Demagog.sk

Ján Richter vs. Ľudovít Kaník

O 5 minút 12, 22. apríla 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Marta Jančkárová

Bývalý a súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny si v relácii O 5 minút 12 vymieňali svoje názory na dôchodkový systém. Napriek tomu, že by sa malo jednať o odborníkov na danú problematiku, u oboch sme zistili, že minimálne raz nepoužívali pre podloženie svojich argumentov správne fakty. Ľudovít Kaník tvrdí, že súčasný mierny pokles nezamestnanosti nastal po dlhšej dobe. V skutočnosti miera nezamestnanosti na Slovensku klesala v minulom roku v mesiacoch február — máj a júl — august. Ján Richter zase nesprávne interpretuje vyjadrenie opozičného politika na Zákonník práce.

Štatistiky diskusie

 
3   0  
1   1  
6   0  
1   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„To zlé zhodnotenie spôsobila vláda pána Roberta Fica. Vtedy keď bola ministerka pani Tomanová, keď sa zaviedli tzv. garancie, ja ich nazývam Ficove garancie straty, pretože oni spôsobili to, že tento systém nezarába. A aby sme nezostali len pri tvrdeniach, ja by som si dovolil ukázať takýto graf. Na tomto grafe vidíme, že v tomto bode došlo k zavedeniu garancií. Tá červená čiarka ukazuje, ako sa správal systém, ako sa správa dodnes, pretože tie garancie až do 1. apríla tohto roku fungovali.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je zrejmé, že nastavenie garancií 1. vládou R. Fica viedlo k veľmi konzervatívnemu investovaniu a zbaveniu sa rizikových — no výnosných cenných papierov a akcií, čo minimalizovalo šancu na lepšie výnosy.

Vláda R. Fica zaviedla systém garancií s účinnosťou od 1. júla 2009. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny uvádza, že legislatívne zásahy do nastavenia a hodnotenia výnosnosti fondov v druhom pilieri však spôsobili, že správcovské spoločnosti začali investovať veľmi konzervatívne a výnosnosť dôchodkov nekopírovala výnosnosť na finančnom trhu. Výsledkom zavedenia systému garancií bol predaj všetkých rizikových, ale aj výnosnejších cenných papierov, najmä akcií z portfólií dôchodkových fondov. Dôchodkové správcovské spoločnosti tak znížili riziko dorovnania majetku v prípade straty z vlastných prostriedkov, súčasne však minimalizovali možnosť dosiahnutia vyšších výnosov

Vláda Ivety Radičovej zrušila garancie v rastových (akciových) a vyvážených (zmiešaných) fondoch s účinnosťou od 1. apríla 2012. Jediným garantovaným fondom tak zostal konzervatívny (dlhopisový) fond. V dlhopisovom dôchodkovom fonde sa predlžuje sledované obdobie na účely garancií z pol roka na 60 mesiacov.

Peter Socha z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností pre Hospodárske noviny potvrdil, že Ficove zásahy výnosy s najväčšou pravdepodobnosťou skresali: „Asi áno, ale možný bol len jeden scenár, takže sa nad tým nikto nezamýšľal.

Ľ. Kaník na ilustrovanie zlého zhodnotenia, ktoré mala spôsobiť vláda R. Fica zavedením garancií poukazuje na graf zobrazujúci výnosnosť druhého piliera na časovej osi, ktorý zohľadňuje aj zavedenie garancií 1. júla 2009 do zrušenia garancií v apríli 2012. Tento graf ukazuje, že okamžite po zrušení garancií sa zvýšili výnosy. Pravdivosť tohoto grafu nedokážeme overiť, kedže nie je dostupný. Pravdepodobne ide o aktualizáciu grafu Simulácia vývoja dôchodkovej jednotky rastových dôchodkových fondov, ktoré zverejnilo v decembri 2010 občianske združenie Sporiteľ. 

Týždenník Trend 23. januára 2012:
"Zmeny v druhom pilieri spustené vládou Roberta Fica v roku 2009 zabezpečili presne to, sľubovali: bezpečné uloženie dlhodobých úspor. Nulové riziko so sebou ale nesie aj nulovú šancu na lepší výnos, čo sa vlani potvrdilo už druhý rok po sebe, priemerný výnos fondov bol len o desatinu lepší ako v roku 2010. Vplyvom vyššej inflácie ale už ide o reálny pokles. Nezáleží pritom na type fondov – rastové, vyvážené i konzervatívne zhodne narástli v priemere o 1,4 percenta. Výnimkou bola opäť VÚB Generali so zhodnoteniami nad dve percentá vplyvom mierneho podielu akcií v portfóliu, a aj to nie počas celého roka."

Dôležitý výrok

„Človek s priemernou mzdou by takto každý mesiac posielal vláde 25 € v prípade, že sa zníži príspevok z 9% na 6%.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Zníženie príspevku o 3% by z priemernej mzdy predstavovalo presne 25,44 eur. Ľ. Kaník uvádza sumu po zaokrúhlení na celé čísla. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa Štatistického úradu SR bola priemerná mzda v 4. kvartáli 2011 na úrovni 848 eur. Údaj z roku 2011 je posledné oficiálne číslo.

Z výpočtu je zrejmé, že 3% z priemernej mzdy na úrovni 848 eur predstavuje presne 25,44 eur. Ľ. Kaník uvádza číslo o 44 centov nižšie. Po zaokrúhlení na celé čísla však dostaneme spomínaných 25 eur.

Dôležitý výrok

„Jasne hneď na začiatku (Poliaci, pozn.) povedali, že mladí ľudia do 30 rokov povinne (do II. piliera, pozn.). Ďalej, kategória veková od 30-50 rokov, dobrovoľnosť podľa okolností, zárobkov a ďalších vecí. Ale jednoznačne povedali, že ľudia, ktorí majú po 50-tke, sa nemajú zapájať do II. piliera, pretože im nič neprinesie.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie

Reforma dôchodkového systému, ktorá platí v Poľsku od apríla 1999, skutočne zavádza spomínané vekové rozdelenie. Podľa Sociálnej poisťovne občania, ktorí boli k 1. januáru 1999 mladší ako 30 rokov, alebo prvýkrát vstúpili na trh práce po tomto dátume, majú povinnosť vybrať si fond, v ktorom si budú sporiť príspevky platené do druhého piliera. Občania medzi 30 až 50 rokmi veku mali možnosť vybrať si, či vstúpia do novej kapitalizačnej schémy, alebo budú len v priebežne financovanej schéme. Občania nad 50 rokov veku alebo v predčasnom dôchodku neboli reformou dotknutí.

V roku 1998 prebiehala informačná kampaň ohľadom nového dôchodkového systému.V kampani sa tvrdilo, že zapojenie do II. piliera pre občanov do 50 rokov veku nie je nebezpečné, ale ani veľmi výhodné. Pre občanov nad 50 rokov môže byť riskantné.


Dôležitý výrok

„Ale aj vďaka tomu (dôchodkovej reforme druhej Dzurindovej vlády, pozn.) narástli dôchodky od roku 2005 o 40%.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Dôchodky od roku 2005 po súčasnosť narástli podľa údajov Sociálnej poisťovne o 46%. Jedná sa teda ešte o väčší nárast ako ten, ktorý spomína Ľudovít Kaník. To, či bol daný rast dôchodkov výsledkom reforiem druhej Dzurindovej vlády však nevieme posúdiť, výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne bol priemerný starobný dôchodok v roku 2005 256 eur. Podľa údajov Sociálnej poisťovne bol priemerný starobný dôchodok k 31. marcu 2012 374 eur. Je evidentné, že od roku 2005 do 31. marca 2012 starobné dôchodky narástli podľa daných údajov o 118 eur, čo predstavuje nárast o 46%.

Dôležitý výrok

„Pán Barroso sa obrátil na pani premiérku 31.1. listom, kde ju požiadal, aby v spoluprácu s EK sa hľadali riešenia na odstránenie veľmi veľkého % nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku. Bohužiaľ, sme v nejakej osmičke krajín EÚ, kde tá nezamestnanosť je cca 1/3.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso poslal expremiérke Ivete Radičovej list s konkrétnymi krokmi ako bojovať proti nezamestnanosti mladých. List poslal okrem Slovenska ďalším siedmim krajinám, ktoré čelia najväčším problémom s nezamestnanosťou mladých.

List nie je verejne dostupný, avšak informácie ohľadne jeho obsahu poskytol 31. januára 2012 pre TASR vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik. Barroso v liste informoval Radičovú o februárovej návšteve akčných tímov EK, ktoré mali pre Slovensko pripraviť plán opatrení, ktoré by riešili situáciu nezamestnanosti mladých. Návšteva mala pomôcť rozhodnúť, do ktorých schém na podporu malých a stredných podnikov by mali ísť financie zo zdrojov EÚ.

Reálne percentá nezamestnaných absolventov sa pohybovali v apríli 2011 na úrovni 30% pre absolventov VŠ, 31,9% pre absolventov stredných odborných škôl a 28,1% v prípade stredných odborných učilíšť s maturitou. Absolventov, ktorí sa podľa Ústredia práce v apríli 2011 uchádzali o zamestnanie, bolo 27401 osôb. Ich počet sa ku koncu decembra 2011 zvýšil na 30 798 osôb.

Podľa denníka Pravda bola k 21. februáru 2012 nezamestnaná vyše tretina mladých ľudí.

Dôležitý výrok

„Pozrime sa na súčasný stav na trhu práce. Veď vláda nastúpila pred týždňom a snáď nikto nechce povedať, že to spôsobilo, že prvý raz po dlhšej dobe nezamestnanosť mierne poklesla.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Ľudovít Kaník zavádzajúco tvrdí, že v súčasnej dobe klesá nezamestnanosť po dlhšej dobe. V súčasnosti síce Ústredie práce eviduje pokles nezamestnanosti, tá však klesala aj počas roku 2011.

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v marci 2012 v porovnaní s februárom 2012 vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých krajoch stagnoval alebo mierne klesal. Podľa rovnakých údajov však došlo k poklesu aj v mesiacoch júl — august 2011 a v mesiacoch február — máj 2011.

Štatistický úrad za tento rok zatiaľ neposkytuje informácie o nezamestnanosti. Podľa jeho údajov zistených metodikou otázkového zisťovníka miera nezamestnanosti na Slovensku od roku 2010 klesala až do tretieho kvartálu roku 2011, kedy opäť začala rásť.

„Pán Kaník, aj ja by som po tých skúsenostiach, ktoré máme za sebou, z vašej strany bol trošku opatrnejší, viac pokory do tejto problematiky si to žiada, pretože ten ambiciózny plán (II. pilier, pozn.) súvisel s tým, že sme mali záujem ísť cestou, ktorú v Európe nikto neodskúšal.“

„Skúsme tie politické veci odhodiť momentálne skôr nabok a veľmi reálne sa pozrieť na túto otázku v kontexte 1 mld. €, ktorú musí štát zo štátneho rozpočtu pravidelne doplácať preto, aby dôchodky mohli byť vyplácané.“

„Uskutočnili sa aj nejaké pracovné cesty pracovníkov ministerstva do Poľska. Do Poľska, ktoré isté opatrenia prijalo a v konečnej miere v Poľsku bol uplatnený II. pilier 4-5 rokov pred nami.“

„Chcem povedať jednu vec. Prišlo k politickému rozhodnutiu, pretože všetky analýzy, ktoré boli pri zavádzaní systému (II. pilera, pozn.) pripravené, hovorili o úplne iných pomeroch. A vy to dobre viete. To je pravda. Nejaké 4% (odvodov zo mzdy, pozn.), až pokiaĺ neprišlo k politickému rozhodnutiu 9 ku 9.“

„Veď predsa je hlboko nespravodlivé, keď napr. učiteľka v MŠ alebo predavačka by mala mať rovnaký dôchodok, ako dlhodobo alebo trvalo nezamestnaný občan, ktorý žije len zo sociálnych dávok. A to, žiaľ Bohu, v starom systéme platilo a ten bol práve plne solidárny.“

„Treba vychádzať z toho, aká je realita ľudí v preddôchodkovom veku na Slovensku. Po prvé, nedožívame sa toho priemerného veku, ako viaceré krajiny západnej Európy.“

„Odmietam tú tézu, že je priamy vzťah obsahu zákonníka práce a tvorby nových pracovných miest. Pán poslanec dokonca aj váš kolega v poslaneckom klube v parlamente tento výrok potvrdil. Myslím pána Beblavého, ktorý tiež povedal, že nevidí priamu súvislosť s obsahom zákonníka práce k vytváraniu nových pracovných miest.“

photo by pedrosimoes7

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


Komentáre


Ondrej
24.04.2012 o 12:08
Nejako malo tvrdeni, nechce sa mi to pozerat druhy krat, ale zdalo sa mi, ze tam padlo viacej argumentov, ktore by sa dali vyhodnotit    

Matúš Sloboda
24.04.2012 o 18:10
Je ich ešte pár nepublikovaných. Výroky sa postupne dopĺňajú.    

Ludo Kanik
24.04.2012 o 18:16
Prekvapilo ma, ze je neoveritelne podla tohto ci narast dochodkov bol sposobeny reformou dochodkoveho systemu. :) Od r. 2005 plati novy zakon o soc poisteni, ktory som pripravil a predlozil ja ako minister. reforma 1. piliera dochodkoveho systemu. v nom sa prvy krat v historii zaviedol valorizacny mechanizmus ktory stanovil sposob valorizacie dochodkov v presnej vazbe na rast platov a rast inflacie. Matematicky vypocitany, bez zasahu politikov. Plati to do dnes. A urcuje mieru zvysenia dochodkov. Takze cim inym by to malo byt sposobene ak nie tymto ? :)
Dakujem za upozornenie ze je to az 46 %. Budem to takto pouzivat.    

Richard Turcsanyi
01.05.2012 o 09:03
"Ďakujeme za Váš komentár. Ako sám píšete, rast výšky dôchodkov (o spomínaných 46%) je podľa reformy prijatej za času keď ste boli ministrom závislý od vývoja inflácie a rastu platov. Výrok sme hodnotili ako neoveriteľný, pretože vývoj týchto veličín závisí aj od iných faktorov ako konkrétna reforma a ich konkrétny vplyv určiť nevieme."    

comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."