Demagog.sk
 

Bojovník proti politickým nomináciám

25. januára 2013

Množstvo vyhlásení, interpretácií a právnych informácií, z ktorých si okolo seba stavia Ivan Gašparovič múr, len ťažko možno spoľahlivo vyvrátiť alebo objektívne vyhodnotiť za nepravdivé. Aj keď sa prezident ocitol v kresle diskusnej relácie oproti moderátorke, opakoval dokola svoju obhajobu, ktorej sporné alebo rôzne interpretovateľné tvrdenia rezonujú verejným priestorom už viac ako dva týždne. Prezidentov dlhý list zdôvodňujúci jeho rozhodnutie však obsahuje jeden bod v ostrom protiklade s tým, čo tvrdia zvyšní zainteresovaní aktéri.

Prezidentova výzva

Igor Matovič sa niekoľko dní po zverejnení rozhodnutia nevymenovať Čentéša za generálneho prokurátora ohradil proti prezidentovej interpretácii skartácie jeho výpovede, ktorú Ivan Gašparovič prezentuje ako jednu z kľúčových príčin svojho konania. Zhodne s Čentéšom Matovič tvrdí, že jeho výpoveď, ktorú ešte v ten deň zopakoval, sa netýkala korupcie a kupovania poslancov počas voľby generálneho prokurátora, ale straníckych nominácií. Keď Gašparoviča s týmito informáciami konfrontovala moderátorka, zvolil si svojskú obranu. „Pani redaktorka, nájdite mi v Trestnom zákone podstatu politickej nominácie. Politické nominácie idú pod korupciu. Skúste mi vyvrátiť, čo som teraz povedal.“

Výsledok pokusu

Nuž, skúsili sme. Pod korupciu podľa zákona, na ktorý sa prezident odvoláva, spadá prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia a neoznámenie trestného činu korupcie. Politické nominácie, hoci môžu byť spojené s korupčným správaním, súčasťou Trestného zákona nie sú a z právneho hľadiska ich nie je možné považovať za formu korupcie. Sú však v rozpore so zákonom o štátnej službe a s rovným právom všetkých občanov na prijatie do štátnej služby, samozrejme, za predpokladu splnenia určených podmienok. Napriek tomu sú u nás pomerne bežnou praxou, proti ktorej sa rozhodol bojovať práve Igor Matovič a postavil na tom časť svojej volebnej kampane.

Pravdepodobne nečakal, že v tejto téme získa takého silného a významného spojenca, akým je prezident Slovenskej republiky. Nič to však nemení na veci, že stranícke nominácie podľa platného zákona trestným činom nie sú, pod korupciu nespadajú a prezident sa snaží obhájiť neobhájiteľné.

Veronika Frankovská
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."