Demagog.sk

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš

V politike, 9. apríla 2011.
Moderátor: Ľuba Oravová

Hlavnou témou diskusie medzi ministrom práce a podpredsedom parlamentného výboru pre sociálne veci nemohlo byť nič iné ako vládou navrhované opatrenia pre reformu odvodového systému. Kým veľká časť relácie sa zaoberala odhadovaním toho, aký dopad bude mať aké zvýšenie odvodov pre akú skupinu (čo v tejto analýze hodnotiť nebudeme), menší priestor ostal aj pre zasadenie diskusie do širšieho rámca problému zamestnanosti a toho, ako ho je či nie je možné vyriešiť. S ubúdajúcim časom na konci relácie prišlo aj na diskusné "stálice" — rast/pokles HDP a rast/pokles cien energií.

Štatistiky diskusie

 
2   0  
2   2  
10   2  
2   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Ďalej sa ruší napríklad inštitút takzvanej zamestnaneckej prémie, ktorú využívali horšie zarábajúci zamestnanci za cenu vysokých administratívnych nákladov na strane zamestnávateľa a komplikovaného daňového priznania.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V návrhu zmien v daňovo-odvodovom systéme (.pdf) sa na strane deväť nachádza bod, ktorý skutočne hovorí o zrušení zamestnaneckej prémie.

Tiež je pravdou, že zamestnanecká prémia bola určená pre „slabo zarábajúcich ľudí.“ (hnonline.sk)

Čo sa týka administratívnych nákladov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie, tak v doložke (.pdf) o posúdení vplyvov zavedenia zamestnaneckej prémie sa počíta s administratívnymi nákladmi, ale tie je „potrebné vnímať v kontexte cieľov zamestnaneckej prémie, ktorým je zvýšenie ponuky práce a tým aj uspokojenie požiadaviek zamestnávateľov na vhodnú pracovnú silu“.

Pred zavedením zamestnaneckej prémie sa k administratívnym nákladom s ňou spojenými vyjadril napr. Eugen Jurzyca: „Riziko je, že administratívne náklady na opatrenie prevýšia jeho prínos (zavedenia zamestnaneckej prémie, pozn.).“ – INEKO (.pdf), str. 11). Po jej zavedení ich negatívne vníma Republiková únia zamestnávateľov: „…neraz sú administratívne náklady na ňu (zamestnaneckú prémiu, pozn.) vyššie ako jej samotný prínos“hnonline.sk).

Dôležitý výrok

„Tento týždeň bol zverejnený napríklad prepočet živnostenskej komory na človeka, ktorý ma celkové príjmy 10 000 eur ročne. To znamená, že necelých 1 000 ja neviem, niečo cez 800 mesačne. Ale to je všetko, čo ten živnostník vyfajtúruje hej. Tak jednoducho, zatiaĺ čo za minulý rok takýto človek mal celkovú daňovú a odvodovú povinnosť vyše 1 700 eur, za tento rok tá daňová odvodová povinnosť bude vyše 1 900 eur, tak za budúci rok tá jeho ďanová a odvodová povinnosť bude vyše 2 600 eur.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Jediný konkrétny prepočet Slovenského živnostenského zväzu (nie komory) sme našli v relácii Téma dňa na TA3 zo začiatku apríla:

Peter Bielik, moderátor: "Pán prezident, to či sa koalícia dohodla alebo nie, to nechajme na chvíľu nabok pre politikov, poďme sa pozrieť na ten posledný návrh ako celok, to čo vzišlo zo včerajšej koaličnej rady. Premiérka tvrdí, že 80 percent živnostníkov, pre nich sa situácia zlepší, pretože sa im znížia minimálne odvody, súhlasíte s tým?"

Stanislav Čižmárik, prezident, Slovenský živnostenský zväz: "No nemôžeme s tým súhlasiť, pretože pokiaľ sme si to prepočítali, tak síce ona sa vyjadrila a v tom to aj je, že odvody sa znížia, ale zároveň pri prepočte všetkých dopadov sa vlastne zvýšia dane. Takže pokiaľ sme si to prepočítali, že pri príjme 12-tisíc za rok, taký priemerný alebo taký nízko zarábajúci živnostník, vlastne ten dopad je mínus 96 euro, čiže ďalšia stovka euro zaťaženia pre živnostníkov navyše. To je z tých 80-tisíc, o ktorých sa hovorí, že to sú tí, ktorí by mali mať to zlepšenie."

Podobne aj v článku HN zo 7. apríla:

"Živnostníkov to však neupokojilo. Naďalej tvrdia, že ich zmeny poškodia. 'Podľa našich prepočtov zaplatia živnostníci v priemere o 96 eur viac na daniach aj odvodoch,' povedal prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik."

Dôležitý výrok

„No viete, ja tu vidím kľúčový problém v tom, že toto je typický prístup súčasnej vládnej koalície. Robiť niečo, o čom pred voľbami absolútne mlčali. O čom sme nepočúvali. Niečo, čo je dokonca úplne v rozpore s predvolebnými sľubmi. Ja viem, že toto neboli slová pána ministra, takže ja to samozrejme rešpektujem. Ale pani premiérka jasne pred voľbami povedala. Nebudeme zvyšovať dane. Dnes máme na stole návrhy, alebo pravdepodobne máme na stole návrhy, ktoré celkom reálne dane budú zvyšovať.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
O výrokoch Ivety Radičovej v predvolebných diskusiách si môžete prečítať napríklad v článku SME, napríklad aj volebný program SDKÚ hovorí o tom, že SDKÚ nebude zvyšovať daňové zaťaženie (časť 1.2.8). Ondruš v diskusii naráža konkrétne na dopad zmien daní a odvodov najmä na živnostníkov v súvislosti s paušálnymi výdavkami.

Ako sa uvádza napríklad v článku Pravdy:

"Problémom môže podľa nich (odborníkov, pozn.) byť najmä obmedzenie paušálnych výdavkov. Teraz si môžu podnikatelia bez zdokladovania znížiť základ dane o 40-percentné paušálne výdavky. Po novom tak budú môcť urobiť len do výšky 200-eur. Kým živnostník s hrubým ziskom 1000 eur si mohol doteraz cez paušálne výdavky odrátať 400 eur, po novom by mu táto suma mala klesnúť na polovicu. V praxi by tak mohol platiť vyššie odvody a dane ako v súčasnosti. Ak by sa chcel väčším poplatkom vyhnúť, musel by si začať viesť účtovníctvo a skutočné výdavky dokladovať cez faktúry."

Dôležitý výrok

„A pokiaľ hovoríme o tých paušalnych výdavkoch, v roku 2002 mala SDKÚ vo svojom volebnom programe napísané, že bude hľadať, ako ďalej možno rozširovať uplatnenie paušálnych výdavkov. Krátko na to paušálne výdavky dostali smrteľnú ranu.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Vo volebnom programe SDKÚ-DS (.doc) z roku 2002 sa píše:

„SDKÚ bude podporovať zjednodušenie daňového systému úpravou nejednoznačných paragrafov a rozšírením možnosti využiť paušálnu daň až do hodnoty povinnej registrácie pre DPH.

Paušálna daň predstavovala obdobu paušálnych výdavkov, daň v roku 2003 a účinnosťou od roku 2004 zrušená, nahradili ju práve paušálne výdavky.

O tom, kto bol "víťaz a porazený" z tejto zmeny si môžete prečítať napríklad v tomto článku, určite sa ale nejednalo o smrteľnú ranu paušálnym výdavkom (ktoré sa vtedy de facto len zaviedli).

Dôležitý výrok

„No a preto pokiaľ dnes vypočítavame, čo tento krok tejto zmeny odvodovej prinesie ako v plusovej rovine ľuďom, tak netreba zabúdať, že napríklad od začiatku roka bežní zamestnanci, opäť hovorme o tých ľuďoch, ktorí zarábajú povedzme 500 eur, alebo zarábajú tú priemernú mzdu, niekde 750 alebo cez 750 eur, tak tí ľudia tým, že sa opäť znížila tá odpočítateľná položka od januára, tak vlastne prišli o vyše sedem eur mesačne.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Legislatívna zmena nadobudla činnosť 1.januára 2011 a zaviedla zníženie nezdaniteľnej časti základu dane (ide o tzv. zníženie odpočítateľnej položky).

Ako uvádza server zervan.sk (internetový ekonomický časopis):

„S účinnosťou od 1. januára 2011 nastávajú zmeny v zdanení fyzických osôb z titulu ukončenia niektorých dočasných ustanovení noviel zákona o dani z príjmov. (…)Ukončenie platnosti týchto prechodných ustanovení má priamy dôsledok na zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb o 7,38 eura mesačne pre priemerné príjmové skupiny (príjem, ktorý je v rozsahu limitov na výpočet dovodov a daní — približne medzi 400 a 1100 eur mesačne)."

Dôležitý výrok

„Samozrejme, veď tu bol projekt Unitas, ktorý sme dotiahli takmer do záveru a vlastne v tom pláne bol presne tento rok, teraz mal byť ten projekt spúšťaný.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Projekt Unitas bol schválený 7. mája 2008. Jedná sa o reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov.  Projekt sa skladá z dvoch fáz: prvá fáza má názov UNITAS I. a jej súčasťou je reforma daňovej a colnej správy a druhá fáza UNITAS II. sa následne venuje zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov.

Zmeny v rámci prvej fázy mali prebehnúť do roku 2013, pričom nový model daňovej správy sa mal začať spúšťať (základné zákony mali mať od vtedy účinnosť) v roku 2012. Celkovo ale na úspešnú realizáciu projektu bolo naplánované prijatie čiastkových legislatívnych opatrení a projektov, ktoré prebiehali už od roku 2009. Podrobnejší harmonogram nájdete v Koncepcii reformy (.rtf, str. 85).

Dôležitý výrok

„Sú tam (v zákonníku práce, pozn.) niektoré inštitúty, ktoré pochádzajú ešte z roku 1965…“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Je dosť možné, že sa zachovali niektoré princípy či inštitúty z pôvodného Zákonníka práce (zákona č. 65/1965), ale na druhú stranu sa v zákone č. 311/2001 Z.z. píše, že sa ním ruší predpis č. 65/1965. Či ostali alebo neostali zachované nejaké konkrétne inštitúty, ktoré boli zavedené ešte v roku 1965, sa nám overiť nepodarilo.

Dôležitý výrok

„Zvyšujú sa ceny energií…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli vo februári 2011 medziročne ceny bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív (4,1%). Oproti januáru 2011 je to nárast o 0,4 percentuálneho bodu.

Dôležitý výrok

„…znižuje sa hospodársky rast…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Rast HDP minulý rok od prvého kvartálu stabilne klesal, ak sa porovnáva s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (pri medzištvrťročnom porovnaní bol rast HDP stabilný). Potvrdzujú to čísla Eurostatu (.pdf) aj OECD.

Na druhej strane existujú odhady, že rast HDP za celý tento rok bude na rovnakej úrovni ako v roku 2010 (tatrabanka.sk: "Náš odhad na rok 2011 sa pohybuje na úrovni 4 %, čo by bol podobný rast ako sme videli v roku 2010.“), ale sú aj výpočty, ktoré predpovedajú nárast HDP SR v roku 2011 (euroekonom.sk, viď graf).

Dôležitý výrok

„Tak na jednej strane zaznelo, napríklad, aj to v médiách, minulý týždeň, že nemeckí podnikatelia sa chystajú prísť na Slovensko a vytvoriť desaťtisíce pracovných miest.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Podľa hnonline.sk by mali nemecké firmy poskytnúť Slovákom tento rok 10 000 nových pracovných miest.

"Podľa Halta máme v porovnaní s inými európskymi krajinami už dnes jeden z najatraktívnejších pracovných trhov. 'Novela Zákonníka práce na Slovensku bude oveľa pružnejšia ako nemecké a rakúske pracovné právo, preto chcú investori smerovať svoju pozornosť práve sem,' dodáva. Nové pracovné miesta by mali pribudnúť najmä v priemysle, službách a energetike."


V médiách sme našli zmienku o tom, že sa má vytvoriť 10 000 a nie desaťtisíce pracovných miest.
V súvislosti so zdanením živnostníkov obaja diskutéri argumentovali rôznymi výpočtami, ktoré mali povedať koho a ako veľmi sa chystané zmeny dotknú. Demagog.sk sa rozhodol tieto údaje neoverovať, keďže sa jedná v oboch prípadoch o hypotetické výpočt y- definitívna podoba nového systému odvodov stále nie je uzákonená a jedná sa o všeobecné predikcie do budúcnosti. Zároveň ani nedisponujeme kapacitami, ktoré by predbežné odhady dopadov dokázali fundovane prepočítať a zhodnotiť. Z tohoto dôvodu nie je možné priznať jednotlivým prepočtom skutočnú váhu. Rozdielnu kategóriu tvoria výroky, kde sa politici odvolávajú na konkrétne výpočty niekoho iného — v takom prípade overujeme, či ich interpretujú správne.

„Po prvé, môže niekoho zamestnať takzvane na živnosť. Aké tam má náklady nepriame so zamestnancom? No žiadne? Nemusí mu platiť ani obedy, ani dovolenku, nemusí myslieť na žiadne odstupné, skrátka nič. A takýto zamestnanec na živnosť nemá absolútne žiadnu ochranu, ani tú najmenšiu. Nič.“

„Ďalej dohody. Pri dohodách je to síce podľa zákonníka práce, ale tam napríklad je výpovedná lehota 15 dní, bez akéhokoľvek ďalšieho nároku.“

„Ale ja si dovolím len zacitovať prezidenta holandskej obchodnej komory na Slovensku, ktorý na margo práve zákonníka práce povedal: "Každá legislatívna zmena ovplyvňujúca podnikanie vytvára ďalšie náklady na zavádzanie týchto pravidiel do praxe. Sme zasypaní množstvom návrhov rôznych legislatívnych zmien, ktoré prezentujú médiá a dávajú investorom pocit neistoty."“

„To znamená, že brali sa (pri návrhu odvodovej reformy, pozn.) do úvahy názory rôznych ľudí, rôznych odborníkov a myslím si, že tieto názory boli dosť do značnej miery zohľadnené …“

„Keď si zoberiete za posledné dva mesiace sa v týchto návrhoch, čo sa týka zmien v odvodoch zmenilo takmer všetko. Jediné, čo zostalo zatiaľ nedotknuté, je to, čo povedal pán minister a označil to za svoju prioritu, a to super hrubá mzda. K tomu dúfam, že sa ešte vrátime.“

„Čiže v skutočnosti je to tak, že podľa prepočtov, ktoré včera zverejnil slovenský ekonomický denník a vychádzal vlastne z toho vládneho materiálu, niečo cez 10 eur by na tom mali získať tí najmenej zarábajúci, asi o 20 centov viac by mali na to získať tí, ktorí zarábajú 1 500 do 2 000 eur a kdesi v strede okolo sedem eur by na tom mali získať alebo možno dokonca ešte menej tí, ktorí sú niekde v strede.“

„Zoberme si takzvaný inštitút milionárskej dane, ktorá v skutočnosti nezasahovala milionárov, ale ľudí z tej vyššej strednej vrstvy, alebo tých, ktorí mali viac pracovných úväzkov a podobne. Respektíve manžel sa snažil, mal dve-tri zamestnania, manželka bola doma. Takže túto anomáliu ruší táto zmena.“

„My sme vlastne o zmenách pokiaľ ide o odvody už začali hovoriť a vláda začala konať a vládna koalícia v parlamente už na konci minulého roka. Pretože už minulý rok boli prijaté rôzne zmeny v zákonoch, ktoré nejakým spôsobom menili alebo zvyšovali zaťaženie odvodmi a to aj sociálnymi odvodmi, pretože napríklad zaťažili odvodmi ľudí aj a niektoré ich príjmy, ktoré do teraz odvodmi zaťažené neboli.“

„Projekt Unitas, na ktorom pracovala predchádzajúca vláda, v ňom podpokračujeme. Naštartovala to v roku 2005 vláda Mikuláša Dzurindu. Veď jednoducho, to je príjemné, je tu istá kontinuita.“

„Ďalej zákonník práce umožňuje pracovať na dobu určitú. Zamestnanec odpracuje povedzme dohodnutých deväť mesiacov alebo 12 mesiacov a odchádza bez akýchkoľvek nárokov, to znamená zase z pohľadu ukončenia takéhoto pracovného pomeru nulová záťaž pre zamestnávateľa.“

„No, viete, čo je zaujímavé na tej otázke, o ktorej ste teraz hovorili? Že pýtali sa ľudí na názor (v prieskume agentúry Focus ohľadom zásluhovosti v návrhu novely zákonníka práce, pozn.), či súhlasia s tým, aby nejakí ľudia mal väčšie výhody a ľudia na to, tí respondenti v tom prieskume na to odpovedali samozrejme súhlasíme.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."