Demagog.sk
 

Darujte 2 % daní

Aj v roku 2018 môžete podporiť našu činnosť poukázaním 2% z vašich daní. Projekt Demagog.SK spolu s portálom Odkazprestarostu.sk  patrí medzi aktivity občianskeho združenia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Zdroje získané z 2% Inštitút SGI použije výlučne na  rozvoj týchto online služieb. Ďakujeme.  

Najdôležitejšie údaje pre darovanie 2 %
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629
SID: Nevypĺňať

Presný postup, ako darovať 2% dane nájdete nižšie. Radi vám aj pomôžeme s vyplnením potrebných formulárov. Napíšte nám na sgi@governance.sk, alebo nám zavolajte na telefónne číslo 0910 444 636. 

Od roku 2010 sme dokázali:


Demagog.SK

•Viac ako 650 analýz nedeľných debát
•viac ako 13 000  overených výrokov, ktoré povedalo 210 politikov
•viac ako 200 zapojených mladých ľudí

Ak chcete podporiť našu činnosť iným spôsobom, neváhajte využiť platformu Dobrá krajina. Projekt odhaľovania neprávd a zavádzaní politikov nájdete tu: https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/demagog-sk A. Som fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie


Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný.
Stiahnite si tlačivo daňového priznania pre fyzické osoby daňové priznanie typ A  (príjmy zo zamestnania a dohôd) daňové priznanie typ B  (živnostníci). Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane — to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Inštitútu SGI poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Na poukázanie 3% podávate spolu s daňovým priznaním aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2017.

Poznámky:
Číslo účtu Inštitútu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3% práve Vy, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI: 
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629
SID: Nevypĺňať
IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese  alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!


B. Som zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ


Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný:
a) do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

b) z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

♣2% z Vašej zaplatenej dane — to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Inštitútu SGI poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
♣3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali

c) vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 percent  spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní 2% spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte najneskôr do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Poznámky:
Číslo účtu Inštitútu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3% práve Vy, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI: 
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629
SID: Nevypĺňať

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese  alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!

C. Som právnická osoba

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný:

a) vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Inštitútu SGI, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

♣Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Inštitútu SGI), tak môže poukázať iba 1% z dane — vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane 

♣Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Inštitútu SGI), tak môže poukázať 2% z dane — označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

b) v dokumente daňové priznanie právnických osôb sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech Inštitút SGI.

c) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Poznámky:
Čísla účtu Inštitút SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Ak nám chcete oznámiť, že 1% alebo 2% nám poukázala práve Vaša spoločnosť, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov(obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)
IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu.

Údaje potrebné na poukázanie % pre Inštitút SGI: 
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629
SID: Nevypĺňať

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese  alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!


Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."