Demagog.sk

Peter Kažimír vs. Ivan Štefanec

V politike, 27. mája 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

Nedeľná relácia V politike priniesla prvé stretnutie v diskusnej relácii medzi ministrom finacií za SMER Petrom Kažimírom a "nástupcom" Ivana Mikloša na poste podpredsedu SDKÚ pre ekonomiku — Ivanom Štefancom. Z pozícií oboch politikov je zrejmé, že témou ich rozhovoru boli najmä ekonomické ukazovatele, s ktorými sa obaja snažili pracovať tak, aby vyznievali priaznivo pre ich stranu. Politici sa pomerne obšírne venovali najmä plánovanému zvyšovaniu priamej dane. Peter Kažimír tento krok okrem iného vysvetľuje nepriaznivou situáciou, v ktorej súčasná vláda preberala krajinu. Debata sa miestami niesla v značne odbornom duchu a viaceré údaje, s ktorými politici pracovali, sa nám nepodarilo potvrdiť.

Štatistiky diskusie

 
4   1  
0   2  
4   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Viete, že vlastne prichádzame so zrušením krajských úradov štátnej správy, mimochodom bude ich 72, hovoríme o tom, že dnes štátna správa cez 34 kapitol štátneho rozpočtu obhospodaruje 916 rozpočtových organizácií, ktoré obsluhujú občanov, firmy a podobne, a tie sú reprezentované 745 orgánmi miestnej štátnej správy.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Výrok ministra financií cituje údaje, ktoré vychádzajú zo schváleného vládneho materiálu — Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). Tento dokument uvádza, že: "Štátna správa realizuje v roku 2012 svoj rozpočet prostredníctvom 34 kapitol. V rámci kapitol je rozpočet ďalej realizovaný prostredníctvom až 916-tich rozpočtových organizácií…"

Zámerom ESO je presadenie novej vízie fungovania štátnej správy. Jej súčasťou je aj zníženie počtu rozpočtových organizácií a úplné zrušenie špecializovanej krajskej štátnej správy.

Špecializovaná štátna správa zahŕňa krajské úrady životného prostredia, krajské stavebné úrady, pozemkové úrady, katastrálne úrady či školské úrady. Ich kompetencie by sa podľa Programu ESO mali presunúť na obvodné úrady, ktorých je v súčasnosti 53 a tzv.Centrum verejnej správy. Či však bude zrušených krajských úradov 72 nevieme overiť.

TASR po tlačovej konferencii ministra vnútra R.Kaliňáka, uviedla odprezentovanú informáciu: "Zo 745 orgánov miestnej štátnej správy by do začiatku roka 2014 malo vzniknúť 79 a z 916 rozpočtových organizácií len 58." Robert Kaliňák teda pracuje s rovnakými číslami ako Peter Kažimír.

Čo sa týka financovania štátnej správy, to sa uskutočňuje cez rozpočet verejnej správy, ktorý tvorí štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok a na nasledujúce dva rozpočtové roky (pričom záväzný je len rozpočet na príslušný rozpočtový rok). Ostatnými subjektmi sú aj vo výroku spomínané rozpočtové organizácie.

Počet kapitol štátneho rozpočtu nie je 34 ako uvádza minister Kažimír a vládny materiál ESO, ale 33. Tento údaj je možné skontrolovať v rámci Rozpočtu verejnej správy pre roky 2012-2014 (s.30).

Vzhľadom na uvedené fakty, môžeme konštatovať, že P.Kažimír použil čísla, ktoré korešpondujú s materiálmi a vyjadreniami súčasnej vlády. Nepodarilo sa nám však zistiť skutočnú pravdivovsť týchto informácii na verejne dostupných zdrojoch (web stránka MV SRštátnej správy), výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Dôležitý výrok

„Keď budeme mať 23% daň z príjmu, tak ju budeme mať najvyššiu sadzbu medzi krajinami V4.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V prípade Českej republiky, portál BusinessInfo.cz pod hlavičkou Daň z příjmu právnických osob uvádza: "Daňová sazba je počínaje rokem 2009 stanovena ve výši 20 %, a od roku 2010 ve výši 19 %."

O situácii v Poľsku informuje portál Finance.cz"Sazba daně z příjmu pro firmy v Polsku v posledních deseti letech značně klesla. V roce 2000 byla sazba daně 30 %. V současné době je sazba daně 19 %."

PRAVDA.sk dňa 25. mája 2012 uviedla: "Kým v súčasnosti sa s 19-percentnou sadzbou drží (Slovensko, pozn.) na spoločnej siedmej až deviatej priečke krajín únie s najnižšími korporátnymi daňami spolu s Poľskom a Českou republikou, po zvýšení by sa v tomto rebríčku zosunulo na 12. pozíciu. Okrem spomínaného Poľska a Českej republiky by tak nižšiu sadzbu mali už aj podniky v Maďarsku, kde je momentálne podľa analýzy Poštovej banky na úrovni 20,6 %."

Ako ďalej portál informuje: "Zvýšením sadzby dane z príjmov právnických osôb zo súčasných 19 % na 23 % tak, ako to naznačuje premiér Robert Fico, by Slovensko malo najvyššiu korporátnu daň z krajín V4."

Dôležitý výrok

„Priemer európskej "27" (priamej dane z príjmov právnických osôb, pozn.) dnes, pán Štefanec, je 23,5 %, čiže my stále pod priemerom sadzby.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Priemerná sadzba dane z príjmov právnických osôb je podľa publikácie Eurostatu Daňové trendy v Európskej Únii (.pdf), s. 29, v roku 2012 vo výške 23,5%.

V Slovenskej republike platia právnické osoby nižšiu daň ako je priemer EÚ. Sadzba dane z príjmov právnických osôb a sadzba dane z príjmov fyzických osôb je podľa Zákona o dani z príjmov v súčasnosti na Slovensku vo výške 19% a po novom by mala byť výška dane 23%.

Dôležitý výrok

„Od roku 2004 Slovensko rástlo najrýchlejšie z Európskej únie. Spomedzi všetkých 27 krajín.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok Ivana Štefanca je pravdivý. Podľa štatistiky Eurostatu bol priemerný hospodársky rast Slovenska z rokov 2004 — 2011 najvyšší spomedzi všetkých krajín EÚ.

Krajina
Priemerný rast HDP v % za roky 2004 — 2011
Belgicko
1,625
Bulharsko
3,6
Česká republika
2,275
Dánsko
0,675
Nemecko
1,45
Estónsko
3,0875
Írsko
1,325
Grécko
1,3
Španielsko
1,5375
Francúzsko
1,1625
Taliansko
0,25
Cyprus
2,575
Lotyšsko
3,0
Litva
3,525
Luxembursko
2,65
Maďarsko
1,2375
Malta
2,025
Holandsko
1,5875
Rakúsko
1,925
Poľsko
4,6
Portugalsko
0,3875
Rumunsko
3,5625
Slovinsko
2,2375
Slovensko
4,875
Fínsko
1,9
Švédsko
2,425
Veľká Británia
1,0625

„Je pravdou, viete veľmi dobre, že som menoval nového prezidenta finančnej správy a ide o človeka z externého prostredia a IT prostredia.“

„My máme na stole nezaplatené faktúry len vo výške, povedzme, necelých 6 miliónov eur, s ktorými si zatiaľ nevieme rady a nie sme pripravení ich zaplatiť.“

„Napríklad aj minulý a tento rok sú zmrazené platy štátnych úradníkov. Na budúci rok to bude jedno z mojich prvých rozhodnutí bolo, že takisto východiska rozpočtu sme dokonca znížili mzdovú obálku pre úrady štátnej správy o 5 % a bežné tovary a služby o 10%.“

„A to historicky po možno 10 rokoch sa to (pokles reálnych miezd v roku 2011, pozn.) udialo prvýkrát.“

„Keď zvýšime priame dane, ktoré sa znižovali za 23 rokov mimochodom o 23 %, kedysi sme mali 42% daň z príjmu, teraz máme 19%.“

„Viete o tom, že 60 % ľudí má u nás nižšiu mzdu ako 700 eur? A 70 % ľudí má nižšiu mzdu ako priemerná mzda?“

„Od roku 2004 začal rast reálnych miezd, ale začal aj príjem, vyšší príjem daní do štátneho rozpočtu.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."