Demagog.sk

KDH: volebný program

Iné, 9. marca 2012.
Moderátor: —

14 faktických výrokov v programe KDH .Je to len polovica oproti SMER-u a tretina oproti SaS, avšak ani jeden výrok sme neidentifikovali ako nepravdivý, alebo zavádzajúci. 

Štatistiky diskusie

12   0  
0   2  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

„Zlepšila sa kvalita siete ciest I. triedy. V roku 2011 bol obnovený historicky najväčší rozsah ciest prvej triedy (103 km).“

„Cesty I. triedy, na ktorých sa realizuje až 2/3 celkovej dopravy na Slovensku, si zaslúžia ďaleko väčšiu pozornosť ako v nedávnej minulosti.“

„Jedným z negatívnych dôsledkov hospodárskej krízy je prudký rast nezamestnanosti na Slovensku. Kým v lete 2008 bola nezamestnanosť na úrovni 7,5%, dnes je takmer 14%.“

„V čase krízy rástla nezamestnanosť na Slovensku dvakrát rýchlejšie ako v krajinách EÚ.“

„Podľa odborných odhadov tvorí rómska menšina 8% populácie Slovenska a jej podiel sa bude zvyšovať na 10% v roku 2030.“

„Slovenská republika mala v roku 2011 najnižší počet násilných zločinov od roku 1990.“

„Rovnako sa podarilo znížiť počet obetí dopravných nehôd na najnižšiu úroveň za posledné desaťročia.“

„Policajné zložky rozložili a začali trestné stíhať najvyššie postavených predstaviteľov organizovaného zločinu.“

„Úrad boja proti korupcii v spolupráci s Úradom špeciálnej prokuratúry odhalil významne prípady korupcie predstaviteľov verejného života, ako aj mimoriadne závažné prípady daňových podvodov.“

„Na východnom Slovensku boli výrazne posilnené špeciálne poriadkové jednotky, ktoré zvýšili bezpečnosť v blízkosti segregovaných osád, kde sú občania často vystavení síce drobnej, ale veľmi frekventovanej majetkovej kriminalite.“

„Bol zavedený systém hodnotenia policajtov na základe dosiahnutých výsledkov.“

„Výsledkom rekodifikácie trestného práva je prísnejší postih páchateľov násilných trestných činov a moderny trestný proces, ktorý je rýchly a efektívny. Výsledkom zmien v trestnom práve je 50 % pokles v páchaní násilných trestných činov za posledných osem rokov“

„Európska regionálna politika podporuje vyrovnávanie regionálnych rozdielov, upevňovanie vnútornej kohézie EÚ a trvalo udržateľný ekonomický rast. Tieto ciele sa realizujú aj prostredníctvom kohézneho a štrukturálnych fondov, ktorých rozpočet na programovacie obdobie 2007 — 2013 je 347 miliárd Eur. Prostriedky určené pre Slovensko na roky 2007 — 2013 sú v objeme 11,6 miliardy Eur, čo je približne výška ročného štátneho rozpočtu SR.“

„KDH má záujem, aby sa definitívne doriešila otázka implementácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros. Ide o najdlhšie nevyriešenú kauzu MSD v Haagu, keď od vynesenia rozsudku uplynulo už viac ako 14 rokov.“

Foto — flickr theocean

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."