Demagog.sk

Ľubomír Galko vs. Robert Kaliňák

V politike, 11. júna 2011. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

Exminister vnútra a minister obrany sa okrem vnútra a obrany bavili aj o povodniach a plánovaných zmenách v rezortoch. Viac ako systematickú argumentáciu za nejaké riešenie si diváci mohli vypočuť obvinenia z kradnutia z jednej aj druhej strany. V závere relácie exminister zverejnil video, na ktorom malo byť zachytené auto s ministrom Galkom, ako ide 180 km/h po diaľnici. 

Štatistiky diskusie

 
9   1  
2   9  
10   2  
5   13  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Vzhľadom k tomu, že tá situácia v priebehu dňa sa vyvíjala tým spôsobom, že sa ukázalo, že je potrebné ešte navýšiť, tak sme sa dohodli na ďalších deň sme prakticky zdvojnásobili počet vojakov. Bolo ich tam 46 a počet techniky sme zvýšili na deväť.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Podľa správ ministerstva obrany v stredu 8. júna malo pomáhať 31 vojakov:

"Vojaci od skorých ranných hodín pomáhajú v obciach, ktoré v utorok večer postihli ničivé záplavy. Najvážnejšia situácia je momentálne v malokarpatskej obci Píla neďaleko Modry. 'Nasadili sme tam 31 vojakov a zároveň sme vyčlenili aj ťažkú ženijnú techniku na uvoľňovanie zatarasených ciest, na odstraňovanie bahna a kmeňov. K dispozícii tam máme tatrovky, univerzálny nakladač aj motorové píly,' uviedol minister obrany Ľubomír Galko."

Vo štvrtok 9. júna pomáhalo 46 vojakov:

"V Píle vo štvrtok (9. júna, pozn.) pomáhalo 34 ženistov zo Serede, 10-ti vojaci z Mechanizovaného práporu z Nitry a dvaja zamestnanci ozbrojených síl prišli na pomoc aj s technikou z Čerenian. 'Začali sme ráno o šiestej a končiť budeme pred zotmením, teda okolo ôsmej večer,' povedal poručík Michal Halás, veliteľ vojenskej zásahovej jednotky."

V piatok 10. júna pomáhalo 15 vojakov:

"Minister obrany Ľubomír Galko vo štvrtok 9. júna opätovne navštívil západoslovenské obce postihnuté povodňou: 'Pôvodne sme chceli v piatok vyslať do obce Píla už iba dve úncéčka s dvojčlennou obsluhou, ale po tom ako som sa zoznámil so situáciou sem prídu zajtra ešte pätnásti vojaci.'"

Ku zdvojnásobeniu zo dňa na deň tak podľa týchto informácií nedošlo.

Dôležitý výrok

„Ja som pozorne pozeral. Hasiči vlastne boli na mieste v priebehu niekoľkých minút, to bolo veľmi dôležité, aby poskytli tú bezprostrednú ochranu života a následne, aby ďalej poskytovali ochranu majetku.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa správ agentúry SITA zo stredy 8. júna 2011 (teda deň po povodni), "zložky rezortu vnútra boli na mieste podľa neho (ministra Lipšica- pozn.) pomerne rýchlo, zásahové jednotky prišli po 13-14 minútach, boli tu hasiči, záchranné brigády a dnes ráno pomáhajú hasičom aj vojaci, v teréne sú aj psychologické tímy."

Dôležitý výrok

„Ja som počas tých 10 mesiacov, čo pôsobím vo funkcii ministra obrany som pomerne veľakrát už bol pri takýchto zásahoch, pretože sme zasahovali v Krupine pri zosuve pôdy, tak isto sme boli predtým pri povodniach v Prievidzi, v Handlovej.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Minister Galko navštívil spomenuté postihnuté mestá. V Krupine zasadal za jeho účasti aj krízový štáb. Osobne prišiel aj do povodňami postihnutej Handlovej a Prievidze, a to v sprievode prezidenta Gašparoviča a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny J. Mihála.

Dôležitý výrok

„…vlastne asi mesiac pred voľbami alebo dva mesiace pred voľbami sa odohrali vlastne ničivé záplavy a ľudia začali dostávať peniaze v podstate v priebehu šiestich dní…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Okamžitá finančná pomoc obyvateľom, ktorí boli postihnutí počas záplav v máji a júni 2010 a ich následkov, prebiehala v dvoch fázach. Išlo podľa aktuality.sk o tzv. prvú pomoc, ktorá bola smerovaná k najviac poškodeným subjektom a výška tejto pomoci sa pohybovala od 300 do 3000 eur.

Minister vnútra R. Kaliňák, 7. júna 2010:

"Všetky body sú na základe návrhov starostov. Nejde o odškodnenie, ktoré trvá týždne a mesiace, kým občania vyčíslia a vyúčtujú škody, ktoré im živel napáchal. Ide o poskytnutie prvej pomoci na zvládnutie základných existenčných potrieb." 


Prvé peniaze prišli na východ Slovenska 9. júna.

Finančné prostriedky v prvej fáze (do výšky 300 eur) prichádzali na účty v priebehu týždňa a boli určené na nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. Pre obyvateľov zaplavených domov alebo ich častí, vláda vyčlenila na prvú pomoc do výšky 3000 eur na jeden poškodený objekt (1000 eur na poškodené bytové priestory a 3000 eur na zrútené bytové priestory). Tieto peniaze však boli vyplatené až v priebehu nasledujúceho mesiaca. Správu o opatreniach vykonaných v rámci eliminácie škôd spôsobených povodňami na území SR v máji a júni 2010 vláda schválila uznesením č. 482/2010 zo 14. júla.

Dôležitý výrok

„To chce ako okamžité riešenie a toto mi práve pri tejto vláde chýba, lebo nakoniec rezerva premiérky je presne na to, rezerva vlády je presne na to, aby vlastne bola poskytovaná, v prípade urýchlenia sa čudujem, že na tejto vláde proste už nebolo rozhodnuté o tom, že akým spôsobom sa tým občanom ide robiť nedala sa úloha starostom, aby už vlastne spisovali presne ten zoznam, ktorý by vlastne vyčíslil komu čo treba pomôcť…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa programu zasadnutia vlády sa v stredu 8. júna 2011 nehovorilo o odškodnení, resp. finančnej pomoci občanom postihnutým povodňami z predchádzajúceho dňa.

Dôležitý výrok

„Ja viem, že my sme sa zaviazali alebo prijali sme záväzok o 2% HDP na obranu, ale to sa nepodarilo v histórii nielen predchádzajúcej vláde, ani tej predošlej sa nepodarilo naplniť a neustále to klesalo …“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa údajov z databázy NATO Slovensko v priebehu posledných rokov dávalo na obranu nasledovné percentá HDP:

2006: 1,6%
2007: 1,5%
2008: 1,5%
2009: 1,5%
2010: 1,3%

V krajinách V4 v posledných štyroch rokoch takisto pomer výdavkov na obranu voči HDP klesal, okrem Poľska, ktoré v posledných dvoch rokoch výdavky mierne zvýšilo a dosahuje takmer 2%. Menší podiel výdavkov než Slovensko má v rámci V4 Maďarsko.

Dáta sú dostupné buď na stránke NATO alebo na stránke INESS.

Podľa informácií z Ministerstva financií budú výdavky na obranu v najbližších rokoch ešte nižšie (Pravda.sk).

Dôležitý výrok

„To je len dôkazom toho, že keď boli oslavy SNP, bol na dovolenke, keď bolo napríklad vyhodnotenie výcvikov roka ako najpodstatnejšia udalosť v armáde, kde bol prítomný aj prezident republiky — na dovolenke, pri prerokovaní dôležitého zákona v parlamente — na dovolenke a to sa prvýkrát stalo, že sa neprerokoval v parlamente zákon, lebo minister bol na dovolenke …“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
O dovolenke počas osláv SNP sa nám nepodarilo zohnať informácie. Galko na hlavných oslavách nebol, pamiatku si uctil na vrchu Roh.

Ľubomír Galko bol však skutočne na dovolenke počas hodnotenia "výcvikového roka, čo je jedna z najvýznamnejších udalostí v rezorte obrany." Táto dovolenka mala za následok aj absenciu na rokovaní parlamentného výboru, "kde pre jeho neprítomnosť poslanci zákon neprerokovali, čo má dnes za následok odklad jeho účinnosti."  (Pravda.sk)

Či sa jednalo o prvý takýto prípad nevieme určiť. 

Dôležitý výrok

„Čiže najväčší problém je v tom, že tu sa ukazuje ten vzťah, či má niekto vzťah k ministerstvu obrany alebo má vzťah napríklad k niečomu inému, tak ako naposledy najväčší bojovník bol proti tabuliam hanby. Tam sme videli proste ten pôvodný, pôvodný zámer, ktorý minister obrany mal, že tam obhajoval obchodníkov …“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Minister Galko mal viacero výhrad k časti návrhu zákona o potravinách, ktorá sa týkala tzv. tabúľ hanby.Galko však odmieta akúkoľvek súvislosť medzi jeho postojom a obchodnými reťazcami, v tejto otázke sa však angažoval.

Galko uvádzal, že sa v tomto prípade angažoval ako odborník, ktorý v danej oblasti pred nástupom do súčasnej politickej funkcie pôsobil. Galko argumentoval proti zavedeniu tabúľ z dôvodu diskriminácie, ich nepriaznivého vplyvu na stredné a drobné podniky, ako aj jeho rozpor s prezumpciou neviny.

Vyjadrenia ministra obrany Galka:

Weboviny.sk:

„Rozumiem tomu, bol som podnikateľ, robil som pre zahraničného partnera, teda v zahraničnej firme, robil som dlhé roky pre slovenský subjekt, pre tých malých obchodníkov.

To bolo absolútne diskriminačné, po odbornej stránke to bolo zle spracované, lebo sa to týkalo len potravín, netýkalo sa to ľudí, ktorí predávajú spotrebný tovar.“

TASR:

"Veľké reťazce majú armádu právnikov a oni by sa jednoducho odvolávali, aby odďaľovali zverejňovanie tabúľ. Ale slovenský malý, drobný živnostník, ktorý si ide sám zásobovať, potom si sám predáva, večer si ešte sám robí účtovníctvo, tak ten vytiahne tých 300-400 eur, lebo má strach."

Tretí argument bol, že sa to malo zverejňovať hneď po kontrole a nečakalo by sa na odvolanie. To bolo absolútne v rozpore s prezumpciou neviny."

Dôležitý výrok

„Jednoducho tu hovoria jasné fakty o tom, že napríklad hovorí o čistení, no a teraz proste boli prichytení pri čine, ako chceli 25 miliónov ukradnúť na rekonštrukcie cisterien, dokonca už chápem, dneska chápem, prečo tak veľmi chcú šéfa úradu pre verejné obstarávanie, ktoré tento kšeft, ktorý minister Galko proste urobil na obrane a ten rozdiel, ktorý hovoria, počtárska chyba, to asi bola vlastne tá provízia, ktorú ste tam mali dohodnutú, proste to bol ten problém, že teraz vás pristihli priamo pri čine ako to robíte.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Poslanec Kaliňák týmto vyjadrením interpretoval vlastný názor na chybu, ktorá vznikla pri uzatváraní zmluvy. 

Podľa SME, ktoré s informáciou prišlo, zákazku na opravu a údržbu cisterien zrušil Úrad pre verejné obstarávanie z dôvodu jeho nezákonnosti, nakoľko ministerstvo obrany chcelo zveriť vykonanie týchto úloh firme Montservis bez vyhlásenia súťaže. Ministerstvo zmluvu zdôvodňovalo tým, že v roku 2009 táto spoločnosť vyhrala verejnú súťaž, v ktorej získala trojročný kontrakt na opravu cisterien vo výške 1,9 mil. eur. 

Spoločnosť však doteraz za svoje služby dostala len 1,18 mil. eur. Nová zmluva mala uspokojiť zvyšný nárok Montservisu, ktorý jej z pôvodného kontraktu vyplýval. Ministerstvo v zmluve pochybilo, lebo spoločnosti plánovalo vyplatiť 825-tisíc eur, čo je o viac ako 100-tisíc eur  nad dohodnutý limit. Zákon toto nepripúšťa. Zmluva bola pred podpisom zrušená a ministerstvo obrany svoje pochybenie označilo za matematickú chybu.

Dvadsaťpäť miliónov korún by predstavovalo uvedených 825 tisíc eur, problematických ale bolo 100-tisíc eur, teda o niečo viac ako tri milióny korún.

Hovorca ministerstva Ivan Rudolf pre denník SME dňa 9.júna 2011 uviedol:

„Pri spočítavaní finančného limitu došlo k počítacej chybe.Prešetruje sa aj to, či bolo toto pochybenie zavinené zamestnancami úmyselne, prípadne z nedbanlivosti."

Dôležitý výrok

„Pamätáte si upratovací tender? Ešte ani nebol ani neprebehol. Len sa vypísala súťaž a premiér Robert Fico zistil, že je tam, že vyzerá, že je tam nejaký problém, rovno odvolal ministra. Ja si myslím, že to bola reakcia okamžitá, politická zodpovednosť bola okamžite vybavená.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Sporné tendre na upratovanie a údržbu ministerstva obrany boli vypísané počas pôsobenia ministra Františka Kašického, v januári 2008. Odhalil ich denník Pravda.

Približne po týždni minister odstúpil (SITA, TASR). Je pravda, že tendre za 1,5 miliardy eur v tom čase ešte neprebehli, boli len vypísané a do súťaže boli prihlásní niekoľkí záujemcovia.

Dôležitý výrok

„My tu máme reálne o 150% predražené masky, predražené masky, ktoré vy ste účelovo zmenili podmienky súťažné, pretože sa robil spoločný tender. Rezort obrany si dal požiadavku nejakú technickú a vy ste účelovo tú technickú požiadavku zmenili bez toho, aby ste mali k tomu súhlas a tým pádom boli vysúťažené masky, ktoré sa nakupujú o 150% drahšie.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Denník SME v apríli 2011 upozornil na tender na dodanie plynových masiek. Podľa SME ministerstvo vnútra vyradilo dvoch z troch uchádzačov, ktorí za masky ponúkali 156 eur a 207 eur. Jedným z dôvodov na vyradenie bolo podľa ministerstva vnútra to,že nespĺňali požiadavku, že masky musia mať „účinné zorné pole väčšie ako 90 percent prirodzeného zorného poľa“. Vyhrala ponuka za 390 eur/kus.

Oproti najlacnejšej ponuke sa síce dosiahlo presne 150-percentné predraženie (pričom podľa SME "predpokladanú cenu za 13 584 masiek s príslušenstvom ešte pred začiatkom súťaže stanovili na 178,7 milióna korún (5,93 milióna eur). Vyhrala ponuka za 187,6 milióna (6,23 milióna eur), teda s cenou podobnou zadaniu, ale odlišnou od lacnejšej konkurencie"). podmienky súťaže neboli podľa všetkého menené, ale nastavené od začiatku na 90-percentné zorné pole.

Viac o kauze tendra na plynové masky si môžete prečítať tu.

Dôležitý výrok

„…lebo oni nasľubovali 120 rýchlych, napríklad SaS 120 rýchlych opatrení, ktorí sú schopní rýchlo urobiť, neurobili ani jedno, hovoria, že máme štyri roky zrazu a toto je presne toho dôkaz.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
SaS malo volebný program "120+ dobrých nápadov pre lepší život na Slovensku". Ako sa píše v samotnom sprievodnom texte:

"Závisí od Vás, našich voličov, koľko z našich návrhov sa nám podarí presadiť. Čím lepší volebný výsledok docielime, tým viac budeme môcť presadiť." 

Pri posudzovaní implementácie nápadov teda treba brať do úvahy, koľko z volebného programu sa dostalo aj do programového vyhlásenia vlády. Čiastočné (a subjektívne) hodnotenie po polroku pôsobenia ponúka SaS tu.

Dôležitý výrok

„Valorizáciu (dôchodkov vojakov systémom, ktorý majú policajti, pozn.) nie, vy ste to neupravili. My sme to upravili tento rok, takže rozprávate úplne hlúposti.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Zmeny vo valorizácii dôchodkov vojakov a policajtov parlament schválil v decembri 2010. Ako informuje sme.sk:

"Po novom sa budú valorizovať výsluhové dôchodky vojakov rovnako ako policajtom, teda podľa inflácie a rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Doteraz sa bývalým vojakom zvyšovali výsluhové dôchodky tak, že valorizovali o rovnaké percento, ako rástla priemerná mzda v rezorte obrany.
Vojenským výsluhovým dôchodcom tak rástli ich dôchodky rýchlejšie, ako napríklad policajtom, alebo hasičom."


Detail zmien si môžete pozrieť tu.

Dôležitý výrok

„Pán Galko ráno oceňuje 99-ročného ministra, 99-ročného generála v Trenčíne, ale zrazu na to sa veľmi intenzívne ponáhľa na stranícku tlačovku, kde chce SaS 9:30 vyhlásiť, že už nebude zvyšovať dane po tom, čo dane v skutočnosti zvýši, čiže pán Galko, toto je konkrétne predvedenie vašich, to je predvedenie vašich, to je štvrtý máj.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Minister Galko 4. mája 2011 gratuloval  v Trenčíne najstaršiemu generálmajorovi vo výslužbe Jánovi Samuelovi Strculovi, ktorý oslávil 99. narodeniny.

Podľa informácie televízie TA3 sa tlačovej konferencie strany SaS 4. mája 2011 okrem predsedu Sulíka zúčastnili všetci ministri strany, teda aj minister obrany Galko. Na tlačovej konferencii bolo oznámené, že SaS už nepodporí ďalšie zvyšovanie daní.

O koľkej minister gratuloval zistiť nevieme, no správa TASR o tejto udalosti bola uverejnená o 10:00 hod, takže je možné predpokladať, že sa udalosť udiala pred zmienenou desiatou hodinou. Čas konania konferencie v Bratislave sa nám overiť nepodarilo, a teda ani to, ako veľmi sa minister musel ponáhľať. Bol ale na oboch akciách.

Dôležitý výrok

„…my sme nakoniec svoje účty zložili a dodržali sme sľuby a mali sme, mali sme 35%. Mali sme 100-krát viac hlasov ako ste mali vy, napríklad, vážený pán minister.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Politická strana Smer vyhrala parlamentné voľby 2010 s 34,79%-ným podielom platných hlasov (880 111 platných hlasov voličov), zatiaľ čo strana SaS získala 12,14% (307 287 platných hlasov voličov).

„…ja si to pamätám, keď bola povodeň v obci Čirč pred niekoľkými rokmi, tá zničujúca aj s obeťami na životoch, tak v podstate sme museli urýchlene vystavať betónový most, betónový múr obrovský, ktorý mal zachrániť domy, ktoré boli na kopci ohrozené vlastne pádom…“

„…veď tam je firma, kde ste vy boli v dozornej rade, pán Kaliňák, tam je firma, kde ste vy boli v dozornej rade, a tá firma dostala subdodávku na ten váš slávny MOKYS, ktorý bol v hodnote 200 miliónov eur, 200 miliónov eur, nechajte ma dohovoriť a tá firma dostáva, tá firma dostáva tú subdodávku, a ten dodatok podpísal váš nominant päť dní alebo niekoľko dní pred voľbami.“

„My sme to upravili (valorizáciu dôchodkov vojakov na systém, ktorý majú vojaci, pozn.). … Vy ste to začali vyplácať, upravilo sa to ešte pred dvoma rokmi. No, dobre, dobre.“

„V noci som vycestoval aj s pani premiérkou priamo na miesto (zasiahnuté povodňami, pozn.), medzi tým som telefonicky poveril náčelníka generálneho štábu, ktorý vyslal priamo na miesto dvoch profesionálnych vojakov, takzvaný rekognoskačný tím.“

„Bol zvolaný mimoriadny krízový štáb obce a rozhodli sme, že na druhý deň prišli vojaci do tejto obce Píla pomáhať. Hneď ráno o šiestej tam bolo k dispozícii spolu 31 vojakov, z toho 21 vojakov bolo priamo nasadených do výkonu a 10 vojakov tvorilo takzvané rekognokačné tímy a obsluhovali techniku v počte 7 kusov.“

„Dohodli sme sa spolu aj s pánom starostom aj na krízovom štábe, že cez víkend vojaci nebudú ani v obci Píla ani v okolitých obciach a bolo to aj z tých dôvodov, o ktorých rozpráva teraz pán starosta v tom telefonickom vstupe, pretože sme predpokladali, že pomerne dosť veľké množstvo, množstvo dobrovoľníkov sa počas týchto dní prihlási a solidárne bude v obci pomáhať.“

„…pretože z viacerých obcí na okolí, dokonca až z Trnavy prišli dobrovoľní hasiči…“

„…a ja som veľmi rád, tu sa treba poďakovať aj bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Baškovi, ktorý vlastne urýchlil predovšetkým vysielanie a nasadzovanie týchto síl, ak si pamätáte minulý rok bolo vlastne nasadených viac ako 3-tisíc vojakov.“

„…ale čo bolo najpodstatnejšie z tých predchádzajúcich rokov, to ešte ale začal minister Juraj Liška a Martin Fedor, kde bolo treba zrýchliť vlastne časť odpovede ozbrojených zložiek, pretože tie majú svoje pohotovosti, ktoré sa rátajú na hodiny alebo niekedy až 24 hodín…“

„…nakoniec nová technika, ktorá vlastne bola vymenená u Hasičského záchranného zboru ako aj dobrovoľných hasičov, nakoniec bola na mieste a dokázala účinne pomôcť, takže tomu sa potom hovorí aj veľmi dobrá investícia.“

„Teraz k tej vašej otázke. Vláda na svojom poslednom zasadnutí rozhodla o tom, že poverí ministra vnútra pána Lipšica a ministra životného prostredia urýchlene vypracovať iniciatívny materiál, ktorý by definoval vláde možnosti vyplácať peniaze skorej pri takýchto pohromách.“

„Keď bol, keď boli obrovské povodne na východe minulý rok, tak vlastne prešla veľmi rýchlo, v podstate sa podarilo uvoľňovať peniaze aj pre jednotlivých občanov,…“

„…hneď po voľbách utekala pani premiérka do Nižnej Myšle a máme rok od vtedy a vlastne sa situácia zásadným spôsobom nezlepšila…“

„…a možno ste si nevšimli a medzi rezervou vlády a rezervou predsedu vlády sú dosť výrazné rozdiely, to sú dve rozdielne, dve rozdielne kategórie, o ktorých sa hovorí, to sú dva účty osobitné, ale to sa k tomu nechcem vrátiť.“

„…na druhej starne treba otvorene povedať, otvorene povedať, že ten deficit a to sa jedná za roky 2002, čiže to nie je za posledné štyri roky, za roky 2002 až 2010 sa dostal na úroveň viac ako 1,5 miliardy euro.“

„Nie, nepostavím to na tvrdšiu hranu, ale veľmi poctivo sme robili strategické hodnotenia obrany. My to máme aj vo vládnom programe.“

„Ak si všetci spomenú a myslím si, že okolie pána ministra si na to veľmi dobre pamätá, jednoducho ministerstvo obrany si do tohtoročného rozpočtu, ktorý dnes funguje a navrhoval sa minulý rok proste nič nevypýtal.“

„Jednoducho ja chápem, že pán minister mal súkromné aktivity, ktoré musel vtedy robiť, pribudlo mu nové auto do rodiny a v tom čase bola koaličná rada, na ktorej prítomný nebol ako podpredseda SaS a jednoducho si nič nevypýtal.“

„V roku 2009, z roka 2009 na rok 2010, pán Kaliňák, ste zobrali rezortu obrany 200 miliónov eur. Brutálnym spôsobom ste zobrali obrane 200 miliónov eur. To je prosím pekne jedna pätina štátneho rozpočtu.“

„Vy idete mne rozprávať niečo o nejakých 7 alebo 5% poklesu v roku 2010 na rok 2011, keď my sme našli jeden veľký chliev po vás.“

„Vy ste zazmluvnili 150 miliónov eur nepokrytými zmluvami, za ktoré nám teraz hrozia medzinárodné arbitráže.“

„Merito veci je to, že my sme vylobovali 20 miliónov na protipovodňovú techniku, to sa podarilo ešte nad rámec rozpočet, nad rámec rozpočtu …“

„No tak však kam sa dopracovali za rok? Kam sa dopracovali a vo všetkých projektoch pokračujú. Hej, vo vrtuľníkoch pokračuje, čo sa mu tak strašne nepáčilo,…“

„Pani redaktorka, máte kontroly inšpekčnej služby zo strany ministerstva obrany. Vo všetkých bolo konštatované, že zákon porušený nebol, že boli vykonané všetky na základe práve požiadaviek generálneho štábu…“

„…a to sú také veci napríklad, ako si spomeniem na tie člny, o ktorých tak strašne rád a strašne veľa rozpráva pán minister, že boli objednané bez motorov, však nech si pozrie ako od jeho poradcu prišiel list, kedy sa povedalo, že sa motory do nich objednať nemajú.“

„…keď pán Kaliňák spochybňuje, spochybňuje tú cenu, za ktorú sme my chceli dať opraviť tie ďalšie cisterny, tak spochybňuje verejnú súťaž, ktorá sa diala za čias ministrovania pána Bašku.“

„To znamená, že ja sa vám nečudujem, že ste z toho nervózny. Vy ste tam mali nastavenú zmluvu, že sme platili 20-tisíc eur, 20-tisíc eur sme platili mesačne za akúsi softwarovú podporu, paušál. My sme to zrušili, sme to prerobili na to, že sa to bude platiť len pri zásahu, keď sa niečo pokazí.“

„… ešte tak isto ste urobili ďalší dvojmiliónový kšeftíček, kde ste vlastne pri zosieťovaní protiodmíňovacích odborov, vlastne ste to strčili pod inú zmluvu, aby ste nemuseli robiť verejnú súťaž, však povedzte, prečo nerobíte verejné súťaže, keď tak obviňujete?“

„No, jednoducho nemôže minister obrany o svojich ľuďoch hovoriť, no však nebojte sa, nebudú mať dôchodky, lebo my ich budeme po 7-8 rokoch po skončení kontraktu vyhadzovať, tak neviem koho bude chcieť rekrútovať do profesionálnej armády…“

„…pán Kaliňák vy, keď ste mali problém s deficitom na dôchodkovom účte, vy ste umelo navŕšili počet policajtov o 6-tisíc a tí vám začali platiť oveľa väčšie peniaze, to bolo myslím v roku 2008, ale neviem presne teraz, presne ten rok, začali vám platiť väčšie peniaze a dostal sa vám rozpočet dôchodkový účet tam, kde ste to potrebovali.“

„Však policajtov je 21-tisíc, keď som nastupoval a 22-tisíc ich bolo, keď som odchádzal, pretože pribudla železničná polícia. O akých 6-tisícoch to rozprávate.“

„…keď som pred týždňom išiel na stretnutie občanov do Považskej Bystrice aj s Richardom Sulíkom pekne za sebou, obidvaja sme išli myslím 130, možno 135 kilometrov, tak nás pán Fico oprášil asi 200 kilometrovou rýchlosťou so zapnutým majákom, že sa nám asi pol hodinu triaslo ešte spätné zrkadielko…“

„Ja som použil maják počas tých 10 mesiacov dvakrát. Jedenkrát som išiel na zasadnutie generálnych, náčelníkov generálnych štábov NATO, čo bolo v Tatrách, kde hrozilo, že vlastne prídem neskoro, to bolo prvýkrát a druhýkrát tiež ešte, keď som bol v jednej zápche, ale tam to bola taká zápcha, že sa ani s tým majákom nepodarilo prejsť ďalej, takže sme ho potom zložili.“

„…ale však teda, pretože tak isto ako ste napísali, že pán predseda Fico nevyhral ani jeden súdny spor, tak samozrejme bol aj pochválený, tu máte list od pána Kukana, že proste je to jedna z najlepších kancelárií v rámci Európskeho súdu, všetky, vlastne de facto väčšinu súdov vyhrali, zachránili obrovské množstvo peňazí a vy bez hanby napíšete, že nevyhral ani jeden spor.“

„Ešte raz, aby to bolo presné. Ešte raz sa k tomu vrátime. To, o čom hovoríte vy bolo úplne iné auto a okrem toho to bolo v 100-kilometrovej rýchlosti a na diaľnici pri zjazde z Markízy, ale to, o čom my hovoríme, vy ste povedali, že to nerobíte.“

„Preto ste teraz priamo usvedčený z klamstva a teraz sa vám vlastne trasú hlas aj ruky, pretože v podstate problém je v tom, že ste išli 200 na stranícku akciu, na stranícku akciu ste zneužili a papalášsky ako vy tomu hovoríte…“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."