Demagog.sk

Reforma školstva Dušan Čaplovič vs. Miroslav Beblavý

O 5 minút 12, 29. apríla 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Marta Jančkárová

Dušan Čaplovič, ako nový minister školstva, rozvíril hladinu svojimi novými plánmi v oblasti prijímacích skúšok  na gymnáziá alebo zmeneným prístupom v udeľovaní akreditácie novým vysokým školám. Ďalšie svoje plány a argumenty na ich podporu prišiel vysvetliť do nedeľného O 5 minút 12. Oponentúru mu robil poslanec Miroslav Beblavý. V niektorých základných pohľadoch sa politici dokázali zhodnúť, v konkrétnych riešeniach sa skôr rozchádzali. Do diskusie sa zapojili aj nestraníci Ján Pišút z ARRA a Jozef Holečko zo Zväzu automobilového priemyslu, ktorých výroky ale nehodnotíme. Z úst oboch politikov sme zachytili dvadsiatku výrokov.

Štatistiky diskusie

 
1   5  
0   5  
4   0  
1   3  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Keď sa na neho (školstvo pozn.) pozrieme len tým pohľadom, že čo z neho máme, tak naozaj vychádza skôr dnes priemerne vrámci vyspelého sveta, či už vrámci vyspelej Európy alebo aj celkom vyspelého sveta.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Ak hodnotíme výrok podľa štatistík PISA, M. Beblavý prikrášľuje realitu.

Výkon žiakov na stredných školách (15 ročných) hodnotí medzinárodné testovanie PISA usporadúvané organizáciou OECD. Výsledky z roku 2009, kedy sa konalo posledné testovanie hovoria o podpriemerných, nie priemerných výsledkoch slovenských študentov.

Slovensko sa umiestnilo v dvoch oblastiach pod priemerom krajín OECD (čítanie, veda) v jednej oblasti na priemere krajín OECD (matematika). Celkovo teda môžeme hovoriť skôr o podpriemernom výsledku. Slovensko nezaostáva len v rámci vyspelých svetových ekonomík, ale aj v rámci vyspelých ekonomík v Európe. Horšie výsledky dosiahli len Rakúsko a Luxembursko.

Okrem hodnotenia PISA, ktoré sa zameriava na stredoškolákov, existuje aj hodnotenie TRIMS, ktoré sa zameriava na žiakov základných škôl. Výsledky a porovnanie Slovenska v tomto hodnotení sa nám nepodarilo získať. Výrok preto hodnotíme len na základe výsledkov PISA.

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


Komentáre


Roman Baranovič
02.05.2012 o 09:12
K štúdii McKinsey len toľko, že počas ministrovania Jurzycu niekedy na jar 2011 požiadal minister Jurzyca McKinsey o vypracovanie sondy, ktorá by mu ukázala situáciu Slovenska v metodike spomínanej štúdie. (Približne v tom čase totiž McKinsey robil komplexnú štúdiu pre ministerstvo školstva v ČR a zrejme to videli ako obchodnú príležitosť a preto súhlasili). Táto sonda bola vypracovaná a uskutočnilo sa niekoľko neverejných prezentácií pre pracovníkov rezortu. Jednu z vecí, ktoré v rámci nej vypracovali bolo zaradenie Slovenska na graf na, kde sa porovnáva výkon systému s finančnými výdavkami v rovnakej metodike ako ostatné krajiny. Na základe tejto sondy, ktorej výsledky má zrejme k dispozícii ako Beblavý tak aj Čaplovič sa na ňu môžu odvolávať ale je fakt, že to nie je verejne dostupný materiál. Po tejto sonde sa už s McKinsey ďalej nespolupracovalo.    

Roman Baranovič
02.05.2012 o 09:15
V kontexte môjho predchádzajúceho komentára, treba asi vidieť aj Beblavého prvý výrok, ktorý je označený ako Zavádzanie, lebo práve cituje zistenia tej sondy a nemyslí len verejne dostupné údaje z PISA. Skôr by som povedal, že je to "Neoveriteteľné" pokiaľ nedá McKinsey súhlas so zverejnením sondy.    

Peťko Ondriaš
02.05.2012 o 15:17
Ďakujeme za komentár, dnes sa nám dostal do rúk výstup štúdie McKinsey, príslušné tvrdenia budú zmenené.    

Ján Žabka
02.05.2012 o 20:36
S dovolením zareagujem na konštatovanie PRAVDA pri výroku o chybách v "pomocných zošitoch z matematiky". Dovoľujem si vás upozorniť na viacero faktov:
- pán minister asi myslel pracovné zošity z matematiky — tie sa týkajú 1. stupňa ZŠ
- uviedli ste link na denník SME, kde je okrem pôvodného článku aj moja reakcia (http://www.sme.sk/c/6091756/vyjadrenie-k-clanku-rodicia-platia-za-ucebnice.html), tento článok bol však o učebniciach pre 2. stupeň ZŠ, nie o pracovných zošitoch
- uviedli ste link na diskusiu na www.zborovna.sk, kde učitelia píšu o chybách, avšak v priebehu diskusie prichádzajú na to, že to nie sú chyby, ale nové učivo, ktoré nepoznajú, a diskusia pokračuje tým, že síce tam teda nie sú chyby, ale mal ich — učiteľov niekto vyškoliť — treba si prečítať celú diskusiu
- sami píšete: "Či je to obrovská chyba nevieme posúdiť." — keď to neviete, tak je výrok neoveriteľný.
Vzhľadom na vyššie uvedené vás prosím o opravu zo slova PRAVDA na NEPRAVDA, resp. NEOVERITEĹNÉ. Vďaka.    

Peťko Ondriaš
02.05.2012 o 21:22
Ďakujeme za pripomienku pán Žabka. Máte pravdu, že naše hodnotenie bolo o učebniciach, nie o pomocných/pracovných zošitoch ako o nich hovorí D. Čaplovič. Hodnotenie sme zmenili na neoveriteľné.    

Ján Žabka
02.05.2012 o 22:06
Ja ďakujem tiež. Fandím tejto stránke, mám z nej totiž pocit, že vám ide o vec.    

Milos Mantic
03.05.2012 o 16:56
Moderátorka: "Pán minister, vy ste povedali, že na gymnázium má ísť žiak, ktorý dosiahne 1,5 priemer. Lenže vy ste argumentovali nemeckým systémom a fakt je, že v Nemecku sú rôzne tie systémy. Čiže na tomto trváte?" D. Čaplovič: "Ja som argumentoval s bavorským a saským systémom."
Nebrali ste do uvahy pravdepodobnost, ze sa pan minister snazil len vysvetlit, co tym povodnym vyrokom myslel? Ak ano, treba prehodnotit oznacenie prispevku za nepravdive    

Peter Ondriaš
04.05.2012 o 08:52
Ďakujeme za komentár pán Mantic, v zmienenom výroku hodnotíme minulú argumentáciu D. Čaploviča a je fakt, že hovoril o "nemeckom systéme". Navyše v kontexte otázky, ktorú položila moderátorka M. Jančkárová je jasné, že D. Čaplovič na nepríjemnú otázku, že existuje viac nemeckých systémov, odpovedá, že on argumentoval bavorským a saským, čo nie je pravda. Pretože zmienil ergo argumentoval " nemeckým systémom". Čiže môže byť pravda, že on "myslel" bavorský a saský systém, ale toto mi nedokážeme vyhodnotiť. Čiže by bolo korektnejšie priznať chybu, že on argumentoval síce nemeckým systémom, ale v skutočnosti myslel bavorský a saský systém.    

Marián Zachar
07.05.2012 o 23:06
Dobrý deň,

1. Čo sa týka výroku pána Beblavého: "Keď sa na neho (školstvo pozn.) pozrieme len tým pohľadom, že čo z neho máme, tak naozaj vychádza skôr dnes priemerne vrámci vyspelého sveta, či už vrámci vyspelej Európy alebo aj celkom vyspelého sveta. Keď sa však pozrieme na to, za aké peniaze to ten systém robí, tak je jeden z najefektívnejších dnes." tak obe hodnotenia máte nesprávne.

K prvému hodnoteniu, píše sa tam o školstve tzn. že analyzovať ten výrok iba na základe výsledkov deviatakov podľa PISY nie je dostatočné a nie je možné vysloviť hodnotenie zavádzanie. Tu sa nachádza analýza McKinsey, ktorú spomínal aj p. Baranovič — http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/How-the-Worlds-Most-Improved-School-Systems-Keep-Getting-Better_Download-version_Final.pdf. Na strane 15 sa nachádzajú normalizované výsledky podľa PISY a aj výsledky prieskumov piatakov na základných školách PIRLS a TIMMS. Podľa tohto grafu je jasné, že sa nachádzame v na konci prierného hodnotenia. Takže určite sa nejedná o zavádzanie. Je to pravda.

K druhej časti výroku ohľadom efektívnosti. Analýza spomínaná p. Baranovičom nie je neverejná a zistenia o efektívnosti sa nenachádzajú v neverejnej analýze ale na linku, ktorý som sem pripojil. Rovnako z grafu na strane 15 je možné vyčítať postavenie Slovenska v efektívnosti. V rámci tohto grafu sa dá definovať efektívnosť napr. tak, že či niekto dokáže mať rovnaké výsledky za menej peňazí a túto podmienku spĺňa z 67 krajín iba 10. Takže to je pravda.

2. S nasledujúcim výrokom pána Čaploviča to je podobné: "Minulý rok bolo tu meranie na systém 23 štátov v Európe a myslím, že zámorské tam boli USA a Austrália. McKinsey to robil aj pre nás aj pre ČR. My sme zatiaľ tieto výsledky dokonale neanalyzovali, ale je tam jasne povedané, že čo sa týka efektivity vzdelávania, tak Slovensko je na druhom mieste."

Odhliadnúc od toho, že si to ministerstvo nedalo spracovať, ale McKinsey si túto analýzu spracovalo pre svoje potreby (to je skôr chyba na strane demagog.sk;) tak ju zverejnili na: http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/How-the-Worlds-Most-Improved-School-Systems-Keep-Getting-Better_Download-version_Final.pdf. Z nej nevyplýva, že by sme boli druhí na svete podľa efektívnosti. Z nej vyplýva, že sme na špičke, ale nedá sa urobiť jednoznačný rebríček s poradím krajín. To by sa dalo iba vypočítaním toho koľko stojí každý štát jeden bod v rámci grafu McKinsey a potom by sa dal urobiť pomyselný rebríček, ale ten by zakrýval realitu, tzn že je lepšie dať dvakrát viac na školstvo a mať najlepšie výsledky na úrovni Fínska ako dať iba raz a mať na úrovni Poľska.

3. A nakoniec posledný výrok: "Už tých 5% (nárastu platov učiteľov v roku 2011 pozn.) ste získali z rekondičných pobytov a ďalšie peniaze sa dostali učiteľom takým spôsobom, že nemali peniaze aj tak na úrovni jednotlivých škôl a riaditeľa to škôl im museli sťahovať osobné ohodnotenie. Čiže priemerne im vôbec platy nenarástli, čiže nechváľte sa tým, čo nie je pravda."

Na zvýšenie platu učiteľov išlo 41 mil. eur — to sa dá nájsť v schválenom rozpočte na rok 2012 a aj v schválenom zákone o pedagogických zamestnancoch. V rovnakom schválenom štátnom rozpočte je možné nájsť, že z rekondičných pobytov išlo na platy 20 mi. eur a zbytok bolo navýšenie rozpočtu zo strany ministerstva financií. To sa týka prvej časti výroku. Čo sa týka druhej časti výroku tak personálne výdavky, ktoré sa posielajú cez normatívne financovanie sú viazané na platy učiteľov. Zriaďovateľ peniaze musí posunúť na školu a tá ich musí minúť výlučne na platy učiteľov. Takže ak by im aj na začiatku roka zobrali na osobných príplatkoch (čo sa reálne môže diať) tak to navýšenie sa premierne jedine v zvýšených platoch učiteľov. V ničom inom.

Nabudúce treba trošku dlhšie overovať a nerobiť rýchle závery.

S pozdravom

mz    

moffflurl
05.11.2012 o 06:33
doudoune moncler
Demagog.sk — Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý    

comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."