Demagog.sk

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský

O 5 minút 12, 2. septembra 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Marta Jančkárová

V prvej poprázdninovej diskusnej relácií O 5 minút 12 vysielanej naživo z NR SR, boli hosťami predseda parlamentu Pavol Paška a predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský. Vzhľadom na oslavované výročie vzniku Ústavy SR ústrednou témou bolo hodnotenie súčasného stavu, prípadné zmeny, či dokonca celkom nové znenie Ústavy. Okrem krátkej exkurzie do minulosti sa diváci o budúcich zmenách v Ústave SR veľa nedozvedeli. Napriek závažnosti ekonomickej situácie sa konsolidačným opatreniam a ich dopadom na občana venovali aktéri len v závere relácie.

Štatistiky diskusie

 
9   1  
2   1  
4   0  
1   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„80% ľudí zarába priemer alebo podpriemer priemernej mzdy na Slovensku.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok P.Pašku hodnotíme ako nepravdivý, pretože priemer alebo podpriemer priemernej mzdy na Slovensku v roku 2011 zarábalo 72,5% a nie 80%.

Posledné dostupné údaje Štatistického úradu o štruktúre miezd na Slovensku sú za rok 2011. Podľa týchto údajov (.pdf, s.2) priemerná hrubá mesačná mzda v tomto roku dosahovala 855 eur. V mzdovom pásme do 850 Eur bolo 68,7 % zamestnancov. V intervale od 850 – 900 Eur, do ktorého patrila aj priemerná hrubá mesačná mzda nameraná v tomto zisťovaní, bolo 3,8 % zamestnancov.  To znamená, že aj v prípade, že by sme uvažovali o priemere alebo podpriemere priemernej mzdy v intervale do 900 Eur, tak túto mzdu by zarábalo na Slovesnku 72,5% ľudí a nie 80%, ako tvrdí P.Paška. V tomto meraní sa nezohľadňovala celá populácia, ale len zamestnanci. 

Dôležitý výrok

„Povedali sme, že za žiadnu cenu nepôjdeme cestou, ako všetky okolité krajiny — Maďarsko, Česko alebo aj naši európski partneri Francúzsko atď. — zvyšovaním DPH“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Pavol Paška hovorí pravdu v prípade Maďarska a Česka, no v prípade Francúzska zavádza. Bývalý francúzsky prezident Sarkozy síce zvýšenie DPH presadil, no súčasný parlament túto sadzbu v júli 2012 neschválil.

Líder strany SMER-SD Robert Fico niekoľkokrát deklaroval, že nepôjdu cestou  zvyšovania DPH. 

Maďarsku sa zvýšila daň z pridanej hodnoty od januára 2012 z 25 % na 27 %, čím sa Maďarsko stalo krajinou s najvyššou DPH spomedzi štátov EÚ. Túto skutočnosť potvrdzuje aj správa Európskej komisie

V Českej republike sa daň z pridanej hodnoty plánuje zvyšovať od januára 2013 z  14 % na 15 % (znížená sadzba DPH) a z 20 % na 21 % (základná sadzba DPH). Plánované zvýšenie DPH je vrátené Senátom do Poslaneckej snemovne.
Zvýšenie DPH prebehlo v Českej republike už v januári 2012  kedy sa znížená sadzba dane zvýšila z 10 % na 14 %. Podľa novely zákona o dani z pridanej hodnoty  č. 235/2004 Sb má od januára 2013 znížená sadzba DPH dosiahnuť úroveň 17,5 %.

Hoci ešte v januári vtedajší prezident Sarkozy navrhol zvýšenie DPH na o 1,6 percentuálneho bodu na 21,2 %, po prezidentských voľbách a víťazstve Hollanda sa plánované zvýšenie DPH nekonalo. Úroveň DPH tak vo Francúzsku zostala na pôvodnej úrovni 19,6  % a nebude sa zvyšovať na 21,2 %  Plánované zvyšovanie DPH zrušil francúzsky parlament.

Poľsko podľa publikácie Daňové trendy v Európskej Únii (.pdf, s. 134) zvýšilo sadzbu DPH od roku 2011 z 22 na 23 %. 

„Pomôžem si politológom Andrew Heywoodom, britským politológom, ktorý povedal a myslím, že to absolútne platí aj pre slovenskú Ústavu, že ústava je vždy cestou k zásadným politickým zmenám a usporiadaniu spoločnosti a o majestáte spoločnosti môžme hovoriť z rôznych uhlov pohľadu.“

„My sme ponúkali, ale aj alternatívu (v čase tvorby Ústavy SR, pozn.). Vtedy pán poslanec Čarnogurský ponúkol v normatívnej podobe predsedovi NR SR časť textu ústavného zákona, ktorý by v tom čase bol postačoval na to, aby sme dokázali nastaviť zodpovedným spôsobom vzťahy medzi najvyššími ústavnými orgánmi a potom si pokojne sadli za politické rokovania a stôl, kde by sme boli hľadali zhodu.“

„Ten postoj KDH (nehlasovať za Ústavu SR, pozn.) bol vtedy spojený s obavami o štýl a spôsob vládnutia, ktoré tu vtedajšia politická garnitúra na Slovensku reprezentovala.“

„Pravdepodobne sa nemýlim, ale najstaršou písanou ústavou je americká Ústava. Niekedy z konca alebo 2/3 18.storočia.“

„V tej novele, na ktorej si sa aj ty pán predseda (Pavol Hrušovský, pozn.) podieľal v roku 2001 sa veľmi jasne konštituovalo postavenie a definovalo sa nezávislosť ústavného súdu,“

„Sudcovia ústavného súdu sa volia v NR SR“

„…Ak by sme prijali tú tézu o tom, o tých 90 hlasoch ako účelovom nástroji, no tak potom by sme sa museli zamyslieť aj nad najväčšou novelou z roku 2001, kde tuším 100 článkov ste menili. 100 článkov zo 156 a prešlo to "LTT" ako sa hovorí. 90 hlasov.“

„Moderátorka: ("V prípade pádu vlády I. Radičovej ústavní právnici hovorili, že Ústava jasne hovorila politikom čo treba robiť. Oni sa prikláňali možnosti vzniku teda úradníckej vlády.") P. Paška: "Pani redaktorka jednak netvrdili jednoznačne ústavní právnici."“

„Nakoniec to hlasovanie (o novele Ústavy z roku 2011, pozn.) bolo absolútnou väčšinou 150 poslancov schválené.“

„Ústava nerieši čo sa stane, keď by si ty, ako bývalý predseda alebo ako ja, súčasný predseda, nepodpísal niektorý z prijatých zákonov.“

„Čechách, kde idú po prvý krát voliť pána prezidenta priamou voľbou.“

„Ale ešte raz, nikto z nás nikdy neprišiel s konkrétnym návrhom (na rozšírenie kompetencií prezidenta, pozn.). Myslím, že práve pán prezident ako jedinú možnú ďalšiu kompetenciu pomenoval zákonodarnú iniciatívu.“

„Aj preto, že nebola prijatá európska ústava — ja to považujem za vtedajšiu chybu. Samozrejme legitímne rozhodnutie na základe referend v Holandsku a vo Francúzsku.“

„Ja som mal v rokoch 2006-2010 ambíciu takúto komisiu zriadiť, ona aj začala pracovať, ale keďže vtedajšia opozícia nemala záujem o spoluprácu a už vtedy som hovoril o odbornej úrovni, nie len o politickej.“

„Nakoniec, ostatná návšteva pána ministra hospodárstva Nemeckej spolkovej republiky, ktorý zdôraznil práve ten náš model, kde na jednej strane sa ozdravujú verejné financie, na druhej strane sa hľadajú prorastové opatrenia, ako keby tak trošku nám to uľahčovali.“

foto by: Loren Javier

„Pán predseda, ja som čítal viacej analytických rozborov na túto tému, čo to prinesie do pokladnice štátu. Takmer nič. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa v mnohých firmách robí, štát funguje a preto netreba vždy len hľadieť na ekonomickú stránku.“

„…Brigádnikom (prijatou novelou zákona o sociálnom poistení), ktorým sa tiež stanovujú odvody.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


Komentáre


arokWernarm
24.10.2012 o 18:51
wmnd christian louboutin pas cher xgqdn abercrombie paris cavnr http://chaussuresloubutinnmagasinn.webnode.fr/ f z j mf    

comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."