Demagog.sk
 

Demagog.SK ide na stredné školy

Čo chceme robiť?
Od roku 2010 pravidelne overujeme výroky politikov a snažíme sa vytvárať tlak na používanie fakticky presných a korektných vyjadrení vo verejnom priestore.

Zároveň cítime, že fakty začínajú v niektorých debatách prehrávať s emóciami a skreslenými či úplne vymyslenými informáciami. Každý z nás čelí obrovskému množstvu informácií, ktoré sa na nás valia z rôznych médií. Aj následkom tohto fenoménu ostáva potreba kritického myslenia a overovania faktov v období informačného pretlaku naďalej aktuálnou a zásadne dôležitou výzvou. 

Preto sme sa rozhodli odovzdať naše 7-ročné skúsenosti s overovaním faktov formou diskusie a praktických ukážok priamo na školách.

Prečo ideme na školy?
Veríme, že úlohou analytikov a novinárov je nielen publikovať, ale taktiež stretávať sa s mladými ľuďmi a diskutovať s nimi o aktuálnych témach. Stáva sa to v čase neustále klesajúcej dôvery v tradičné médiá takmer nutnosťou a možnou cestou ako obnoviť stratenú dôveru v inštitúcie.

Našim cieľom nie je stredoškolákom odporučiť, ktorým médiám dôverovať, a naopak, ktorým nie. Chceme poukázať na potrebu kritického myslenia, zdravej miery skepticizmu a argumentácie pravdivými a overiteľnými faktami.

Kam chceme ísť?
Viaceré prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina žiakov a žiačiek stredných škôl čerpá informácie primárne zo sociálnych sieti a tradičné médiá, ktoré pracujú s faktami, sú na okraji záujmu. Stredoškoláci sú zároveň prvovoličmi, ktorí prvýkrát môžu využiť svoje právo voliť. Našim zámerom je preto diskusia a praktická aplikácia skúseností, ktoré sme z overovania faktov nadobudli od roku 2010.

Kontaktujte nás na demagog@institutsgi.sk


Viac o našej práci sa môžeme dozvedieť TU.
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."