Demagog.sk
 

Ani politička nie je dievča na všetko

16. marca 2011

Ostatnú nedeľu sa politika rozoberala v dvoch reláciách — na STV a TA3, Markíza venovala Na telo špeciálnemu vysielaniu o situácii v Japonsku. Menej politiky sa prejavilo aj na počte zavádzaní (5) a neprávd (2), ktoré sa diváci mohli dozvedieť.

Vzhľadom na to, že minulý týždeň bol “Medzi 4 očami” v O 5 minút 12 sám Robert Fico, účasť Ivety Radičovej v nedeľu príliš neprekvapila. Diskusia s predsedníčkou vlády bola skôr priemerná — moderátorka zvolila model, kde sa politička mala vyjadriť k všetkým témam (v poradí Japonsko, Lýbia, diaľnice, operačný program veda a výskum, živnostníci, dane a odvody, prepúšťanie na železniciach), čo na priestore približne 25 minút nedáva veľa možností dostať sa k tomu, čo už bolo o každej z tém povedané v priebehu týždňa. Aspoň v tejto relácii sa tak nestalo.

V druhej časti relácie okrem tradičného interpretovania rôznych štatistík minister Mihál a poslanec Ondruš venovali pozornosť inštitútu kolektívneho vyjednávania, odborom, zmenám v zákonníku práce a trendom v sociálnej politike v krajinách EÚ. Diskusia priniesla zaujímavosť — ani jedno nepravdivé či zavádzajúce tvrdenie, z tých, ktoré sa podarilo overiť. Neoveriteľných však ostala až tretina faktických tvrdení z tejto časti.

Ivan Švejna a Peter Kažimír (ktorý Smer-SD zastupuje v diskusiách v ostatnom čase pomerne často) sa na TA3 venovali odvodovej reforme, súkromným dôchodkovým fondom a nezamestnanosti. Obaja mali miestami problém s korektným uvádzaním štatistík, tie však tvorili len malú časť z argumentácie.
Najlepšia moderátorská otázka / reakcia


O 5 minút 12 (STV)

Z moderovania diskusie medzi Ondrušom a Mihálom bolo vidieť prípravu na vysielanie a snahu systematicky nútiť oboch poslancov argumentovať. Diskusia sa viedla na odbornej rovine, v porovnaní s inými reláciami pomerne k veci.


Ono odborne okrem iného aj tým, že tá zamestnanosť nejakým spôsobom ešte dobieha zvyčajne vo všetkých krajinách ten ekonomický vývoj, ale pán Ondruš, v tom teda vidíte opodstatnenosť súbehu odstupného a výpovednej lehoty?
Marta Jančkárová
Ja by som zareagoval. Pani moderátorka, ja predsa len ešte krátko zareagujem na to, čo povedal teraz pán, pán minister. Jednak, stojím si za tým, že čo som povedal z hľadiska liberálnosti pracovného práva v krajinách Európskej únie a jednak áno, je to pravda, že dnes napriek istému hospodárskemu rastu sa nám to neprejavuje v nezamestnanosti, no ale prečo? Dôvodom nie je Zákonník práce, dôvodom je nestabilita a neistota podnikateľov…
Branislav Ondruš
Dobre, toto rozoberieme o chvíľu, ale v čom vidíte opodstatnenosť súbehu odstupného a výpovednej lehoty?
Marta Jančkárová
Opodstatnenosť týchto, opodstatnenosť súbehu jedného a druhého je predovšetkým v tom, že sú to dva rozdielne inštitúty. Keď má človek výpovednú lehotu, tak normálne chodí do práce, on chodí do práce a za to berie nejaký plat, za to, že samozrejme pracuje. Na druhej strane, keď dostane odstupné, je to istá forma odškodnenia za to, že nie vlastnou vinou ten človek prišiel o prácu, ale je to aj, je to aj iný moment…
Branislav Ondruš

o 5 12 demagog marec 16


Neskôr tiež takto:

Opäť reakcia pre pána ministra, čiže je tu obava, že firmy a podnikatelia nepristúpia na určité požiadavky zo strany odborov. Nemalo by teda byť v zákonníku práce garantované toho viac, ako to požadujú odborári?
Marta Jančkárová
No, je tu viacero tém otvorených naraz. Ak dovolíte, ja sa vrátim k tomu, že zákony meníme na poslednú chvíľu v parlamente. Nechcem tu rozvinúť preteky kto, ako, kedy menil zákony na poslednú chvíľku v parlamente, ale skutočne, ak by sme sa pozreli trošku rok, dva dozadu, tak by sme našli veľmi veľa zaujímavých zmien, ktoré urobila vaša predchádzajúca vláda…
Jozef Mihál
Ak sa bavíme o Zákonníku práce, tak dúfam, že potvrdíte alebo teda potvrdzujete to, že pracovná skupina začala pracovať už v novembri, to znamená neštandardným spôsobom štandardný legislatívny proces začína pripomienkovým konaním, takže ten priestor odborári dostali, to, že sa potom vytiahli od rokovacieho stola do ulíc, tomu ja osobne doteraz nerozumiem, nerozumiem, prečo začali petičnú akciu, v ktorej argumentovali tým takým spôsobom, pokiaľ ide napríklad o moju osobu, že je to doslova a do písmena na súdne podanie, samozrejme ho podávať nebude. To zase nemyslím tak, že by som chcel niekoho dávať za takéto obvinenia, ktoré padli v tej petícii na súd, ale nebolo to, nebolo to naozaj športové z ich strany, takže to, že sa vrátili nakoniec k rokovaciemu stolu teraz vo februári, to kvitujem, len sami si vlastne zúžili rokovací priestor. Za to ja žiaľ nemôžem.
Jozef Mihál
Poďme k tým garanciám.
Marta Jančkárová
Obávam sa, obávam sa, že pokiaľ ide o to kolektívne vyjednávanie, tak je to niečo podobné, veď všade vo vyspelej Európe je kolektívne vyjednávanie absolútny základ akéhokoľvek dojednávania pracovných podmienok zamestnanca v nejakej firme, respektíve v nejakom odvetví.
Jozef Mihál

V politike (TA3)

Moderátor rozohral dobrú hru, kedy sa snažil Kažimíra vyhýbajúceho sa odpovedi pritlačiť k jasnému stanovisku.

Ale ani vy ste nič neurobili, to treba povedať úprimne povedané (v oblasti zníženia odvodov, pozn.).
Richard Dírer
Ja Vám na to odpoviem potom.
Peter Kažimír
Dobre, aj keď som si myslel, že budete odpovedať na tie odvody, ale, samozrejme, súhlasím s tým, že najväčší problém ľudí je vysoká nezamestnanosť a z hľadiska štátnych alebo verejných financií tento deficit. To sú dva problémy, s ktorými sa musíme popasovať a myslím si, že aj podľa toho budú túto vládu posudzovať, čo dokáže znížiť deficit a vyriešiť problém nezamestnanosti. O probléme nezamestnanosti by sme mohli mať špeciálne stretnutie, porozprávať sa, čo by sa dalo, čo by sa nedalo, ale keď hovoríme čisto o odvodoch, aby som sa vrátil na to, na to pole, o čom teraz debatujeme.
Ivan Švejna
Zostaňme pri odvodoch, nezamestnanosť sme riešili pred dvoma týždňami.
Richard Dírer
…ja som povedal naše stanovisko a podľa mňa toto stanovisko už bolo zohľadnené v tom slova zmysle, že sme presvedčil našich koaličných partnerov, že živnostníci majú iné poslanie ako zamestnanci a majú iné problémy a tieto treba riešiť a jednoducho nejakým radikálnym znížením odvodov by sa nedosiahlo proklamovaných cieľov, ale naopak by mohlo prísť k negatívam. Teraz nehovorím len o tom, že živnostníci by možno začali zvažovať, že či vôbec podnikáte, určite by niektorí napríklad to zvýšenie odvodov preniesli do cien svojich výrobkov atď, atď. Ale ako som povedal, koaliční partneri akceptovali toto a hľadáme riešenie, ktoré by bolo výhodné a preto z tohto dôvodu sa začalo baviť o iných sadzbách pre živnostníkov ako pre zamestnancov…
Ivan Švejna
Dobre, vy ste mi ešte chceli odpovedať na otázku, že keď ste boli vy vo vláde, tak ste rovnako neznížili zaťaženie, zaťaženie zamestnancov, že prečo, keď teda teraz riešime znižovanie zaťaženia.
Richard Dírer
Ako, ľudia majú krátku pamäť, ale toto si určite budú musieť všetci pamätať, naše roky 2006 a 2010 môžete rozdeliť na dve obdobia, prvé dva roky zavedenie eura, druhé dva roky kríza a boj s krízou. Vyhodnoťte si, ako sme z tej krízy vyšli sami, ako to ja vám nechcem do úst skladať nič, ale tieto dve obdobia boli poznačené jednoznačne týmito udalosťami a musíte uznať, ak poznáte tie procesy, že sme si nemohli dovoliť rozkývať daňovo-odvodový systém ani z jedného, ani.
Peter Kažimír
Dobre, vy ste mi ešte chceli odpovedať na otázku, že keď ste boli vy vo vláde, tak ste rovnako neznížili zaťaženie, zaťaženie zamestnancov, že prečo, keď teda teraz riešime znižovanie zaťaženia.
Richard Dírer
No ak ste si všimli, my sme dosiahli vtedy najnižší deficit v histórii Slovenska 1,8%. Ale…
Peter Kažimír

o 5 12 demagog marec 16
Najslabšia moderátorská otázka / reakcia


V politike (TA3)

Ak mal moderátor diskusie silnejšiu chvíľu pri snažení sa o odpoveď politika, nakoniec sa uspokojil s klasickou odpoveďou (ktorá prichádza za akejkoľvek vlády) — môže za to predchádzajúca garnitúra.

Veď práve preto sa to pýtam, že prečo ste, prečo ste neznížili to zaťaženie zamestnancov.
Richard Dírer
No určite nie, opakujem vám, my sme sa museli trafiť, keďže nám vláda ešte druhá Dzurindova nechala krajinu v procedúre najprv deficitu, museli sme sa sústrediť na znižovanie deficitu, dostať to pod 3%, čo sa podarilo a v takom období nemôžete robiť veľkú legislatívnu búrku, pretože nemáte jasnú prognózu príjmov z tohto pohľadu. My sme sa nemohli púšťať ani v roku 2006 ani v 7, lebo hovorím vlastne o týchto rokoch a takúto vec môžete začať od 1. januára niekedy, nemohli sme sa púšťať do takýchto projektov, ale chcem vám povedať, čo by sme chceli robiť, lebo táto otázky asi ešte príde a čo vyčítam, čo úplne chýba tejto reforme a to je sústredenie sa na schopnosť zamestnať nezamestnateľných ľudí dnes. My máme najväčší problém našej nezamestnanosti je dlhodobá nezamestnanosť a štrukturálna nezamestnanosť a tam je problém s odvodmi a s vysokými nákladmi práce, to znamená my by sme už určite išli cestou odpočítateľnej položky na odvody, to znamená, aby de facto tí nízkopríjmoví neplatili ani žiadne dane, ani žiadne odvody. A toto je, toto je, toto absolútne chýba v tomto návrhu.
Peter Kažimír
Čiže riešili by ste tú situáciu inak, a síce zameriavali by ste sa na odbúravanie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá zaťažuje verejné financie.
Richard Dírer

O 5 minút 12 (STV)

Pri diskusii o Japonsku v STV mohla moderátorka využiť priestor a opýtať sa, ako sú napríklad naše jadrové elektrárne pripravené na krízy, miesto toho bola téma ukončená nič nehovoriacou vetou.

Pani premiérka, začnem teda spomínaným Japonskom, ktoré zažilo najprv ničivé zemetrasenie spojené s tsunami a teraz hrozí aj jadrové žiarenie. My sme ponúkli pomoc hneď na začiatku. Zmenila sa situácia aj vzhľadom na tú radiáciu a prejavilo o pomoc už Japonsko záujem?
Marta Jančkárová
Áno. Vyjadrili sme predovšetkým sústrasť Japonsku, lebo je tam množstvo obetí. Okrem toho 212-tisíc osôb bolo evakuovaných, 5,57 milióna domácností je bez elektriny, 600-tisíc bez vody a najnovšie problémy a tragédia v súvislosti s Fukušima atómovou elektrárňou. Sleduje euroatóm, celú situáciu monitoruje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, komisár Ettinger je plne pripravený nielen so záchrannými prácami, ale aj monitoringom radiácie a žiarenia. Premiér japonský informoval, že tieto hodnoty klesajú, sú nižšie, ako boli, všetci obyvatelia dostali potrebnú, potrebnú medicínu, potrebné lieky. Európska únia okamžite pripravila svoju agendu pomoci občanom. Sú pripravení záchranári, sú pripravené lekárske tímy, medicínske tímy, zásoby vody. Rovnako sú pripravená, je pripravená lieková pomoc, samozrejme na základe požiadaviek z Japonska. K dnešnému, k tomuto momentu zatiaľ japonská vláda ešte nepožiadala o záchranársku pomoc. Chce predovšetkým si sama zadefinovať, aký typ, v akom rozsahu a kde by potrebovala pomoc. Naše ministerstvá zareagovali okamžite. Ministerstvo životného prostredia má k dispozícii a do 4 hodín sme schopní byť so záchranárskymi a vyhľadávacími tímami v Japonsku. Rovnako pán minister vnútra už pripravil pomoc, ktorú by sme boli schopní poslať do Japonska.
Iveta Radičová
Verme teda, že sa teda viac v tejto chvíli situácia nevyhrotí.
Marta Jančkárová

Miestami, keď je diskusia príliš odborná (debata o konkrétnych paragrafoch a technických zmenách v zákonoch napríklad), by malo byť úlohou moderátora v skratke uviesť, čoho sa daná vec týka. V relácii moderátorka položila bez vysvetlenia otázku, z ktorej divák nemusel pochopiť, o čo sa jedná, ak túto oblasť nesleduje:

Z tých konkrétností môžem teda prezradiť ja, že Ľudovít Kaník u nás avizoval, že plánuje určitým spôsobom pozmeniť takzvanú konkurenčnú doložku, pripúšťate to?
Marta Jančkárová


Matej Hruška 
(publikované 16.03.2011, medialne.etrend.sk)


Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."