Demagog.sk

Dianie okolo Generálnej prokuratúry

V politike, 16. júna 2013. (videozáznam relácie)
Moderátor: René Medzihradský

Od zvolenia a nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora uplynuli presne dva roky. Generálna prokuratúra nemá svoju hlavu dokonca o polroka dlhšie. Toto nemilé výročie prišli do TA3 "osláviť" poslankyňa SDKÚ-DS Lucia Žitňanská a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej. Lucia Žitňanská si nepomohla ani jedným faktickým nepresným výrokom. Jeden výrok poslankyne SDKÚ-DS sme museli označiť ako neoveriteľný. Róbert Madej fakticky zaváhal dvakrát. Predseda Ústavnoprávneho výboru opakovane zavádzajúco interpretuje postoj Ivety Radičovej, ktorá podľa neho mala vydierať koaličných kolegov tým, že v prípade nezvolenia Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora podá demisiu. Iveta Radičová však nikdy netvrdila, že v prípade nezvolenia Jozefa Čentéša podá demisiu. Demisiu mala bývalá predsedníčka vlády podať v prípade, ak by bol opäť zvolený Dobroslav Trnka. Róbert Madej zavádzal keď tvrdil, že novela rokovacieho poriadku nastavila verejnú voľbu natvrdo. Verejná voľba sa koná pokiaľ sa na tajnej voľbe na návrh najmenej 15 poslancov neuznesie NR SR. Neznamená to teda, že by predchádzajúca vláda zaviedla verejnú voľbu generálneho prokurátora "natvrdo" ako hovorí Róbert Madej.

Štatistiky diskusie

 
7   0  
0   1  
12   0  
2   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Spomínam si napríklad na to, že meno doktora Čižnára sa spomínalo za prvej Ficovej vlády v súvislosti s možnou kandidatúrou na šéfa SIS. Spomínalo sa meno doktora Čižnára v súvislosti s obsadením pozície ministra spravodlivosti“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Meno Jaromíra Čižnára sa spomínalo v roku 2006 počas prvej vlády R. Fica ako vhodného kandidátna na post šéfa Slovenské informačnej služby. V roku 2009, po tom, čo sa uvoľnil post ministra spravodlivosti po Štefanovi Harabinovi, Čižnár dostal od Roberta Fica ponuku obsadiť tento post. Obe ponuky však Jaromír Čižnár odmietol z dôvodov, ktoré nechcel konkretizovať. 

Dôležitý výrok

„Máme vyše 700 prokurátorov v SR.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V trestnej oblasti pôsobilo v roku 2012 presne 772 prokurátorov. Ak by sme započítali prokurátorov aj z ostatných oblastí, celkový počet prokurátorov v SR bez ohľadu na ich zameranie bol v roku 2012 na úrovni  minimálne 913 prokurátorov. V oboch prípadoch ide o vyše 700 prokurátorov, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

V tabuľke uvádzame presné rozloženie prokurátorov podľa jednotlivých oblastí za rok 2012, nakoľko nám nie sú k dispozícii aktuálnejšie údaje:

Oblasť zamerania
Počet prokurátorov v r. 2012
Trestná oblasť
772
Netrestná oblasť
126
Organizačný a kontrolný odbor Generálnej prokuratúry
15
Medzinárodný odbor Generálnej prokuratúry
počet nie je uvedený
Spolu
cca. 913

Dôležitý výrok

„Pani predsedníčka ústavného súdu zase, sú to publikované informácie, dvakrát brzdila plénum ústavného súdu, aby nekonal v tej veci (vo veci Čentéš, pozn.).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Ivetta Macejková minimálne dvakrát zdržala rozhodovanie pléna Ústavného súdu. V máji sa predsedníčka Ústavného súdu nachádzala na dovolenke a kvôli jej neprítomnosti sa nekonalo zasadnutia pléna. V čase prijímania novely o organizácií Ústavného súdu SR Ivetta Macejková nenechala hlasovať plénum Ústavného súdu o ich návrhu riešenie situácie vo veci Čentéš.

17. júna 2011 bol v tajnej voľbe zvolený opozičný kandidát Jozef Čentéš na post generálneho prokuratúra. Jozef Čentéš, ktorého odmietol vymenovať prezident Ivan Gašparovič, podal 3. januára sťažnosť na Ústavný súd spolu so žiadosťou o dočasné opatrenie, ktoré by zastavilo novú voľbu. Ústavný súd dodnes o dočasnom opatrení, ktoré by zastavilo novú voľbu nerozhodlo

Ivetta Macejková predsedníčka Ústavného súdu brzdila Ústavný súd v máji z dôvodu, že bola na dovolenke. Kvôli jej neprítomnosti sa nekonalo zasadnutie pléna.

SME, 21. mája 2013:

„Spis bude pridelený na neverejnom zasadnutí pléna,“ povedala hovorkyňa súdu Anna Pančurová. Malo sa konať dnes, ale predsedníčka súdu Ivetta Macejková je na dlhodobo plánovanej dovolenke a plénum rokovať nebude."

V čase keď sa v NR SR prijímala novela o organizácií Ústavného súdu SR, Ivetta Macejková nenechala 1. mája hlasovať o ich návrhu riešenie situácie vo veci Čentéš a čakala, či parlament schváli zákon. 

SME, 1. mája 2013:

"V čase, keď vládna strana narýchlo prijímala novelu o rozhodovaní Ústavného súdu, nedovolila (Ivetta Macejková, pozn.), aby sa plénum súdu vyrovnalo s kauzou Čentéš. Viacerí sudcovia chceli, aby o námietkach zaujatosti rozhodoval posledný senát v poradí, ktorý bol síce tiež namietnutý, no jeho sudcovia neboli doteraz z rozhodovania vylúčení. Tým by sa podľa nich naplnila zásada nevyhnutnosti, na ktorú sa odvolával aj Smer. Macejková však neakceptovala návrhy sudcov a odmietla dať o nich hlasovať. Čakala až do večera, kým Smer schváli zákon."

Dôležitý výrok

„Štrasburg podľa dohovoru môže, nemôže posudzovať právo na prístup k verejným alebo iným voleným funkciám, ale len právo na spravodlivý proces.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Na základe vyjadrení Petra Wiflinga, ústavného právnika Kresáka, Radoslava Procházku, ako aj Európskeho dohovoru o ľudských právach hodnotíme výrok ako pravdivý. Na súde v Štrasburgu (Európsky súd pre ľudské práva) možno namietať spravodlivosť súdneho procesu, nie právo na prístup k voleným funkciám.

Jozef Čentéš, ktorý bol zvolený za generálneho prokuratúra 17. júna 2011, v prípade neúspechu na Ústavnom súde Slovenskej republiky zvažuje možnosť podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

Na základe informácií, ktoré poskytol Peter Wifling z Via Iuris denníku SME 10. januára 2013:
"Viacerí právnici však upozorňujú, že definitívne slovo v kauze Čentéš bude mať Ústavný súd. „Európsky dohovor o ľudských právach neobsahuje právo na prístup k verejnej funkcii, a tak Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu nebude môcť riešiť sťažnosť Jozefa Čentéša na porušenie tohto práva,“ povedal Peter Wilfling z Via Iuris. …Ak by Jozef Čentéš na Ústavnom súde prehral a v Štrasburgu by namietal prípadné porušenie svojich procesných práv, jeho úspech si teoreticky viem predstaviť. V merite veci nie,“ hovorí aj ústavný právnik a poslanec Radoslav Procházka. Znamená to, že Čentéš by musel namietať porušenie iného práva – napríklad na nestranný a spravodlivý proces. To by sa mohlo stať vtedy, ak by Ústavný súd pochybil pri procese rozhodovania. Napríklad by nevylúčil z rozhodovania zaujatých sudcov."

V Európskom dohovore o ľudských právach (.pdf, Článok 6.) sa nespomína právo na prístup k verejnej funkcii, obsahuje len právo na spravodlivé súdne konanie.

"Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený."

Pre denník Pravda (7. júna 2013) sa vyjadril ústavný právnik Kresák, tiež v zmysle, že právo na prístup k voleným funkciám namietať nemôže. Čo môže je právo namietať spravodlivý proces:

"Kresák predpokladá, že Čentéš pôjde na súd do Štrasburgu, bude namietať, že nemal prístup k spravodlivému súdu a „to aj určite vyhrá, ale nemôže namietať, že nebol vymenovaný“.

Dôležitý výrok

„Jednu z tých volieb ústavný súd kvôli foteniu lístkov zrušil…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podobný výrok sme overovali v minulosti ( Na telo, 22. máj 2013). 

Ústavný súd zrušil voľbu generálneho prokurátora uskutočnenú 2. decembra a zo 7. decembra 2010 z dôvodu nedodržania základných predpokladov tajného hlasovania (v súvislosti s fotením a teda kontrolou hlasovacích lístkov). 

V tlačovom komuniké rozhodnutia Ústavného súdu k sťažnosti D. Trnku, ktorou namietal priebeh volieb generálneho prokurátora:

"Výsledky hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky o kandidátovi na generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 2. decembra 2010 a zo 7. decembra 2010 zrušuje a vec vracia Národnej rade Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 

Nosné dôvody (ratio decidendi), ktoré viedli ústavný súd k vysloveniu porušenia sťažovateľom namietaných práv a k zrušeniu napadnutých volieb spočívajú:

V preukázaní – nad mieru rozumných pochybností – toho, že poslanci (voliči) si, v nie zanedbateľnom rozsahu, fotili svoje hlasovacie lístky s označenou voľbou kandidáta, že za pomoci overovateľov resp. medzi sebou uskutočňovali kontrolu hlasovacích lístkov ešte pred ich vhodením do hlasovacej schránky a že koaličné politické strany (ich vrcholní predstavitelia) mali 'ex post' prehľad o tom, ako v prevažnej miere hlasovali ich poslanci. Pri voľbe z 2. decembra 2010 preto neboli dodržané základné predpoklady tajného hlasovania, a to nie v ojedinelom, ani v malom rozsahu, ak nie v rozsahu prevažujúcom.

Národná rada extrémne, a teda ústavnoprávne neudržateľným spôsobom, zasiahla do ústavného princípu tajného hlasovania z 2. decembra 2010 tým, že ho nedostatočne zabezpečila a negarantovala jeho ústavne konformný priebeh, a to napriek tomu, že k podobným exesom už dochádzalo pri opakovanej prvej voľbe 4. novembra 2010, ktoré obe tajné hlasovania (tým pádom hrubé aj opakované porušenia) neboli konvalidované ani v rámci opakovanej druhej voľby 7. decembra 2010. Ústavnoprávna zodpovednosť národnej rady v okolnostiach danej veci nespočíva v jej priamom zasahovaní do priebehu namietaného tajného hlasovania, ale v nedodržaní jej pozitívnej povinnosti zabezpečiť a garantovať priebeh tajného hlasovania ústavne konformným spôsobom."

„V januári som požiadal Radu prokurátorov Slovenskej republiky, ako samosprávny orgán, aby mi poradili, ktorý kandidát by bol vhodný.“

„Môžem citovať z listu, ktorý mi napísal vtedajší predseda Rady prokurátorov doktor Ľudovít Kopernický, ktorého citujem, "prezentovali členovia rady prokurátorov vlastné stanoviská a názory prokurátorskych rád a po diskusii k nim sa zhodli na tom, že najvhodnejšou osobou za kandidáta na funkciu generálneho prokurátora SR je doktor Jaromír Čižnár, krajský prokurátor v Bratislave." Citujem ďalej: "podľa názoru Rady prokurátorov SR doktor Jaromír Čižnár spľňa všetky zákonné, morálne a odborné predpoklady dávajúce záruku pre riadny výkon funkcie generálneho prokurátora."“

„Vieme dobre, za akých okolností voľby, ktorú bývalá premiérka nazvala fraškou, pani Radičová, ich kolegyňa.“

„Meno doktora Čižnára sa spomínalo pred rokom dávno pred tým, než sa pán Madej obrátil na Radu prokurátorov…“

„Premiérka vybierala vlastných poslancov, pani Radičová vravila, že odstúpi, pokiaľ nebude zvolený vhodný kandidát“

„Ďalej obchádzala táto bývalá pravicová koalícia rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť zákona (Rokovacieho poriadku, pozn.) a kým bolo rozhodnutie Ústavného súdu doručené do zbierky zákonov, rýchlo rýchlo zorganizovali voľbu.“

„Museli zmeniť zákon (vládna koalícia I. Radičovej, pozn.) o rokovacom poriadku a natvrdo tam dali verejnú voľbu, aby sa navzájom kontrolovali.“

„Pokiaľ ide o voľby, žiaden zákon, ako potvrdili, ani ústava samozrejme nebráni voľbe kandidáta na generálneho prokurátora. Takýto právny názor majú mnohí ústavní právnici od pána Drgonca cez pána Kresaka a mnohí ďalší.“

„Máme tu 2,5 roka nevymenovaného generálneho prokurátora.“

„Je kariérny prokurátor (Čižnár, pozn.), je na významnej funkcii na prokuratúre, pretože riadi krajskú prokuratúru…“

„Dovolím si odcitovať, čo povedal 17.mája 2011, to znamená, v súvislosti s jednou z volieb generálneho prokurátora pred 2 rokmi Robert Fico. Treba to odcitovať: "generálny prokurátor bude človek plne závislý od vládnej koalície a kruh sa úplne jasne uzatvára. Polícia je pod plnou politickou kontrolou vládnej koalície, aby tento vplyv exekutívy nebol zneužívaný, musí pôsobiť nezávislý kontrolný orgán na políciu a týmto orgánom je dnes prokuratúra. Pri zmene nezávislého postavenia prokuratúry na závislú bude platiť, že ministra vnútra bude kontrolovať minister spravodlivosti. Veľmi pekne ďakujeme za takúto nezávislosť a demokraciu. Ide podľa nás o najnebezpečnejší vývoj v slovenskom trestnom práve aký sme kedy videli. "“

„V prvom rade chcem povedať, že 17.júna pred dvomi rokmi bol doktor Čentéš zvolený za kandidáta na generálneho prokurátora. Vo voľbe, ktorú napadol vtedajší alebo bývalý generálny prokurátor doktor Trnka, a Ústavný súd jeho sťažnosť zamietol ako nedôvodnú.“

„Dnes sme v situácii, že doktor Čentéš sa bráni proti rozhodnutiu prezidenta o nevymenovaní. Ústavný súd o jeho sťažnosti do dnešného dňa nerozhodol.“

„A ja chcem znova odcitovať Roberta Fica, tretieho apríla tohto roku." Ak by ústavný súd povedal, že prezident postupoval v rozpore s ústavou, budeme musieť rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu." 3.apríla tohto roku, Robert Fico vedel, že bude musieť rozhodovať, rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu a na to povedal, zrejme v súvislosti s týmto, znovu prosím, a to chcem zdôrazniť, že "držíme sľub, nebudeme voliť generálneho prokurátora, pokiaľ nerozhodne ústavný súd o návrhu na predbežné opatrenie."“

„Premiér pozval na rokovanie, 7 hodín sa hádali o tom, že či príjmu alebo nepríjmu pozvanie predsedu vlády. A nakoniec sa rozhodli, že pozvanie predsedu vlády neprijali.“

„Vtedy sme ich na to rokovanie vyzývali (rokovanie ohľadom GP, pozn.), nepozvali nás.“

„Zároveň v tom istom rozhodnutí ústavný súd povedal, že prezident nemôže konať svojvoľne. To znamená, nemôže nevymenovať kandidáta na generálneho prokurátora svojvoľne.“

photo by: BSOD90

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."