Demagog.sk

Súboj o konsolidáciu

V politike, 10. júna 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

Takmer celá relácia bola výhradne o ekonomických témach. Riešenie otázky konsolidácie verejných financií so sebou prinieslo množstvo výrokov týkajúcich sa návrhov kde a do akej miery je možné ušetriť, o výške rastu dlhu, pričom sa viackrát J. Figeľ nevyhol porovnaniu SR s Gréckom. Diskusia sa typicky nevyhla vyzdvihovaniu krokov, ktoré boli v rámci úsporných opatrení zavedené či už počas pravicovej vlády, ako aj prvej vlády R. Fica. Premiér viackrát použil aj argumenty z údajného vládneho dokumentu, ktorého existenciu pravica nikdy nepotvrdila. Ku koncu relácie dostal J. Figeľ priestor na vyjadrenie sa ku kauze odmeny šéfky Slovenskej pošty ako aj vnútrostraníckym otázkam, ktoré súviseli s minulotýždňovým odchodom D. Lipšica a J. Žitňanskej zo strany.

Štatistiky diskusie

 
5   2  
0   1  
13   0  
1   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…za rok a pol bývalej vlády (pozn. vlády I. Radičovej), ktorá mala krátke pôsobenie, ale dokázala stlačiť tento deficit pod 5 % a teraz treba pokračovať. Za rok a pol sme ušetrili alebo zredukovali deficit o 1,5 miliardy eur.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podobný výrok sme už overovali v relácii V politike zo 6.mája 2012. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže bývalá vláda Ivety Radičovej podľa údajov Ministerstva financií znížila deficit približne o 1,5 miliardy eur a podarilo sa jej ho stačiť na úroveň 4,6%.
TASR uvádza, že deficit verejných financií počas vlády Ivety Radičovej klesol na 4,6%. Eurostat v štatistike uvádza mieru deficitu na úrovni - 4,8 %.
Podľa údajov Ministerstva financií v dobe nástupu Ivety Radičovej na post premiérky 8. júla 2010 bola výška deficitu štátneho rozpočtu 2,913 mld. eur. V čase odovzdávania vlády 4. apríla 2012 bola výška deficitu 1,404 mld. eur. Celkovo bol teda za dobu vlády Ivety Radičovej znížený deficit štátneho rozpočtu o 1,509 mld. eur.

Dôležitý výrok

„Pán predseda (pozn. J. Figeľ), neprijali ste jednu jedinú zákonnú zmenu v roku 2010 — 2012 na lepší výber daní.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Národná rada SR 14. septembra 2011 odsúhlasila trojicu zákonov, ktoré sa týkajú daňovej politiky a výberu daní. Podľa znovelizovaného Zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (pdf.) výber daní zastrešuje nová Finančná správa SR, ktorá spája daňové orgány a colnú správu. Cieľom bolo "vytvoriť nový, efektívnejší, lepšie fungujúci systém a organizovanie a riadenie výberu štátnych príjmov".

"Taktiež sa novelou zákona mení organizačná štruktúra finančnej správy, ktorá po novom pozostáva z Finančného riaditeľstva, ôsmich daňových úradov a colných úradov v sídle VÚC jednotlivých celkov spolu s pobočkami jednotlivých daňových úradov a colných úradov so stanicami colných úradov, ako aj kontaktnými miestami úradov. Tento zákon tiež určuje vznik Kompetenčného centra finančných operácií so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho zriadenie v záujme zvýšenia kvality správy daní a cla najmä v oblasti účtovania štátnych príjmov a styku s verejnosťou."

Ďalším zo spomínanej trojice je Novela zákona o správe daní. Tou sa novelizujú príslušné súvisiace právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé druhy daní, ako aj iné dotknuté právne predpisy. Zákonné zmeny bývalej vlády v oblasti zlepšenia výberu a správy daní uzatvára Návrh zákona o finančnej správe. Na základe tohto zákona by sa mala realizovať druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Zákon o správe daní sa novelizoval aj v roku 2009.

Dôležitý výrok

„Váš minister dal do materiálu návrh na úsporu 1,1 miliardy eur na zlepšení daňového výberu na nasledujúce 4 roky. Vy ste vyjadrili, že ani za 10 rokov s pomocou Scotland Yardu, CIA, FBI toto sa nedá dosiahnuť.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hodnotíme ako pravdivý, vzhľadom na to, že Ficova vláda v júni 2012 predložila návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, pomocou ktorej chce získať 1,1 mld. eur na efektívnejšom výbere DPH. Pri rovnakom konsolidačnom návrhu predloženom stranou KDH, R. Fico reagoval, že únik 1,1 mld. eur na DPH sa nepodarí zastaviť ani za 10 rokov.

Dňa 1. júna 2012 predložili minister financií P. Kažimír a predseda vlády R. Fico vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Ako uvádza dôvodová správa "Novela zákona o DPH predpokladá zavedenie opatrení na zamedzenie podvodných aktivít na DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012. Vo všeobecnosti je možné zvýšením miery efektivity výberu DPH na priemernú úroveň EÚ zvýšiť výnos tejto dane približne o 1,6 % HDP, čo je 1,1 mld. eur."

Ako informovala TASR, 6. júna predstavil predseda KDH J. Figeľ návrh konsolidačných opatrení na úsporu štátu vo výške 1,765 mld. eur. Jedným z týchto navrhovaných opatrení KDH (.pdf) bolo aj "Zníženie únikov na DPH na úroveň priemeru EÚ", čím by sa do štátneho rozpočtu dostalo ročne 1,1 mld. eur.
Ako ďalej TASR uviedla, R. Fico na tento konsolidačný návrh reagoval vyjadrením "Aj keby sme sem teraz doniesli Scotland Yard, CIA, FBI a neviem koho všetkého na svete, tak ani za desať rokov sa nám nepodarí zastaviť únik 1,1 miliardy eur na DPH ". 
Figeľove vyjadrenia sú presné, čo sa týka návrhov aj reprodukcie výrokov, ktoré použil voči návrhu KDH R. Fico. Výrok je pravdivý.Dôležitý výrok

„A o ďalších 5 % je plán, ktorý bol na ministerstve financií. (reakcia R. Fica na vyjadrenie J. Figeľa o tom, že zámerom bývalej vlády bolo zvýšenie DPH o 1 %, pozn.)“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Podľa Roberta Fica bolo plánované zvyšovanie DPH bývalou vládou "interným" materiálom.
Podobne podľa SME plán pravice zvýšiť DPH nikto nepotvrdil a existenciu zámeru zvýšiť DPH o 4-5% zásadne odmietajú predstavitelia opozičných strán MostHíd, SDKÚ aj KDH.

Keďže sa nám nepodarilo existenciu daného dokumentu dokázať ani vyvrátiť, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dôležitý výrok

„… veľmi korektný odhad, ktorý vypracovala skupina na ministerstve financií na úrovni 350, 352 miliónov presne, my dávame do tohto návrhu. Moderátorka: Súčasné ministerstvo to vypočítalo? J. Figeľ: Poradcovia ministra financií Ľudovít Odor a Michal Horváth. My sme to dali na úrovni 200 miliónov. To čo oni navrhujú na úrovni 350. Súčasní poradcovia.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Výrok treba vnímať v dvoch rovinách. V jednej, ktorá sa týka číselných údajov je správna. Figeľ však výrazne zavádza čo do pôvodu spomenutého návrhu, ktorý obsahuje možnosť šetrenia vo výške 350 mil. Ódor a Horváth nie sú poradcami na MF SR.

Je pravdou, že v navrhovaných opatreniach od KDH by sa obmedzením dávok od štátu bohatým dalo ušetriť 200 mil. (.pdf) eur ročne. 
Rovnako je pravdou, že Ľudovít Ódor a Michal Horváth v štúdii Ako zakopať rozpočtovú sekeru tvrdia, že štát by ušetril 350 miliónov eur, ak by prestal posielať dávky lepšie zarábajúcim ľuďom. Prepočty pritom ekonómovia realizovali na 40 % najlepšie zarábajúcich. 

Pri hodnotení tohto výroku však musíme upozorniť na fakt, že predseda Figeľ zavádza s tvrdením, že štúdia, ktorá obsahuje šetrenie výdavkov v oblasti sociálnych dávok, bola vypracovaná poradcami ministra financií. 
Spomínaná štúdia bola vypracovaná ešte počas minulej vlády, keď Ľudovít Ódor bol poradcom predsedníčky vlády a vtedajšieho ministra Mikloša. Aktuálne ani jeden z menovaných ekonómov nepôsobia na ministerstve ako poradcovia. Status týchto ekonómov ako poradcov nepotvrdila ani jedna zo strán, teda ani Ódor a Horváth a ani vláda. Samozrejme, prípadné neoficiálne konzultácie nevieme vylúčiť.

V súvislosti s týmto výrokom sme priamo kontaktovali aj Ľ. Ódora, ktorý nám na otázku, či pracuje na MF SR ako poradca odpovedal, že v súčasnosti pre nikoho ako poradca nepracuje a na ministerstve ako poradca nepracuje odo dňa, kedy tam nepôsobí exminister Mikloš.

Napriek tomu, hodnotíme výrok predsedu Figeľa ako zavádzajúci, pretože je jasné, že štúdia, ktorá obsahuje úsporu 350 mil. Eur na sociálnych dávkach, bola vytvorená ešte za vlády I. Radičovej. Teda v čase, keď KDH bolo súčasťou vládnej koalície. Toto Figeľ opakovane nespomenul, a to aj napriek tomu, že sa ho moderátorka doslovne pýtala, či štúdiu vypracovalo súčasné ministerstvo financií. Dôležitý výrok

„Zisk bánk bol medziročne o 34 % vyšší v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010. Bol to historický zisk cez 670 miliónov eur.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže v roku 2011 bol zisk bánk medziročne vyšší o 34 % a dosahoval 674 mil. eur, čo predstavuje oproti posledným 6 rokom rekordný zisk. 

V roku 2011 podľa údajov Slovenskej Bankovej Asociácie stúpol zisk slovenského bankového sektora o viac ako jednu tretinu a predstavoval 674 mil. eur, čo bolo v medziročnom porovnaní viac o 34 %. Portál sme.sk priniesol graf Národnej banky Slovenska o zisku bánk v období rokov 2005-2010. Ako vidíme v roku 2011 banky dosahovali rekordný zisk v porovnaní s poslednými 6 rokmi.

„…my (pozn. vláda R. Fica) ideme presne podľa toho, čo sme hovorili pred parlamentnými voľbami. Čo sa dnes kto čuduje, keď zrazu hovoríme o vyšších daniach pre bohatých? Ak sa dnes kto čuduje, keď hovoríme o bankách, hovorím o monopoloch, hovorím o veľkých firmách, že chceme zvýšiť dane. Čo sa dnes kto čuduje, keď tvrdíme, že nechceme zvyšovať DPH? To sme veľmi jasne povedali, že zdražovať už ďalej nemôžeme ísť, lebo ľudia s nízkymi príjmami by to nezvládli.“

„Krajina (Slovensko, pozn.), ktorá mala druhý najhorší výber DPH, nehovoriac o tom, že pri DPH je ten výpadok iba 800 alebo 900 miliónov.“

„A pritom dedičstvom je najvyšší hospodársky rast (Slovenska, pozn.) v rámci eurozóny. To nie je jednoduchá vec, stláčať deficit a udržiavať rast, ktorý je dnes najvyšší v rámci eurozóny.“

„Roku 2006 EK odhadovala slovenské daňové úniky na úrovni 1,3 miliardy eur. Roku 2010 ministerstvo financií odhadlo, to sú oficiálne štatistiky, tento únik na úrovni 2,3 miliardy. Teda za vášho prvého pôsobenia, pán premiér, nárast únikov zhruba o miliardu.“

„My sme boli kritickí na to, ako minister financií narábal pri UNITASE, respektíve zmenách.“

„Už v tomto roku je možné prijať opatrenia, ktoré vytvoria tlak na celú podnikateľskú sféru, aby daňový únik bol vnímaný nielen ako problém, ale čosi, čo poškodzuje Slovensko. My sme už v máji minulého roku, tu mám materiál z vlády. …obsahuje 13 legislatívnych a 24 nelegislatívnych opatrení.“

„A tretí pilier, toto by ste v živote nemohli vy robiť, my rušíme štátnu správu. My sme zrušili krajské úrady, ideme teraz rušiť špecializovanú štátnu správu a ideme urobiť veľkú reformu.“

„O jedno percento (reakcia J. Figeľa na poznámku R. Fica o tom, že bývalá vládna koalícia vyjadrila zámer zvýšiť DPH, pozn.)“

„Som zvedavý, čo urobíte na budúci rok, keď sa nám podarí stlačiť ten deficit pod 3 %, pretože v zákone je klauzula, že sa DPH vráti na pôvodnú úroveň.“

„Nie, tam nie je žiadne číslo konkrétnej hranice (reakcia J. Figeľa na otázku R. Fica, kto je podľa neho "bohatý" v rámci návrhu KDH na zníženie sociálnych dávok o 200 mil. eur, pozn.)“

„Priemerná daň z príjmu právnických osôb v Nemecku je 30 %.“

„Ak Slovensko o 4 % body zvýši daň z príjmu právnických osôb, teda firmám priťaží z 19 na 23, to je skoro pätinový skok, samozrejme nás to dostane nad českú, poľskú a maďarskú úroveň. Bude to mať veľké dopady na tieto firmy. Konkrétne odhady inštitútov sú o tom, že o štvrtinu klesnú investície, o 5 % sa zníži zamestnanosť, vy potrestáte obyčajných ľudí, zamestnancov,tých malých slabých.“

„… my (pravicová vláda, pozn.) sme zaviedli bankový odvod.“

„… bol štrajk lekárov, zdravotných sestier, zdravotníctve neboli peniaze a najvyšší predstaviteľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nominant KDH, bral 10 tisíc eur odmeny, platy, to boli milióny, ktoré zarobil vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. To bola otázka, ktorú som postavil pánovi predsedovi v jednej televíznej relácii, nech sa pozrie na príjem pána Faktora v rámci Všeobecnej zdravotnej.“

„Nevyhral som, pretože nie je protikandidát, to chcem povedať s plnou vážnosťou, a zároveň som bol pripravený na súťaž a za 20 rokov histórie KDH som bol jediný, ktorý súťažil a aj keď nevyhral, tak zmenu dosiahol, z hnutia neodišiel, ale stal sa súčasťou tímu, vtedy Pavla Hrušovského. Ja som súťažil v roku 2000 s Jánom Čarnogurským. Ten v polčase odstúpil alebo sa stiahol z tej súťaže, Pavol Hrušovský bol vo finále prvý, ale som nikdy nemal ani myšlienku, respektíve plán, že keď nevyhrám, tak musím odísť, alebo nová strana je odpoveďou.“

„…včera rada odsúhlasila návrh,ktorý som formuloval v priebehu tohto týždňa, a vopred konzultoval aj s kolegami Pavlom Frešom a Bélom Bugárom. Je to návrh, aby 3 strany, ktoré sú v Európskej ľudovej strane alebo sa k nej hlásia, vytvorili pre účinnejšiu opozičnú spoluprácu takzvanú ľudovú platformu. Táto Slovenská ľudová platforma vo vzťahu ku spolupráci v rámci EÚ je nielen dobrá na témy, čiste európske…“

Foto: Flick — RambergMediaImages

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."