinec

V relácii O 5 minút 12 sa stretli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a poslanec za SDKÚ–DS Ľudovít Kaník. Väčšina relácia sa venovala novému zákonu o dávkach v hmotnej núdzi, debata však prešla aj na klasické témy zamestnanosti a nezamestnanosti na Slovensku. Ján Richter si nesprávne myslí, že v novembri 2011 počas vlády Ivety Radičovej bol na Slovensku väčší celkový aj disponibilný počet nezamestnaných, ako tomu bolo v novembri 2013. Ľudovít Kaník zase tvrdí, že zamestnanosť v minulom roku klesala. Ani podľa jednej relevantnej kategórie Štatistického úradu to však pravda nie je. Okrem toho hovoril, že za jeho ministrovania pracovali aktivační pracovníci minimálne 40 hodín týždenne. V dotyčnom zákone je však jasne uvedené, že minimálne pracovné zaťaženie je 10 hodín za týždeň. V relácii dostala priestor aj produktivitu práce. Minister Richter uvádza, že produktivita práce je na Slovensku jedna z najvyšších v EU, v skutočnosti sme však až na 17 mieste.

Štatistiky diskusie

 
9   5  
1   1  
7   2  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

„Moderátor: "Na dávku v hmotnej núdzi je odkázaných 180 000 ľudí približne. Koľkí si musia tú dávku odpracovať?" Richter: "Je to cirka 120 000 ľudí. To znamená, ak by som to mal rozmeniť na drobné, na počet pracovných dní v jednotlivom týždni, niekde v rozmedzí 20- 25 000 ľudí denne by sa malo aktivovať, aby naplnilo literu zákona. Ten rozdiel, ten zvyšok, to sú dôchodcovia, to môžu byť invalidní dôchodcôvia, to môžu byť matky s malými deťmi. Jednoducho to sú tí, ktorých sa povinnosť aktivácie netýka."“

„To znamená, zákon (o hmotnej núdzi,pozn.) je účinný od prvého januára tohto roku, ale má takzvané prechodné obdobie pol roka.“

„Je to (finančná náročnosť zákona o hmotnej núdze, pozn.) spolu 15 miliónov s tým, že cirka 8 miliónov pôjde na koordinátorov, to znamená na tých cirka 840 ľudí, ktorí budú zabezpečovať organizáciu a 7 miliónov sú tie náklady s tým súvisiace.“

„Faktom zostáva, že tento zákon (o hmotnej núdzi, pozn.) sa snaží dosiahnuť ten istý cieľ, ako som ja ako minister dosiahol už pred 10 rokmi. To znamená (…) aktivačné práce.“

„Je potrebné odpracovať 8 hodín týždenne, aby vôbec človek túto dávku dostal. Jedná sa o celú dávku.“

„Nie však tak ako je to dnes, že len maximálne napríklad 20 hodín týždenne, za ten čas sa nestihne spraviť nič. Keď sme to rozbiehali, bolo to minimálne 40 hodín týždenne (požiadavka odpracovaných hodín pre ľudí v hmotnej núdzi, pozn.)“

„Pán poslanec vie, ako Mihál chcel riešiť túto problematiku v predchádzajúcom období. Obdobne, len chcel znížiť základnú dávku zo 60 na 30 eur.“

„Za ďalšie, ak sa pozitívne prejavia pri odpracovaní tých 32 hodín, sme pripravení im ponúknuť tú aktivačnú dávku vo výške 63 eur. To znamená, už to nebude za 62,60, ale za 125 eur.“

„Moderátor: "Počkajte, nebolo to tak aj doteraz, že dostal automaticky dávku v hmotnej núdzi?" Richter: "Nedostal. Nemá na to zákonný nárok. Môže, nemusí."“

„A zamestnanosť podľa Štatistického úradu, ktorý asi nespochybníte, klesá. Zamestnanosť klesá za minulý rok.“

„Správne konanie, žiadateľ, ktorý sa prihlásil v konkrétnom mesiaci do evidencie nezamestnaných, úrad práce mal mesiac na to, aby posúdil zákonnosť jeho nároku. My sme to zmenili tým, lebo obyčajne tí, ktorí sa prihlásia,z 99 ak spĺňajú podmienky, že ich evidujeme hneď.“

„Ale tá cesta, akú ministerstvo zvolilo a to sme celý čas počas prerokovania tohto parlamentu zdôrazňovali, je chybná.“

„A keď porovnávam aj jedno číslo, aj druhé číslo a to je možno to, na čo ste myslel, ten vývoj za 11 mesiacov, nebudem hovoriť o dvanástom mesiaci, o tom bude zajtra informovať generálny riaditeľ Ústredia práce, ktorému to zo zákona vyplýva, je taký, že dnes sme už na tom lepšie ako za vlády Ivety Radičovej v mesiaci november 2011 aj s celkovým počtom nezamestnaných, aj s disponibilným.“

„My sme urobili isté zmeny, ktoré sa týkajú napríklad samostatne zárobkovo činných osôb. Vzhľadom na to, že sa zaviedli iné daňové a teda odvodové povinnosti pre živnostníkov, veľmi veľký počet ľudí, cirka 9 000, prešiel z formy živnostníckej na formu jednotlivých obchodných spoločností. To znamená, založili si viacej s.r.o.“

„Navýšil sa nám celkový počet zamestnancov. Ten je o 50 000 vyšší ako tomu bolo za vás.“

„Po navýšení odvodov pre živnostníkov o 30% žiaľbohu došlo k výraznému, ale mnohotisícovému odlivu živnostníkov zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa nielenže nevybrala viac, ale pýta aj od štátu viac, to znamená, zväčšila sa jej strata.“

„Boli by zvýhodnené tieto (sociálne, pozn.) podniky dajme tomu pri verejných obstarávaniach pre zákazky, ktoré vyhlasuje štát a prostredníctvom toho by realizovali tú sociálnu prácu. Dneska Európa cirka 63 miliónov ľudí zamestnáva takýmto spôsobom“

„Ten okruh(prác, pozn.), je vytipovaných spolu so ZMOS-om 20 základných činností, kde je možné realizovať a aplikovať.“

„Ešte raz, ja stojím si za tým, že ten zákon (o hmotnej núdzi, pozn.) je v súlade s Ústavou a k tomu, čo hovoríte vy, sú tam dve podania (na ústavný súd, pozn.). Verejná ochrankyňa práv a poslanci.“

„Zmenou ďalšieho zákona došlo k zmene a je tu pokus o čiastočne odstránenie takzvanej priestupkovej imunity sociálne odkázaných, ktorí dnes, keď spáchajú priestupok, nič sa nestane, pretože nie je možné im udeliť pokutu. Tu dochádza k stavu, že sa bude môcť táto pokuta strhávať zo sociálnych dávok do istej miery. Ale vieme, že tento pokus je veľmi len optickým pokusom, pretože to bude minimálna suma, ktorú je možné strhnúť zo sociálnej dávky.“

„Ale pán minister, ako tomu veriť z našej strany, keď napríklad v súvislosti s Ústavou sa už rok bavíme o tom, že je tu vôľa prijať ústavný zákon na ochranu druhého piliera a stále nič.“

„Treba povedať, tých 60% (priemerného mesačného zárobku, pozn.) nie je nič nové. Je to odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce. (…) V plnej miere rozumiem tomu stanovisku odborárov.“

„Čo je druhé pozitívum, je produktivita práce. Patrí medzi najvyššie v Európskej únii.“

„Minimálnou mzdou to nespravíme. 100 000 ľudí dnes dostáva (minimálnu mzdu, pozn.) niečo z vyše 2 miliónov pracujúcich.“

„Pán poslanec, v roku 2011 za Radičovej vlády bol rast ekonomiky 3,6%. A nezamestnanosť bola vyššia ako je za rok 2013, keď je rast len 0,6%.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."