Demagog.sk
 

Closer to V4 policy

Projekt "Closer to V4 policy" je implementovaný projektom Demagog.SK patriacim pod Inštitút SGI a 3 partnerskými organizáciami — za Českú republiku je to KohoVolit.eu, za Maďarsko Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft a poľské Stowarzyszenie 61 (Projekt MamPrawoWiedzec.pl). Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie znalostí občanov poskytnutím informácií a poznatkov o aktivitách ich volených reprezentantov v oblasti vybraných politík, ktoré sú prioritnými témami pre Vyšehradskú skupinu. Získané poznatky a analýzy budú pravidelne prezentované vo forme článkov poukazujúcich na vyjadrenia a konanie politikov krajín V4, ktoré budú publikované na webe každého z partnerov projektu i na externých portáloch či v médiách.

Projekt je podporovaný z prostriedkov Visegrad Fund.
The project “Closer to V4 Policy” is funded by the Visegrad Fund
PARTNERI

“Closer to V4 policy” project is implemented by project Demagog.SK (SGI — Slovak Governance Institute) and 3 partners organizations: Czech KohoVolit, Hungarian Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft, Polish Stowarzyszenie 61. The main project objective is deepening the citizens’ knowledge by providing them with information concerning their representatives’ activities in the field of selected policies being priority topics for the V4 group. This information will be presented in the form of articles propagating the actions of V4 politicians, which will be published by each of the partners on the largest portals and social media popular in their country.
The project is supported by the Visegrad Fund
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."