Demagog.sk

Peter Kažimír, Ivan Švejna, Martin Chren

O 5 minút 12, 24. júna 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Marta Jančkárová

Na STV sa v predposlednej tohto-sezónnej diskusii debatovalo najviac o eurovale a s ním súvisiacej zmluve, ktorú odsúhlasila Národná rada tento týždeň. Obhájiť ju prišiel minister financií Peter Kažimír. Oponentúru mu v krátkosti urobil Martin Chren z Sas. ESM porovnával s Medzinárodným menovým fondom či objemom dôchodkov vyplatených na Slovensku. Ivan Švejna sa téme eurovalu venoval menej a skôr sa sústredil na ekonomické témy, konsolidáciu verejných financií a s tým súvisiacimi údajmi.

Štatistiky diskusie

 
5   0  
0   1  
1   0  
0   1  
3   1  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„No to bol možno jedno z najvýznamnejších rozhodnutí, ktoré parlament urobil, jedným jediným hlasovaním sme vystavili záruky v objeme 5,7 miliardy eur, to je o 1 miliardu viac než ročne dávame na Slovensku na všetky starobné dôchodky“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa Sociálnej poisťovne sme vyplatili v roku 2011 starobné dôchodky v celkovej výške približne 3,93 miliardy Eur. V prípade, ak berieme do úvahy aj predčasné starobné dôchodky, je táto suma na úrovni 4,1 mld. Eur.

Dňa 31.mája 2012 vláda schválila Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu a rozvoj, v ktorom sa zaviazala vystaviť záruky v celkovom objeme približne 5,7 mld. Eur.

Rozdiel medzi všetkými starobnými dôchodkami a zárukami Slovenska do ESM je teda ešte vyšší ako 1 miliarda. Výrok nahráva argumentu M. Chrena, preto ho hodnotíme ako pravdivý.

Dôležitý výrok

„Európsky mechanizmus pre stabilitu nie je ako Medzinárodný menový fond. V prvom rade je náš vklad v násobkoch vyšší…“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
M. Chren nehovorí pravdu ak uvádza, že príspevok resp. vklad do trvalého eurovalu (ESM) je niekoľkonásobne vyšší ako do MMF. Tento príspevok by bol vyšší len ak by sme do príspevku započítali aj garancie Slovenska v trvalom eurovale.

Príspevok Slovenska do MMF je 427,5 miliónov SDR (Special Drawing Rights) čo predstavuje 516,39 mil. eur. Podľa zmluvy o trvalom eurovale platíme v hotovosti celkovo 659 miliónov eur v hotovosti. Martin Chren uvádza, že náš vklad do trvalého eurovalu je niekoľkonásobne vyšší ako do MMF. Akberieme do úvahy vklady v hotovosti tak to nie je pravda. M. Chren má ma mysli celkové podiel Slovenska v trvalom eurovale v objeme 5,768 mld. eur. Tieto garancie predstavujú oproti príspevku Slovenska do MMF 11-násobok. Takáto argumentácia je však zavádzajúca, keďže v prípade podielu Slovenska v trvalom eurovale nejde len o hotovosť, ale z väčšej časti o garancie, ktoré môžu ale nemusia byť uplatnené.


Dôležitý výrok

„Keď sme hovorili v prípade dočasného eurovalu len o zárukách 7,7 miliardy, dnes v prípade trvalého eurovalu už hovoríme o peniazoch splatných na požiadanie, kde jeden jediný úradník v Luxemburgu v akciovej spoločnosti pošle list a Slovensko do 7 dní musí poslať peniaze na účet.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie


Článok 9 odsek 3 zmluvy o EMS:
"Generálny riaditeľ vyzve na splatenie schváleného nesplateného imania v prípade potreby včas, aby sa zabránilo tomu, že EMS sa omešká v platení akejkoľvek plánovanej alebo inej platobnej povinnosti voči veriteľom EMS. Generálny riaditeľ informuje správnu radu a radu guvernérov o každej takejto výzve. Ak sa zistí potenciálny nedostatok finančných prostriedkov v EMS, generálny riaditeľ vyzve na takúto úhradu čo najskôr s cieľom zabezpečiť, aby mal EMS dostatok prostriedkov na splatenie platieb veriteľom v plnej výške k ich dátumu splatnosti. Členovia EMS sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujú, že akúkoľvek výzvu na úhradu príspevku od generálneho riaditeľa podľa tohto odseku na požiadanie zaplatia, že takáto platba prebehne do siedmich dní od doručenia."

V tomto prípade je skutočne pravda, že generálny riaditeľ ESM v prípade hrozby, že sa ESM omešká v platení povinnosti voči veriteľom, môže vyzvať na splatenie schváleného nesplateného imania a členovia ESM tak musia do siedmych dní od doručenia výzvy urobiť. Správna rada podľa odseku 4. určí podmienky vzťahujúce sa sa tieto platby.

Podľa toho istého článku odseku 1 a 2 to nie je len len generálny riaditeľ, ktorý môže vyzvať na splatenia nesplateného imania. Okrem generálneho riaditeľa tak môže kedykoľvek urobiť Rada guvernérov a taktiež aj Správna rada rozhodnutím jednoduchou väčšinou môže vyzvať na splatenie schváleného nesplateného imania.

V princípe má však M. Chren pravdu, že takúto možnosť má aj jedna osoba, t.j. generálny riaditeľ. Treba však dodať, že je to obmedzené len na prípad možnosti, že sa EMS omešká v platení záväzkov.


„Viete, pán Švejna, že napríklad posledné 4 roky sa nám zvyšuje počet firiem, ktoré si zakladajú sídla na Cypre? To znamená nehýbal sa daňový systém, napriek tomu v mene toho slovenského, že keď je koze dobre, tak sa ide kĺzať na ľad, odchádzajú proste do týchto offshoreových centier.“

„Ten Cyprus som vypichol na to, lebo proste tam je podstatne nižšia tiež daň z príjmu právnických osôb.“

„Stačí sa pozrieť do Maďarskej republiky, že tento proces proste teraz už zvažujú, že naopak, znížia tie vysoké dane pre banky, lebo to malo aj negatívny vplyv priamo na obyvateľstvo.“

„Naozaj naše odborné útvary vyrátali v spolupráci s externými odborníkmi možný dopad tohto balíka na hospodársky rast na úrovni 0,4%. Čiže keby nebola konsolidácia, rast by mohol byť v budúcom roku okolo 3%, ak sa vonku nič nestane. S týmito opatreniami ho kalkulujeme na úrovni 2,6 %.“

„Paradoxne najviac poškodzuje rast znižovanie výdavkov. Paradoxne, ten multiplikátor na hospodársky rast je najväčší pri výdavkoch.“

„O eurovale, o ESM, o trvalom eurovale sa rozhodlo minulý rok. Na texte, ktorý sa schvaľoval v parlamente, Smer vôbec neparticipoval, to znamená vyrokoval ho minister financií, podpísala ho premiérka Radičová, schválila ho vláda minulá, to znamená nebola to naša účasť, za našej účasti, ale bol to záväzok Slovenskej republiky, urobila to predchádzajúca vláda,“

„A vidíme, sme svedkami toho, čo sa deje vo Fínsku, že majú proste problémy s nejakými radikálmi, v Rakúsku je vláda vydieraná stranou Zelených. Podobné problémy sa dejú v Estónsku (v súvislosti s prijímaním Eurovalu, pozn.).“

„Ja musím pripomenúť každému Slovákovi, aj sebe, od roku 2004 do tejto krajiny z Európy prišlo vyše 11,5 miliardy eur. Čistý príjem, lebo nejaké peniaze sme aj do Bruselu posielali.“

„Museli sme napríklad odstaviť úplne fungujúce atómové elektrárne (pri vstupe do EÚ, pozn.).“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."