Demagog.sk

Ján Richter vs. Ľudovít Kaník

V politike, 29. apríla 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

Ján Richter a Ľudovít Kaník si zopakovali minulotýždňové stretnutie v nedeľnej diskusnej relácii a počas diskusií o rezorte sociálnych vecí sa mnohé z ich argumentov opakovali. Ľudovít Kaník spresnil na základe nášho zistenia nárast výšky dôchodkov od roku 2005, ktorý uvádzal minulý týždeň. Jeho vedomosti o vývoji nezamestnanosti počas obdobia trvania jeho ministerského mandátu už také presné neboli a upravil si ich vo svoj prospech. Podobne jeho interpretácia Programového vyhlásenia novej vlády nie je presná. Ministrovi Richterovi sme nenašli ani jeden nepresný výrok, v niektorých však chýbali kompletné informácie, na základe ktorých by to bolo možné.

Štatistiky diskusie

 
6   2  
0   1  
11   0  
0   5  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Nie je náhoda, že tak často sa objavuje v programovom vyhlásení vlády slovo nezamestnanosť. Je to poukázanie na realitu, ktorá tu je a tá je 13,69 %.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je za mesiac marec 2012 nezamestnanosť skutočne vo výške 13,69%.

Štatistický úrad SR uvádza výšku nezamestnanosti ešte za rok 2011, ktorá dosahovala 13,2%.
 
Čo sa týka štatistiky Eurostat, ten uvádza predpokladanú nezamestnanosť na rok 2012 vo výške 14%.

Dôležitý výrok

„Keď som prichádzal do kresla ministra, nezamestnanosť bola vyše 18 %, keď som odchádzal, bola pod 10 %.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Ľudovít Kaník nehovorí pravdu, pretože podľa žiadnej zo sledovaných inštitúcii nedošlo v čase kedy bol ministrom k takému poklesu nezamestnanosti, o akom hovorí.

Ľudovít Kaník bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny počas druhej Dzurindovej vlády, a to od 16.októbra 2002 do 17.októbra 2005, kedy podal demisiu a na jeho pozícii ho nahradila Iveta Radičová.

Podľa údajov Štatistického úradu SR bola nezamestnanosť v štvrtom kvartáli v roku 2002 17,9% a v štvrtom kvartáli v roku 2005 dosahovala nezamestnanosť 15,3%.

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zase uvádzajú, že nezamestnanosť v októbri 2002 dosahovala 16,44% a v októbri 2005 10,93%.

Podľa údajov Eurostatu nezamestnanosť dosahovala v októbri 2002 18,5% a v októbri 2005 15,9%.

Dôležitý výrok

„A pritom vo vládnom vyhlásení sa hovorí o potrebe dobrého podnikateľského prostredia. Ale zhoršovaním zákonníka práce ho poškodíme. Takisto zavádzaním progresivity. Hovorí sa v programovom vyhlásení vlády, progresivity do daňového systému, aby som bol presný. Tam sa jednoznačne hovorí, že potrebujeme nielen šetriť, potrebujeme nielen škrtať, ale potrebujeme rastové impulzy.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V Programovom vyhlásení vlády sme našli všetky body, ktoré spomína Ľudovít Kaník. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Programové vyhlásenie vlády o podnikateľskom prostredí hovorí: "Priaznivé, stabilné podnikateľské prostredie patrí medzi kľúčové úlohy vlády, lebo vytvára podmienky pre hospodársky rast…Štát bude vytvárať najmä stabilné podnikateľské prostredie, vrátane stimulácie…"

Ohľadne daňového progresu: "Zvýši sa progresivita daňového systému pre 
nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby. Vláda zváži zvýšenie výberu z majetkových daní a zohľadní pri tom najmä faktory ako luxus či ekologická škodlivosť."

Ohľadom škrtania a rastových impulzov sme v Programovom vyhlásení našli tento bod: "Vláda sa zameria na opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu a hospodársky rast a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti."

Dôležitý výrok

„Prečo sa objektívne ľuďom, ktorí sú nad 50 rokov a je ich tam stále 7 %, to je viac ako 80 tisíc, nepovie, že vlastne v druhom pilieri oni nemajú šancu vzhľadom na to obdobie, ktoré ako nasporiť si.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Nepodarilo sa nám zistiť počet ľudí nad 50 rokov, ktorí si sporia v rámci II. piliera.

Dôležitý výrok

„Pán poslanec, viete, čo bola aj príčina ako tej nevýhodnosti tých výsledkov (II. pilieru, pozn.)? Zlé investície dôchodcovských správcovských spoločností pred zavedením garancie. A možno že veľmi dobre viete, o čom hovorím, z hľadiska konkrétnych prístupov. Ale treba povedať a to si dovolím použiť dve tri čísla. Doterajšia výnosnosť reálna toho konzervatívneho fondu mínus 5,24 %. Zmiešaný mínus 14,17 %. Akciový mínus 16,57 %.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Tento výrok sa nám nepodarilo overiť.

Dôležitý výrok

„Čo to je vlastne 1,5 milióna ľudí, ktorých tam je. 26 % ľudí bez príjmu je v druhom dôchodkovom pilieri. Ďalej, s príjmom do 330 eur je tam 14 %, s príjmom do 500 eur je 17 %. Spolu 57 % ľudí, ktorí sú zapojení v druhom dôchodkovom pilieri, nedosahuje hranicu 500 eur z hľadiska príjmu.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Podľa správy SITA zo 17.4.2012 si v rámci II. pilieru sporí 1,45 milióna ľudí. Nepodarilo sa nám však nájsť vekovú skladbu ľudí zapojených do II. piliera. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

„Výsledky parlamentných volieb v tomto roku priniesli isté nóvum, ktoré na Slovensku v podstate za celých 20 rokov ostatných nepamätáme, ktoré súvisí s tým, že uspela strana jedna, ktorá zostavila sama vládu.“

„Robert Fico vtedy ešte ako designovaný premiér oslovil sociálnych partnerov, prizval ich k spoločnému stolu s možnosťou vyjadriť sa, pripomienkovať ten základný materiál, ktorý dnes už nabudol podobu programového vyhlásenia vlády. Na základe toho sa jednotliví ministri stretávali so sociálnymi partnermi, v mojom prípade vychádzajúc z tej širokej škály sociálnych partnerov som zabsolvoval 12 bilaterálnych rokovaní, osobne to bolo veľmi dobre prijaté zo strany sociálnych partnerov, že už vlastne pri tvorbe programového vyhlásenia vlády mali sa možnosť vyjadriť.“

„Celkom iste vzhľadom na to, že sme postavili líniové politiky, 7 hlavných politík, líniové v tom programovom vyhlásení vlády, očakávať absolútne konkrétnosti, čísla a postupy by bolo absolútne ako predčasné.“

„Ten štát sme prebrali tak, že tu je 500 miliónov sekera. Čo sa týka štátneho rozpočtu po troch mesiacoch.“

„Slovensko je dnes osmičke krajín EÚ, kde je najvyššia nezamestnanosť mladých ľudí.“

„Rok 12 a 13 končí terajšie programovacie obdobie, od 14.roku začína nové programovacie obdobie (v EU, pozn.) až do roku 2020.“

„Plus, a to by som naozaj podčiarkol a dal tri výkričníky za túto vetu v programovom vyhlásení vlády, hovorí sa, že zvyšovať dane aj tam, kde sú nižšie oproti iným krajinám.“

„To je výstavba napríklad jadrovej elektrárne, o ktorej sa v programovom vyhlásení vlády hovorí.“

„Napríklad veľké negatívum, ktoré bude treba hodnotiť a myslím, že tu sa zhodneme aj s pánom poslancom Kaníkom, je otázka riešenia dohôd. Dnes hovoríme o 500, 600 tisíc, odborári hovoria dokonca až o 800 tisíc dohôd, ktoré sú nevýhodné.“

„A ja by som tu veľmi zdôraznil, úlohu práve malých a stredných podnikateľov, ktorých sa tiež v programovom vyhlásení vlády nič nepíše.“

„V tomto prípade (štrajku v Dubnici, pozn.) tie zákony porušil pán zamestnávateľ. Dokonca si dovolím povedať, slovo vydieral svojich zamestnancov, pretože keď prešli do štádia nejakého možného ostrého štrajku, uhradil im časť miezd tri mesiace dozadu, nejaké januárové, to znamená, minimálne bol v situácii, že časť finančných prostriedkov bol schopný riešiť. Ale čakal do situácie a obdobia, keď sa až tak vyhrotí ta situácia, že bude musieť nejaké prostriedky použiť. To je nezodpovedný prístup. Tu treba vidieť, že to sú stovky zamestnancov, za tými zamestnancami sú rodiny, ktoré sú 3 — 4 mesiace bez akýchkoľvek miezd, na ktoré má ten zamestnanec nárok.“

„Minimálna mzda je 327 euro, ak sa nemýlim.“

„Keď dôjde k zásahu do druhého piliera, viete, o koľko ten človek mesačne príde? Viete, koľko ten človek bude mesačne posielať vláde na jej financovanie? 10 euro. Človek s minimálnou mzdou.“

„Samozrejme, že sa skladá z troch pilierov a že prvý pilier je veľmi dôležitý. Ten systém stojí na dvoch nohách. Prečo je stabílny, tak bol vytvorený, ale ten problém, to všetci vieme, je zakomponovaný v prvom pilieri. Ten treba riešiť. Opäť vo vládnom vyhlásení nenachádzame okrem tej vety, že treba to posúdiť komplexne, žiadne konkrétne opatrenia, ktorou cestou sa máme vydať.“

„No a ten model v Poľsku bol nastavený tak, že sa objektívne ľuďom povedalo, pre koho je to výhodné? 30, do 30 rokov mladí ľudia povinne. Absolútne majú 40 rokov pred sebou obdobie, aby si vedeli nasporiť a pre tých je to úplne logické. O 30 do 50 sa povedalo, zvážte. Podľa toho, koľko máte rokov ešte do dôchodku, podľa toho, koľko zarábate a z toho vyjdú absolútne výsledky do akej miery je zaujímavé. Ale bolo povedané ďalšie. A to je, nad 50 rokov zákaz.“

„Ja ešte dnes po koľkých rokoch, pán poslanec, stále musím platiť úver zo Svetovej banky, veľké milióny, ktoré boli zobrané na túto kampaň (k reforme dôchodkového systému, pozn.), a to neplatím ja, to platia daňoví poplatníci.“

„Kampaň (ohľadom reformy dôchodkového systému, pozn.) si robili dôchodkové správcovské spoločnosti sami, za vlastné peniaze. Nijak sa to nedotklo prostriedkov sporiteľov, pretože dôchodkové správcovské spoločnosti na rozdiel od zdravotných poisťovní napríklad majú len presne zákonom stanovený poplatok, nič viac a je úplne jedno, či oni majú náklady omnoho vyššie, sporiteľa sa to nijako nemôže dotknúť. To čo spomínal pán minister bola najlacnejšia vládna kampaň, stála 45 miliónov slovenských korún, ktorá bola informačná a kde sme vysvetľovali ľuďom, ako to má celé pôsobiť, aby sme to nezamieňali s možno trošku aj úmyselne s kampaňou, ktorá bežala a ktorou si získavali klientov.“

„Tak ako mladí nemôžu zabudnúť na starých, čo plne podčiarkujem, a je garantované, že všetci dostanú svoj dôchodok a vďaka valorizácii, ktorú som ja zaviedol v rámci dôchodkovej reformy o 46 % stúpli dôchodky od roku 2005, tak ani starí nemôžu zabudnúť na mladých.“

„Rušenie štátnych sviatkov. Áno, je to jedna z tém, ktorá bola nastolená. Je zakotvená aj v programovom vyhlásení vlády, ale čo je podstatné, so súhlasom všetkých partnerov sociálnych.“

photo by Saad.Akhtar

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."