Demagog.sk
 

Čo znamená, ak politici hovoria nepresné fakty


Projekt Demagog.SK bol pred niekoľkými dňami kritizovaný komentátorom SME Petrom Schutzom, ktorému sa nepáčilo naše pozitívne hodnotenie debaty ministra zahraničných vecí a podpredsedu vlády Miroslava Lajčáka s predsedom zahraničného výboru NR SR Fantiška Šebeja. Podľa Schutza je
„projekt Demagog hodný svojho mena“, „…obrovsky preceňuje význam faktografickej presnosti výrokov, ktoré sú pre tému úplne nepodstatné“, a o vysokom percente pravdivých výrokov ministra Lajčáka v našej databáze hovorí, že „[n]a ocenenie prínosu aktérov verejnej diskusie je to […] kritérium bezcenné.“ Keďže projekt Demagog.SK v týchto dňoch oslavuje svoje piate narodeniny, je to vhodná príležitosť pripomenúť si, o čo nám vlastne dlhodobo ide.

Diskusia ako základ demokracie

Jedným zo základov našej aktivity je presvedčenie, že verejná diskusia v demokracii by mala prebiehať na základe správnych a pokiaľ možno verejne dohľadateľných faktických údajov. V demokracii proti sebe majú súťažiť politické strany reprezentujúce rôzne politické ideológie a tieto by mali získavať priazeň voličov pre svoje navrhované politiky na základe argumentov.

Dalo by sa namietať, že politici často používajú fakty, ktoré sú pre podporu argumentov sekundárne, či priamo irelevantné. S týmto názorom sa dá čiastočne súhlasiť, neznamená to však, že to máme zabaliť. Projekt Demagog.SK overuje všetky relevantné faktické výroky z pohľadu danej témy. Ich dôležitosť pri stavbe argumentu si však musí zvážiť každý sám. Pri bližšom skúmaní je možné odhaliť, ktoré fakty sú pre závery politika primárne, sekundárne a ktoré málo dôležité. Vo svojich analýzach a komentároch sa snažíme upozorňovať práve na tie najdôležitejšie fakty.

Irelevantné nepresnosti?

Ani nepresnosti, ktoré by sa mohli zdať ako menej významné či neúmyselné a argumentačnú pozíciu politika nevylepšujú, však nie sú kóšer. Pokiaľ sa jedná o výrazný rozdiel od reality, výroky hodnotíme ako nepravdivé či zavádzajúce automaticky, a to aj v prípade, ak si politik neprilepšuje, alebo dokonca zhoršuje argumentačnú pozíciu. Takúto situáciu možno interpretovať ako “omyl”. Nejedná sa však o bezproblémový či irelevantný úkaz. Ak sa politik opakovane dopúšťa “omylov”, môže to znamenať, že sa v danej téme jednoducho dostatočne neorientuje.

Ďalším problémom diskusií vo všeobecnosti je z nášho pohľadu aj veľmi zriedkavé používanie faktov, či vysoký pomer nedohľadateľných dát. Aj keď sa samozrejme nemusí jednať o jednoznačný pohľad, politik ktorý pri argumentácii v prospech svojho názoru nepoužíva dlhodobo žiadne transparentné fakty, môže byť vnímaný ako bez dôkazov.

Ako odmeňovať pravdu

Kontrola pravdivosti politikov nie je výmysel Slovenska a Demagogu. Jedná sa o celosvetový a stále rastúci trend. Každý projekt má pri tom svoj vlastný prístup. Demagog je špecifický svojim systémovým prístupom, keď overuje všetky faktické výroky z danej debaty a rozdeľuje ich do jasne definovaných kategórií. Kým nevýhodou tohto prístupu je, že je nutné rozlišovať medzi tými najdôležitejšími a menej dôležitými faktami, prínosom je možnosť porovnávať štatistiky. Tie v našom prípade za päť rokov už obsahujú viac než 10 tisíc overených výrokov.

Akokoľvek môžeme diskutovať o konkrétnom prístupe k overovaniu faktov vo výrokoch politikov, zhodneme sa snáď aspoň na tom, že politik, ktorý používa faktické údaje na podporu svojich argumentov relatívne často a pravdivo, by mal byť za tento prístup aspoň symbolicky “odmenený”. Tak isto tí, ktorí opakovane “chybujú” či upravujú fakty, by mali byť “potrestaní”. Demagog.SK netvrdí, že má monopol na pravdu, alebo že predstavuje jediný a správny spôsob posudzovania kvality politikov, ale snaží sa prispievať svojou prácou k vyššej úrovni politickej kultúry na Slovensku.


Richard Q. Turcsányi, autor pracuje ako analytik Inštitútu SGI na projekte Demagog.SK
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."